name | autoweek.cz

Miliardy pro rozvoj elektromobility

Miliardy pro rozvoj elektromobility

29.03.2024 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Ministerstvo dopravy představilo aktuální vývoj v oblasti rozvoje tuzemské elektromobility a nové výzvy na podporu budování dobíjecích stanic. V dotačním programu ministerstva dopravy je alokováno 6 miliard Kč a další 2 miliardy má připraveny ministerstvo průmyslu a obchodu.

Česká dobíjecí infrastruktura je aktuálně velmi dobrá, přesto ministerstvo podporuje její další rozvoj. S podporou dotací ze státní pokladny se tak elektromobilita také u nás stává výnosným byznysem.

 

Na ministerstvu dopravy se za účasti MD Martina Kupky, ředitele českého zastoupení Škody Auto Jiřího Maláčka, pověřence pro čistou mobilitu MD Jana Bezděkovského a ředitele Centra dopravního výzkumu (CDV) Jindřicha Friče setkání přibližující aktuální stav rozvoje elektromobility v ČR.

 

„Nikdo nemá klíč k tomu, jak bude vypadat mobilita za 20 let. Jsme ale přesvědčeni, že elektromobilita se bude dále rozvíjet a naší odpovědností je na to reagovat. Nechceme, aby byla elektromobilita vnímána jako diktát Bruselu, ale stala se hlasem rozumu s ohledem na technický vývoj, protože má dvojnásobnou účinnost než pohon spalovacími motory. Nechceme ztrácet důvěru veřejnosti tím, že budeme elektromobilitu stavět do roviny ideologie,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

 

Ministerstvo dopravy v rámci výzev evropských operačních programů dosud podpořilo 2600 dobíjecích bodů. Nynější kapacity tak nejen vystačí pro elektromobily, které se pohybují po našich silnicích, ale zvládly by obsloužit i jejich výrazně vyšší množství. Ministerstvo dopravy ovšem i nadále pokračuje v podpoře rozvoje infrastruktury pro čistou mobilitu a v Operačním programu Doprava III (OPD III). K tomu má připraven dotační program zahrnující 6 miliard korun - 5 miliard na podporu výstavby dobíjecích míst a 1 miliardu na rozvoj využití vodíku.

 

„Naším cílem je budovat nabíjecí huby i pro nákladní vozidla s nabíjecím výkonem přes 3 MW. V České republice je v provozu 22 000 elektromobilů. Aktuálně máme na území ČR bezmála čtyři a půl tisíce dobíjecí bodů. Podle evropských propočtů by toto množství stanic zvládlo obsloužit až 90 000 vozidel, což výrazně převyšuje jejich skutečný počet na českých silnicích, takže plně pokrývá současnou potřebu. Jsem rád, že rozsah dobíjecí infrastruktury není překážkou rozvoje elektromobility u nás,“ konstatoval ministr dopravy Martin Kupka.

 

Dobíjecích míst je tedy také podstatně víc, než o kolik by mohl vzrůst počet elektromobilů díky dotacím Ministerstva průmyslu a obchodu, které má připraveno pro kupující elektromobilů 1,5 miliardy Kč s limitem 200 000 Kč na vůz, tzn. teoreticky až pro 7500 elektromobilů. Další půl miliardy od MPO je určeno pro budování dobíjecí infrastruktury.

 

V současné době na ministerstvu dopravy běží lhůta pro podávání žádostí u výzev na podporu budování běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích, rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla i osobní vozidla nebo například rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm. Všechny aktuálně vypsané výzvy na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva najdete na webu OPD III.

 

Podle Jana Bezděkovského je cílem připravit infrastrukturu pro 250 000 až 300 000 elektromobilů aby se dobíjecí infrastruktura nestala překážkou v rozvoji elektromobility. Významná je podpora rezidentního dobíjení motivující města, aby byla připravena na stav v roce 2030.

 

Vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček při setkání uvedl: „Škoda Auto podporuje elektromobilitu v Česku dlouhodobě a s plnou odpovědností vyplývající z postavení na trhu i ve společnosti. Neobejde se však bez podpory a spolupráce ostatních subjektů. Díky efektivní koordinaci státu se nám daří plnit cíle stanovené evropským nařízením AFIR i Národním plánem čisté mobility na rok 2025.“

 

Potřeby rozvoje čisté mobility v České republice podle Ministerstva dopravy

 

1. Pozitivní osvěta čisté mobility

V dnešní době není veřejnost plně srozuměna s tím, jaké přínosy čistá mobilita vlastně přináší. Většinová společnost navíc není ani přesvědčena o významu a nutnosti přechodu na čistou mobilitu pro životní prostředí. Pozitivní osvěta by se tak měla týkat obecně čisté mobility, bezemisních vozidel a příslušné dobíjecí a vodíkové infrastruktury. Jejím důležitým úkolem bude vyvracet často sdílené nepravdy a negativní tendence. Státní správa může na veřejnost působit jako pozitivní vzor rovněž tím, že postupně začlení bezemisní vozidla do svého vozového parku.

 

2. Rozvoj dobíjecích lokalit na dálničních odpočívkách

Dálniční odpočívky, které jsou spravovány Ministerstvem dopravy, resp. ŘSD, tvoří stěžejní bod pro další rozvoj čisté mobility v ČR. Zejména k dosažení náročných cílů evropského nařízení AFIR je třeba jasná strategie využití těchto důležitých lokalit.

 

3. Centrální informační uzel dobíjecí infrastruktury

Doposud neexistuje jednotná centrální datová platforma, která by evidovala veškerou veřejnou dobíjecí infrastrukturu a poskytovala veřejnosti v reálném čase přehled o disponibilních veřejných dobíjecích stanicích. Aktuálně je budován systém sběru dat o dobíjecích lokalitách v rámci Národního dopravního informačního centra (NDIC).

 

4. Sjednocení dopravního značení míst pro dobíjení vozidel

Dopravní značení míst pro dobíjení vozidel dnes není jednotné a nefunguje ani společný postup, jak postihovat blokování parkovacího místa určeného pro nabíjení elektromobilů vozidly se spalovacím motorem či elektromobily bez dobíjení. V této oblasti je nutné nastavit jednotná pravidla včetně příslušné metodiky jejich vymáhání.

 

5. Úlevy spojené s čistou mobilitou

K podpoře čisté mobility přispívají i některá osvobození od poplatků spojených s provozem bezemisního vozidla, jako je například mýtné. Je třeba zvážit možnost částečné úlevy také pro provozovatele těžkých nákladních elektrických vozidel, která již v jiné podobě (nulová cena dálniční známky) existuje u elektrických osobních a lehkých užitkových vozidel.

 

6. Podpora dobíjecích lokalit s nejvyšším potenciálem

Dobíjecí infrastruktura by měla vznikat zejména v těch lokalitách, které umožní dostatečné pokrytí dojezdových vzdáleností vozidel v souladu s příslušnou evropskou legislativou. Tyto lokality musí reflektovat potenciální vytížení z hlediska hustoty dopravního provozu. Stát tak mj. bude v rámci dotačního programu OPD motivovat potenciální zájemce o provozovaní této dobíjecí infrastruktury.

 

7. Podpora dobíjecí infrastruktury ve městech a obcích

Pro rozvoj čisté mobility je rovněž důležité, aby ve městech a obcích existovala veřejně přístupná infrastruktura pro tzv. rezidentní dobíjení. I zde musí sehrát roli dotační program OPD, aby podpořil budování a provozování právě této dobíjecí infrastruktury.