name | autoweek.cz

Milujte e-paliva, ne spalovací motor

Milujte e-paliva, ne spalovací motor

18.10.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla a Jonathana Packroffa.

Syntetická paliva jsou zásadní technologií pro dekarbonizaci dopravy. Bohužel jsou zatahována do lobbistické potyčky a zneužívána jako argument pro záchranu spalovacího motoru.

 

Ministři životního prostředí EU s přijali stanovisko k normám CO2 pro těžká nákladní vozidla. Navzdory tomu, že Itálie hrozila zablokováním přijetí mechanismu zvaného „Carbon Correction Factor“ (CCF), ministři se nakonec rozhodli jej nezařadit – prozatím.

 

CCF je předmětem velkého lobbistického úsilí jak v Radě členských států, tak v Evropském parlamentu. S mechanismem CCF by se emise vypočítané pro nákladní vozidla se vznětovými motory snížily podle skutečného palivového mixu, který nezahrnuje pouze fosilní naftu, ale již dnes procento bionafty a v budoucnu potenciálně i e-paliva. Vyšší podíl bio- a e-nafty by znamenal papírově nižší emise u nových nákladních vozidel se vznětovým motorem, což znamená, že by se jich za stejných cílů snížení emisí mohlo prodat víc, než by tomu bylo jinak.

 

Objevuje se však jeden problém: o množství obnovitelných paliv v naftovém mixu se rozhoduje jinde, konkrétně ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie RED, která byla definitivně přijata minulý týden, a v její národní implementaci prostřednictvím kvót skleníkových plynů pro paliva.

 

S CCF pro nákladní vozidla nebo bez něj neexistuje pro výrobce paliv žádná povinnost ani žádná ekonomická pobídka, aby přinášeli na trh více biopaliv nebo e-paliv, než je stanoveno jako cíl ve směrnici RED. Lobbistické úsilí za CCF má proto jeden jediný cíl: umožnit prodej víc nákladních vozidel se spalovacím motorem po roce 2040. Mohli byste se tedy zeptat, proč eFuel Alliance, organizace, která tvrdí, že jejím hlavním cílem je obhajovat zavádění e-paliv a tvrdě na to tlačí, nedělá nic pro zvýšení množství e-paliv?

 

Minulý týden uspořádala obchodní asociace v Evropském parlamentu snídani spolu s výrobcem nákladních automobilů Iveco a podepsala dopis na podporu CCF společně se sdruženími zastupujícími společnosti vyrábějící fosilní a obnovitelná paliva. Na zmíněnou otázku šéfové aliance zdůraznili dlouhodobou perspektivu, která je podle nich nezbytná k zajištění investic do výroby e-paliv.

 

„Proč by měly mít budoucnost vysoké investice do kapalných paliv, když na druhé straně regulátor vyřazuje spalovací motor, který bychom samozřejmě potřebovali, abychom měli trh s kapalnými palivy?“ řekl novinářům generální ředitel organizace Ralf Diemer.

 

Jak však sama organizace opakovaně tvrdí, miliony nákladních vozidel se vznětovými motory jsou dnes na cestách a budou se i nadále prodávat až do roku 2040, což znamená, že zůstanou v provozu po desetiletí. Množství kapalných e-paliv se navíc v dlouhodobém horizontu výrazně zvýší v přepravě, takže obava, že kapalná paliva nenajdou uplatnění, se zdá být neopodstatněná. Do té doby by nejúčinnějším nástrojem ke zvýšení množství e-paliv pro nákladní a osobní automobily bylo stanovení vyšších kvót jejich přimíchávání do paliva, které dnes putuje do stávajícího vozového parku na silnicích.

 

Mysleli byste si, že každý, kdo doufá v rychlé nahrazení fosilních paliv, by měl podporovat co nejvyšší kvótu přimíchávání e-paliv. Environmentální nevládní organizace Transport & Environment (T&E) – uvězněná v perfekcionismu ohledně energetické účinnosti – však ve skutečnosti požadovala nižší kvóty, než jaké navrhuje Evropský parlament. Po výše uvedeném rozhodnutí T&E zdvojnásobilo své úsilí tím, že e-paliva nazvala „Frankensteinská paliva“, což zbytečně zdiskreditovalo možnost nahradit fosilní paliva.

 

Vzhledem k tomu, že členské státy budou muset během příštích dvou let převést směrnici RED do vnitrostátního práva, mají možnost stanovit vyšší cíle, než je nařízeno právem EU. „Toto je na našem seznamu priorit, číslo jedna, abychom zde měli vyšší kvóty v nejdůležitějších členských státech Evropské unie, které nejvíc spotřebovávají palivo,“ řekl Tobias Block, vedoucí strategie v eFuel Alliance.

 

Na otázku, zda její organizaci záleží více na záchraně spalovacích motorů než na zvýšení množství e-paliv, předsedkyně Aliance Monika Griefahnová odpověděla, že by „ve skutečnosti chtěla zachránit klima.“ Lobbistické snahy o národní kvóty, kde mohou e-paliva nahradit fosilní paliva spíš než elektrická nákladní vozidla, budou šancí ukázat, že je to skutečně pravda.

 

Větší není vždy lepší

Ve Spojených státech amerických má zákazník vždy pravdu. V Evropě má zákazník pravdu jen občas. Americký zákazník může požádat o náhradu za své jídlo – nahrazení klíčových ingrediencí tak, aby lépe vyhovovaly jeho chuti. V Evropě šéfkuchař nejlépe ví, jak má jídlo chutnat – žádosti o změnu mohou být zamítnuty (zejména při stolování v Itálii). A v Americe, pokud chce zákazník řídit obří vozidlo, které je hrubě nepřiměřené okolnímu prostředí, je to jeho právo. V Evropě mají přednost kompaktní auta před monstry chrlícími spaliny z výfuku.

 

Ale možná se to mění. Stále víc a víc pick-upů v americkém stylu vyráží do evropských ulic – na poplach bijí ochránci bezpečnosti, spotřebitelů a životního prostředí. Dopis, který skupina evropských organizací pro bezpečnost silničního provozu a ochranu životního prostředí adresovala pěti eurokomisařům, varuje, že legislativní mezera umožňuje pick-upům z americkém trhu (zejména značky Ram) vstoupit do EU, aniž by přitom plnily bezpečnostní a ekologické zákony. Počet amerických pick-upů registrovaných v EU se od roku 2019 více než zdvojnásobil a vzrostl z 2900 nových registrací na 6800 v roce 2022.

 

Tato vozidla jsou „nevhodná pro Evropu“, tvrdí se v dopise. „Takové velké pick-upy jsou obtížněji ovladatelné a bylo prokázáno, že zabíjejí a vážně zraňují ostatní účastníky silničního provozu ve znepokojivě vyšším počtu než běžná auta při nehodách. Jsou nebezpečné s přední částí často vyšší než 10leté děti a jsou také ohrožující velmi špatným výhledem dopředu,“ uvádí dopis.

 

Aktivisté chtějí, aby zákonodárci upravili takzvaný postup individuálního schvalování vozidel v zákoně o schvalování typu vozidel, který vyjímá dovážená terénní vozidla z běžných emisních a bezpečnostních pravidel EU.

 

„EU neposkytuje dovozní mezery pro severoamerické potraviny, které nesplňují normy EU, například chlorované kuře nebo hormonálně nasycené hovězí maso. Neexistuje žádné ospravedlnění pro to, aby vozidla, která nesplňují bezpečnostní a ekologické normy EU, byla dovážena pro použití na silnicích EU,“ píše se v dopise. Pokud jde o bezpečnost a ekologické zákony pro vozidla, evropští aktivisté mají jasno –nic je nemůže nahradit.

 

Soud EU rozhodl: elektrokola nejsou motocykly

Kdy kolo není jízdní kolo? A co dělá z vozidla motocykl? To jsou závažné otázky, s nimiž se soudci Soudního dvora EU museli v posledních měsících potýkat.

 

Soudní případ vychází z tragického incidentu v Bruggách, kdy jezdce na elektrokole srazilo auto, těžce ho zranilo a později na následky zranění zemřel. Při posuzování nároku na odškodnění pro rodinu oběti vyvstala otázka zařazení elektrokola. Vzhledem k tomu, že elektrokolo využívalo asistence elektrického pedálu, řídila oběť motorové vozidlo nebo to byl cyklista, „zranitelný účastník silničního provozu“? – to jsou podle belgického práva odlišné kategorie s odlišnými pravidly pro odškodnění.

 

Případ byl postoupen Soudnímu dvoru EU, protože belgický zákon má kořeny ve směrnici EU. Soud ve svém rozhodnutí rozlišoval mezi vozidly poháněnými výhradně mechanickým pohonem a těmi, která jimi nejsou. Vzhledem k tomu, že elektrokola poskytují podporu šlapání, nelze je klasifikovat jako motorové vozidlo, a proto nejsou podle závěru soudu povinni uzavírat pojištění.

 

Soud rovněž konstatoval, že elektrokola „se nejeví jako způsobilá způsobit třetím osobám tělesnou nebo hmotnou škodu srovnatelnou se škodou, kterou mohou způsobit motocykly, osobní automobily, nákladní automobily nebo jiná vozidla poháněná výhradně mechanickou silou, které mohou dosáhnout výrazně vyšších rychlostí.“

 

Jezdci na elektrokolech proto nejsou považováni za motoristy jako jezdci na motocyklech. Zůstávají „zranitelnými účastníky silničního provozu“ a podléhají ochraně a kompenzaci, kterou klasifikace poskytuje.

 

Po dlouhých diskusích se země EU dohodly na normách CO2 pro nákladní vozidla

Země EU dosáhly po dlouhém večeru sporných diskusí společné vyjednávací pozice k návrhu pravidel pro snížení uhlíkové stopy těžkých nákladních vozidel.

 

Automobilové regiony chtějí část fondů EU na přechod k moci

„Vzhledem k tomu, že přechod k elektrickým vozidlům zásadně mění strukturu zaměstnanosti v automobilovém průmyslu, měly by být automobilové regiony podporovány z peněz EU,“ řekl v rozhovoru pro Euractiv ministr hospodářství německé spolkové země Sasko-Anhaltsko Sven Schulze.

 

Konzervativci a liberálové se spojili, aby snížili standardy znečištění vozidel

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu odhlasoval snížení navrhovaných norem pro znečištění vozidel, protože konzervativní a liberální zákonodárci spojili své síly, aby blokovali zelené a socialistické ambice.