name | autoweek.cz

MiR: budoucnost interní logistiky patří automatizaci

MiR: budoucnost interní logistiky patří automatizaci

18.12.2022 | | Doprava

Společnost Mobile Industrial Robots (MiR), vedoucí dodavatel autonomních mobilních robotů (AMR), sumarizovala klíčové trendy, které ovlivňují trh s AMR.

Aktuálně dynamicky rostoucí instalace robotů do výrobních odvětví povedou k vývoji komplexních aplikací s podporou větších flotil robotů s důrazem na interoperabilitu, pokročilejší spolupráci s dalšími roboty a IT systémy, snazší údržbu a prvky umělé inteligence (AI).

 

45% zvýšení a dále roste

Podle nejnovější zprávy IFR jsou řešení mobilní robotiky s více než 49 500 dodanými jednotkami v roce 2021 již pevnou součástí odvětví přepravy a logistiky. To představuje 45% nárůst oproti předchozímu roku. Tyto prodejní výsledky také odrážejí poptávku po automatizované mobilní přepravě ve výrobě – přes 80 % mobilních robotů bylo dodáno za účelem přepravy a logistiky ve vnitřních prostorách (bez započtení sektoru veřejné dopravy), přičemž prodej těchto robotů se zvýšil o 47 % na 40 400 jednotek.

 

„Potřeba automatizovat manipulaci s materiálem dlouhodobě souvisí s nedostatkem pracovní síly a potřebou stabilních procesů ve výrobě a službách. Posledních několik let ukázalo, že robotizace je na to správnou odpovědí. Roboty MiR pracují 24 hodin denně,7 dní v týdnu a jsou schopné se vyrovnat s měnícími se podmínkami a potřebami na pracovišti, když umožňují výrobním firmám se zaměřit na zvyšování hodnoty jejich operací, spíše než na aktivity, které naopak spotřebovávají náklady,“ řekl Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu v Mobile Industrial Robots (MIR).

 

Eaton a Forvia – pohled na úspěšná nasazení

Výrobní zařízení společnosti Eaton v rumunském Aradu vyrábí produkty pro obchodní divizi Life Safety. Roboty MiR byly nasazeny s cílem optimalizovat procesy interní logistiky a bezpečnosti. Hlavním účelem nasazení bylo ulevit pracovníkům od rutinních činností a zaměstnat je úkoly s vyšší přidanou hodnotou v rámci komplexních týmů. Roboty MiR pracují ve firmě šest dní v týdnu ve dvou směnách a přepraví více než 100 palet každý den. Před nasazením AMR robotů byl materiál přepravován manuálně zaměstnanci s využitím paletových vozíků. Flotila obsahuje 5 robotů, přičemž společnost plánuje nasadit nový robot MiR250 k vyzvedávání elektronických komponent z linky na osazování plošných spojů (SMT).

 

Ve společnosti Forvia Faurecia v Písku funguje celkem 14 mobilních robotů - 7 z nich je určeno k přepravě těžkých nákladů, jde většinou o MiR600, a pracují v oblasti expedice hotových produktů. Jejich úkolem je přivážet do výroby prázdné palety a vyzvedávat plné palety pro odvoz do expedice. Druhou oblastí, kde pracují roboty MiR250, je zásobování komponentami ze skladu na výrobní linky. Roboty pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pokrývají všechny tři směny. Roboty MiR nejlépe splnily potřeby výrobce: globální dostupnost, plně automatizovaná nakládka i vykládka, autonomní provoz, Wi-Fi konektivita, nezávislé mapování a software pro správu flotil. Jedním z klíčových rozhodovacích faktorů byla vysoká úroveň služeb a údržby poskytované společností MiR.

 

Ve všech těchto případech byly kalkulovány celkové náklady na vlastnictví, zejména s ohledem na současné dramaticky zvyšující se náklady na energie. „Jsme rádi, že můžeme říci, že naše produkty mají velmi nízkou spotřebu energie. Celodenní spotřeba elektrické energie jednoho robota činí pouze 2,58 eur. Nasazením AMR robotů zákazníci tak získávají jak excelentní výkonnost, tak také nízké účty za energie,“ říká Jesper Sonne Thimsen.

 

MiR zvyšuje obrátky v regionu CEE

Společnost MiR je v celém regionu střední a východní Evropy zastoupena prostřednictvím 14 distributorů a certifikovaných integrátorů a 4 MiRGo partnerů. V jednotlivých zemích existuje silná partnerská síť, která umožňuje společnosti MiR být co nejblíže svým zákazníkům a jejich potřebám.

 

AMR v nejbližší budoucnosti

Rychlý rozvoj trhu s AMR (Autonomous Mobile Robots) a dalšími roboty a nové komunikační standardy zvýší poptávku po nástrojích pro správu flotil skládajících se z robotů od různých výrobců. Intenzivnější využití komunikačního standardu 5G přinese nové příležitosti vyplývající z rychlejší výměny dat a reakční doby robotů. Tento trend navíc posílí rozvoj AI funkcí, jež umožní AMR robotům komunikovat napřímo a usnadnit práci operátorům, kteří nebudou muset prioritizovat jednotlivé mise. Lze také očekávat stírání hranic mezi různými tradičními robotickými aplikacemi a integraci různých zařízení od různých dodavatelů do jednoho řešení.

 

„Když vidíme, jak naši zákazníci využívají naše řešení, vidíme, že možnosti jsou nekonečné – závisí jen na ochotě a vůli vyřešit konkrétním problém,“ dodává J. S. Thimsen.