name | autoweek.cz

Ministr Kupka věří v syntetická paliva

Ministr Kupka věří v syntetická paliva

06.09.2023 | | Tiskové zprávy

Podle ministra dopravy Martina Kupky mohou syntetická paliva hrát důležitou roli v přechodu k nízkoemisní dopravě. Česká republika v současnosti mapuje potenciál možného využití syntetických paliv.

Na konferenci k syntetickým palivům se v Mnichově na pozvání spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga sešli zástupci vlád, průmyslu a akademického sektoru z mnoha zemí. Jako jeden z řečníků vystoupil i český ministr dopravy Martin Kupka. Shodli se na tom, že syntetická paliva (e-paliva resp. e-fuels) mohou významně přispět ke snížení emisí v dopravě, a to především v oblastech letectví, námořní přepravy a nákladní dopravy.

 

„Doprava aktuálně prochází obdobím bouřlivého technologického vývoje, který zcela nutně směřuje ke snižování dopadů dopravy na životní prostředí. Pro Českou republiku je důležité, aby v tomto procesu byl zachován princip technologické neutrality. Nikdo z nás nevidí do budoucnosti, aby nyní mohl se 100 % jistotou určit, jaký bude podíl různých alternativních pohonů v budoucnosti dopravy. Kromě elektromobility a vodíku vidíme potenciál i ve vývoji syntetických paliv pro spalovací motory, které mohou hrát důležitou roli při snižování emisí v letecké a námořní a lodní dopravě a také v oblasti těžké nákladní dopravy a specializovaných vozidel, jako jsou například vozy IZS, kde bateriová elektromobilita stále ještě naráží na své technologické limity. Syntetická paliva mohou vdechnout druhý život mnoha dopravním prostředkům se spalovacími motory,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

 

Syntetická paliva, tzv. e-fuels, jsou kapalná nebo plynná paliva při jejichž výrobě a použití se dosahuje téměř nulová bilance emisí CO2, mj. i díky využití bezemisních zdrojů energie při jejich výrobě. Ve výzkumu jejich efektivní výroby a využívání v tuto chvíli v Evropě hrají prim německé firmy.

 

Česká republika aktuálně zkoumává celkový potenciál využívání syntetických paliv. „Výzkum, vývoj a i následná výroba syntetických paliv může představovat zajímavou příležitostí i pro naše firmy a vědecké a výzkumné instituce,“ uvedl ministr Kupka.

 

Díky aktivitě Německa se podařilo prosadit na evropské úrovni právně závaznou výjimku pro vozy se spalovacími motory na syntetická paliva. Ty má být možné nabízet po roce 2035, kdy vstoupí v platnost unijní zákaz prodeje nových osobních automobilů se spalovacími motory. Zpracování závazné podoby této výjimky, která má být přijata do konce letošního roku, se ovšem stále zdržuje a hrozí, že bude nakonec mít podobu využití syntetických paliv značně omezí.

 

Mnichovské konference o syntetických palivech se účastnili zástupci vlád, mezinárodních organizací, asociací, průmyslu a akademické obce z více než 80 zemí. Cílem konference bylo podpořit sdílení zkušeností a znalostí mezi jednotlivými státy pro urychlené uvedení e-paliv na trh a mezinárodní spolupráci ohledně vývoje syntetických paliv.