name | autoweek.cz

Navzdory okolnostem zpět k předkrizové výkonnosti

Navzdory okolnostem zpět k předkrizové výkonnosti

28.06.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Automobilový průmysl, klíčové odvětví české ekonomiky, navzdory nepříznivým okolnostem v loňském roce potvrdil svou vitalitu.

Členské firmy Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) dosáhly solidní výsledky, když vykázaly meziroční růst tržeb a exportu o téměř 13 %. I přes složitou ekonomickou situaci se firmám dařilo udržet kmenové zaměstnance a i mzdy v sektoru zůstávají nadstandardní.

 

„Mám pro vás lepší zprávy než v polovině loňského roku. Automobilový průmysl se začal zotavovat, byť stále čelil řadě pokračujících i nových výzev. Po třech letech klesajících objemů opět ve většině segmentů dosáhl růstu produkce, a to navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelských řetězcích, nedostatku čipů, válce na Ukrajině, extrémnímu růstu cen energií či vysoké inflaci. Firmy AutoSAP tak znovu prokázaly svou odolnost a životaschopnost,“ řekl k loňským výsledkům firem Sdružení automobilového průmyslu prezident AutoSAP a člen představenstva společnosti Škoda Auto Martin Jahn.

 

Celkové tržby členských firem AutoSAP v loňském roce meziročně vzrostly o 12,7 % a překonaly hranici 1,2 bilionu korun. O stejné procento se zvýšil také objem exportu, který dosáhl hodnotu 1027,6 miliardy korun. Celkově se vývoz zboží a služeb podílí na tržbách z 82 %. Nejvýznamnějším odbytištěm jsou státy EU s dominantním postavením Německa (podíl ve výši 29,3 %).

 

„Potřebujeme rychlou reakci trhu práce. Nedostatek lidí nás nutí hledat řešení u agentur. Rozpadl se totiž tradiční systém dodávek – systém just-in-time dnes už neexistuje a chybí přesné zadání ze strany finálních výrobců co budou potřebovat. Ale není to jejich vina, že nevědí dopředu kolik toho budou vyrábět. V současné době my musíme mít zásoby, stejně jako finální výrobci musejí mít zásoby. Sami musíme redukovat požadavky, takže se může stát, že naše výrobky nemusejí být ve chvíli, když jsou potřeba. Chyba je v celém dodavatelském systému, a to už od roku 2020. Je to složitá situace pro naše zákazníky i pro nás. Jsme vazaly tohoto systému, protože naše marže určují finální výrobci. Rád bych věřil tomu, že se situace uklidní do konce letošního roku,“ konstatoval  viceprezident AutoSAP a předseda představenstva společnosti Motor Jikov Group Miroslav Dvořák.

 

Zvýšení tržeb u firem v sektoru dodavatelů ocenil viceprezident AutoSAP Miroslav Dvořák: „Přes všechny problémy dokázaly dodavatelské firmy v autoprůmyslu zvýšit tržby meziročně o víc než 9 % a export vzrostl o 13 %. I nadále platí, že řada dodavatelů patří mezi největší exportéry v České republice. Dodavatelé ovšem jsou v extrémně složité situaci. Ceny materiálů i energií nadále zůstávají vysoké, eventuálně rostou a přetrvávající inflace stupňuje i tlak na růst mezd. Vyšší náklady na výrobu však dodavatelé jen obtížně přenášejí do cen.“

 

V roce 2022 došlo ve firmách AutoSAP jen k minimálnímu výkyvu v počtu 140 253 zaměstnanců. I přes složitou ekonomickou situaci nedocházelo k propouštění kmenových zaměstnanců. Vzhledem k trvající neutěšené situaci na trhu práce se firmy v maximální možné míře snaží své pracovníky udržet. Poptávka po zaměstnancích, především těch s vyšší kvalifikací, zůstává i nadále důležitým tématem. Podle viceprezidenta Miroslava Dvořáka představuje napjatý trh práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech kvalifikačních úrovních, velký problém dalšího rozvoje průmyslu v ČR.

 

Také vývoj mezd odpovídal situaci na trhu. Průměrná mzda u firem Sdružení poprvé v historii přesáhla hranici 50 000 korun a průměrnou mzdu v ČR tak převyšuje o 25 %. Nejvyšší průměrné mzdy vykazují finální výrobci, a to víc než 61 000 korun.

 

Prognózovat vývoj v automobilovém průmyslu v dalších měsících je podle Martina Jahna obtížné. „Dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou stále narušené, nadále hrozí výpadky čipů, i když očekáváme, že druhé pololetí by mělo přinést zlepšení a větší stabilitu. O naší budoucnosti rozhodne zejména schopnost ČR zachytit probíhající transformaci směrem k bezemisní mobilitě a výrobě. Automobilový průmysl je jako hi-tech sektor jedním z největších investorů do výzkumu a vývoje – investuje třikrát víc než ostatní průmyslová odvětví. Pro budoucnost průmyslu jako celku je kritická schopnost zajistit pro ČR dostatek dostupné a zelené energie, navýšení podpory vědy, výzkumu a inovací a plné využití dostupných evropských zdrojů.“

 

Členské firmy AutoSAP v roce 2022

Tržby: 1 256,7 miliardy Kč (+12,7 %)

Export: 1 027,6 miliardy Kč (+12,7 %)

Počet zaměstnanců: 140 253 (-1,8 %)

Průměrná mzda: 50 472 Kč (+9,0 %)

 

Výrobci vozidel v roce 2022

Tržby: 722,3 miliardy Kč (+14,7 %), z toho export: 642,9 miliardy Kč (+12,3 %)

Zaměstnanost: 47 777 osob (-1,0 %)

Průměrná mzda: 61 260 Kč (+10 %)

 

Výroba:

Osobní automobily: 1 217 787 kusů (+10,2 %)

Autobusy: 5 322 kusů (+7,6 %)

Nákladní automobily: 1 347 kusů (+6,7 %)

Motocykly: 1 624 kusů (+56,9 %)

Přívěsy a návěsy: 23 201 (-20,6 %)

 

Dodavatelé v roce 2022

Tržby: 507,3 miliardy Kč (+9,4 %), z toho export: 376,1 miliardy Kč (+12,6 %)

Zaměstnanost: 81 968 osob (-2,7 %)

Průměrná mzda: 43 497 Kč (+8,2 %)

 

Účelové organizace v roce 2022

Tržby: 27 miliardy Kč (+24,8 %), z toho export: 8,6 miliardy Kč (+65,9 %)

Zaměstnanost: 10 508 osob (+2,3 %)

Průměrná mzda: 55 835 Kč (+7,2 %)