name | autoweek.cz

Menší elektromobily mohou snížit poptávku po kritických kovech

Menší elektromobily mohou snížit poptávku po kritických kovech

18.07.2023 | | Tiskové zprávy

Zmenšení velikosti akumulátorů, zlepšení chemických látek a snížení počtu jízd osobními automobily může do roku 2050 snížit očekávanou spotřebu kritických kovů o 36-49 %. Tvrdí to analýza organizace Transport & Environment.

Poptávka po surovinách pro výrobu akumulátorů v Evropě do roku 2050 prudce vzroste, protože kontinent se snaží přejít na silniční dopravu s nulovými emisemi. Ta je nezbytná pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Podle analýzy může region v tomto období snížit očekávanou spotřebu klíčových kovů pro elektrifikaci osobní dopravy až o 49 %. Nevládní environmentální organizace Transport & Environment, která studii vypracovala, uvedla, že vlády a EU musí přijmout opatření ke snížení velikosti akumulátorů a automobilů, což je nejúčinnější opatření ke snížení poptávky po kovech.

 

Podle zprávy bude Evropa k dekarbonizaci svého vozového parku v období do roku 2050 potřebovat 200x víc surovin pro výrobu akumulátorů, než kolik spotřebovala v loňském roce - pokud nebudou přijata opatření. Ale politická opatření, která by podporovala malá, cenově dostupná základní vozidla BEV, zaváděla inovativní chemické technologie akumulátorů a omezila jízdy soukromými automobily by mohla snížit poptávku po klíčových kovech lithiu, niklu, kobaltu a manganu o 36-49 %.

 

Julia Poliščanova, vrchní ředitelka pro vozidla a dodavatelské řetězce v oblasti elektromobility v organizaci T&E, řekla: „V současné době je v nabídce společnosti T&E na trhu více než 200 vozidel. Evropa potřebuje do roku 2050 elektrifikovat celý svůj vozový park, ale s tím souvisí i rostoucí poptávka po kovech pro akumulátory. Pokud nechceme opakovat chyby nenasytné závislosti na ropě, musí hrát velkou roli efektivní využívání zdrojů. Ve světě s omezenou nabídkou jsou menší elektromobily nejen ekologickou nutností, ale i rozumnou hospodářskou a průmyslovou politikou.“

 Julia Poliščanova

 

Zmenšení velikosti akumulátorů, tedy výroba menších elektromobilů, je nejúčinnějším způsobem, jak snížit poptávku po kovech o 19-23 %. Podle T&E je zapotřebí celoevropská strategie, která by umožnila přechod na menší, cenově dostupnější a zdrojově méně náročné elektromobily než jsou velká SUV, která se dnes dostávají na trh. Vnitrostátní opatření by měla zahrnovat daňové pobídky pro menší modely, zatímco na úrovni EU je třeba zavést normy účinnosti akumulátorů a požadavky na výrobce automobilů aby vyráběli více základních modelů.

 

Menší elektromobily jsou také ideální pro akumulátory vyrobené z chemicky méně náročných zdrojů, které mohou snížit potřebu kovů až o 20 %. K rozšíření evropské výroby nových technologií, jako jsou akumulátory na bázi železa (LFP) a sodíku (Na-Ion), je zapotřebí silná průmyslová politika.

 

Snížení počtu cest soukromými automobily může přinést snížení poptávky o 7-9 %. T&E vyzývá k řadě opatření, včetně výstavby menšího počtu silnic, zmenšení prostoru pro soukromá auta a zpoplatnění parkování. Vlády by také měly podporovat veřejnou a sdílenou dopravu a aktivní cestování.

 

Julia Poliščanova uvedla: „Výroba menších elektromobilů je největší věcí, kterou můžeme udělat pro omezení spotřeby surovin pro výrobu akumulátorů. Norma EU, týkající se účinnosti, by mohla po výrobcích automobilů požadovat, aby konečně nabízeli vozidla šetrnější ke zdrojům, která budou ve skutečnosti cenově dostupnější než dnešní velké modely. V Evropě existuje trh pro miliony malých BEV, ale lidé je nemohou najít v nabídce.“