name | autoweek.cz

Nařízení o emisních cílech CO2 pro nákladní vozidla a autobusy

Nařízení o emisních cílech CO2 pro nákladní vozidla a autobusy

22.10.2023 | Vladimír Rybecký | Doprava

Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA bere na vědomí obecný přístup Rady k přezkumu cílů CO2 pro těžká užitková vozidla. Je ale potřeba vytvořit pro ně podmínky.

Ministři životního prostředí podpořili cíle týkající se emisí CO2 pro nákladní automobily, které navrhla Evropská komise. Výrobci budou muset snížit průměrné emise nových nákladních vozidel o 45 % v roce 2030, 65 % v roce 2035 a 90 % v roce 2040. I když členské státy vzaly na vědomí některé obavy průmyslu, navrhované cíle snížení CO2 pro nákladní vozidla a autobusy zůstávají velmi ambiciózní s ohledem na nedostatečné podmínky, které by měly být pravidelně vyhodnocovány prostřednictvím komplexního každoročního monitorovacího procesu.

 

Stanovisko ACEA

„Vysoce ambiciózní cíle v oblasti emisí CO2 pro výrobce nákladních vozidel a autobusů nemohou dosáhnout pouze výrobci. Tvůrci zákonů se musí víc snažit, aby těsně sladili úrovně ambicí stanovené pro výrobce vozidel s úrovněmi pro ostatní zúčastněné strany, od poskytovatelů/provozovatelů infrastruktury po provozovatele silniční dopravy, dopravce a přepravce a provozovatele veřejné dopravy,“ uvedla Sigrid de Vriesová, generální ředitelka ACEA.

 

„Pokud chybí soukromá a veřejně přístupná infrastruktura nabíjení a doplňování paliva a dopravci nemohou využívat vozidla tak flexibilně jako konvenční modely, jak by měli zákazníky přesvědčit, aby přešli na vozidla s nulovými emisemi? To nejmenší, co bychom měli očekávat, je monitorovací systém, který zajistí, že všichni jsou na stejné trajektorii. Dostupnost vozidel s nulovými emisemi je pouze jednou částí skládačky. Ať už se jedná o kamiony, autobusy nebo autokary na akumulátory, elektrické palivové články nebo na vodíkový pohon, výrobci investují miliardy do technologií, které posílí evropský ekologický přechod na těžkou dopravu. Ale na B2B trhu by měl být kladen mnohem větší důraz na podmínky, které to umožní,“ dodala de Vriesová.

 

Tvůrci zákonů se také musí zabývat odlišnými potřebami infrastruktury velmi odlišných segmentů vozidel. Například autobusy budou vyžadovat přístup k vysokovýkonnému nabíjení a doplňování na velmi specifických místech, zatímco nákladní vozy pro dálkovou dopravu potřebují bezproblémový přístup k nabíjení/doplňování na trase podél evropských silnic.

 

Stanovisko AutoSAP

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP vnímá přístup Rady Evropské unie jako posun správným směrem. Za významný krok správným směrem považuje vynětí všech dálkových a příměstských autobusů a posunutí závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035. AutoSAP připomíná nedostatečnou podporu Rady pro technologicky neutrální přístup a jen okrajové zmínění CO2 neutrálních paliv. To znemožní jejich využití k plnění dekarbonizačních cílů skrze korekční faktor (carbon correction factor). To je špatná zpráva zejména pro biopaliva, která jsou funkční technologií a svým podílem v evropském mixu mohla výrazně přispět k naplnění sledovaných cílů.

 

Skutečná dekarbonizace silniční dopravy vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje nejen stanovení ambiciózních cílů pro výrobce vozidel, ale také intenzivní podporu rozvoje infrastruktury. Bez daňových opatření, která je zapotřebí přijmout na úrovni každého členského státu tak, aby operátory a uživatele přepravy ekonomicky motivovala k přechodu na ekologičtější vozidla, nebude možné naplnit cíle nařízení a dojde k negativním dopadům na trh a hrozbě ztráty HDP a pracovních míst.

 

„Více než 78 % přepravy zboží a osob v EU probíhá po silnicích. Navrhované změny neovlivní pouze výrobce, ale také dopravce i spotřebitele a firmy, které budou čelit zvýšení cen zboží a služeb. Bez dostatečné motivace bude obtížné přesvědčit provozovatele, aby přešli od konvenčních vozidel na vozidla s nulovými emisemi,“ říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

 

Stanovisko T&E

Zelená skupina Transport & Environment vyzvala Evropský parlament, aby zvýšil cíl pro rok 2030. Fedor Unterlohner, manažer nákladní dopravy v organizace T&E, uvedl: „EU učinila důležitý krok směrem k ekologičtější kamionové dopravě. Podporou cílů Komise vlády stanovily minimální standard pro dekarbonizaci odvětví. Nyní vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby zvýšili standard pro rok 2030. Výrobci kamionů potřebují jasný signál, aby se pustili do všech bezemisních nákladních vozidel a soutěžili s Teslou a čínskými konkurenty.“

 

T&E uvítalo, že ministři odmítli mezery v zákonech pro e-paliva a biopaliva, které nemohou dekarbonizovat toto odvětví, protože jsou buď neudržitelné, nebo potřebné pro odvětví bez jiných možností, jako jsou letectví a lodní doprava. T&E uvedla, že pro přepravce a přepravce by používání e-paliv zvýšilo celkové náklady na vlastnictví nákladního vozidla až o 50 %, a to i v případě, že je vyrobeno v těch nejoptimističtějších podmínkách. A tato paliva také stále vypouštějí toxické látky znečišťující ovzduší škodlivé pro lidské zdraví.

 

Fedor Unterlohner dodal: „Ropný a plynárenský průmysl lobboval za biopaliva a e-paliva aby zajistil, že do vozového parku v příštích desetiletích vstoupí co nejvíc nákladních automobilů na fosilní pohony a udrží poptávku po fosilních palivech. Vyzýváme Evropský parlament, aby se připojil k Radě a řekl ne těmto palivům, která jsou zoufalým pokusem ropných společností udržet spalovací motory při životě.“

 

T&E kritizovalo rozhodnutí ministrů životního prostředí vyjmout z cílů některé typy nákladních vozidel, jako jsou popelářské, stavební a malé nákladní vozy jezdící ve městech. T&E proto vyzvala europoslance, aby zpřísnili výjimku, která by v současné podobě vedla k tomu, že 20 % prodeje těžkých nákladních vozidel unikne klimatickým cílům.

 

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu rozhodne o svém postoji k normám CO2 pro nákladní automobily 24. října.