name | autoweek.cz

Memorandum o spolupráci Škoda Auto s MŽP

Memorandum o spolupráci Škoda Auto s MŽP

26.09.2022 | | Tiskové zprávy

Škoda Auto podepsala v Mladé Boleslavi Memorandum o porozumění s Ministerstvem životního prostředí. Memorandum navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, jeho účelem je snížení zátěže životního prostředí a zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby.

Memorandum o porozumění s Ministerstvem životního prostředí ve Škoda Muzeu za účasti předsedy představenstva Škoda Auto Klause Zellmera a místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a členové představenstva společnosti Škoda Auto Martin Jahn a Michael Oeljeklaus.

 

Obě strany se prostřednictvím Memoranda zavázaly ke spolupráci s cílem postupného snižování emisí skleníkových plynů a vytváření prostředí pro zajištění dlouhodobě udržitelné a konkurenceschopné výroby nízkoemisních a bezemisních vozidel. Součástí memoranda je i důraz na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti čisté mobility.

 

Škoda Auto se v memorandu zavazuje k postupnému snižování emisí skleníkových plynů ve výrobě s cílem dosažení klimatické neutrality ve všech svých závodech v České republice v souladu s Pařížskou dohodou a cíli EU. Bude realizovat opatření v oblasti dekarbonizace a snižování negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí na území České republiky v souladu se svou strategií Next Level Škoda Strategie 2030, reflektující environmentální ohleduplnost, sociální stabilitu a ekonomickou udržitelnost.

 

Ministerstvo životního prostředí bude navrhovat a prosazovat takové legislativní úpravy, které umožní požadované snížení emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů výroby osobních vozidel. Podpoří dekarbonizaci průmyslové výroby v České republice z evropských i národních zdrojů a ve spolupráci s dalšími resorty se bude zasazovat o rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury pro nízkoemisní a bezemisní vozidla.

 

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Prosperující automobilový průmysl je základem české ekonomiky. Je proto skvělé vidět, že soukromý sektor a vláda úzce spolupracují ve snaze společně prosadit ekologickou transformaci v České republice. Svět dopravy rychle směřuje k bezemisní budoucnosti a dnešní dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a společností Škoda Auto ukazuje, že Česko je připraveno využít nových příležitostí, které s sebou přechod na elektromobilitu přináší.“

 

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer k tomu uvádí: „Abychom v České republice během tohoto desetiletí úspěšně zvládli transformaci našeho průmyslu, potřebujeme pro ni kontinuální podporu Evropské unie. V příštích pěti letech investujeme celkem 5,6 miliard eur do elektromobility a dalších 700 milionů eur do digitalizace.“