name | autoweek.cz

Něco špatného pro něco dobrého

Něco špatného pro něco dobrého

21.09.2022 | | Aktuality

Karel Beránek se ve své úvaze zabývá tím, že poprvé po šesti letech bylo letos vyřazeno více osobních vozů než bylo registrováno nových.

Pokud jde o statistiky, o kterých se někdy říká jsou přesnými součty nepřesných čísel, přesto mohou o lecčems vypovídat, jako například o letošním vývoji a změnách českého vozidlového parku osobních automobilů.

 

Pokud srovnáme letošní zhoršené výsledky prodeje nových osobních automobilů s počty letos vyřazených vozidel, dá se dojít k zajímavému poznání. Poprvé po šesti letech bylo letos vyřazeno víc osobních aut, než bylo registrováno nových. Konkrétně došlo po prvních osmi měsících k registracím 128 956 nových vozů, ale za stejné období jich bylo z registru vyřazeno 136 366 kusů. To přestavuje poměr 0,95 v neprospěch nových registrací, zatímco například v uplynulých šesti letech se tento poměr pohyboval vždy nad hodnotou 1,1 a v roce 2015 dokonce byl 1,51.

 

Pro přesnost je dobré uvést, že ze zmíněných 136 366 vyřazených osobních automobilů bylo 29 961 vyvezeno a u 106 405 byla zrušena jejich technická způsobilost a byla určena k fyzické likvidaci. Rozdíl mezi významem termínů vyřazená a zrušená spočívá v tom, že mezi vyřazenými jsou také vozidla vyvezená, zatímco zrušená jsou ta, u kterých skončila jejich technická způsobilost a byla zlikvidována. Zajímavé je také to, že počet zrušených vozidel je letos meziročně absolutně i relativně vyšší. Za stejnou dobu bylo například loni zrušeno 101 022 a vyřazeno 125 261, zatímco v roce 2020 to bylo jen 97 889 zrušených a 118 950 celkem vyřazených osobních vozů na 131 410 nově registrovaných.

 

Ve třech předkovidových letech 2019, 2018 a 2017, které u nás byly opravdovými roky hojnosti a počty registrací nových osobních automobilů dosahovaly rekordních hodnot (konkrétně bylo po osmi měsících registrováno 175 640, 193 252 a 185 292 kusů – a letos za stejné období to bylo jen 128 956), došlo k vyřazení 130 497, 127 935 a 143 566 a ke zrušení 105 484, 106 149 a 104 055 vozidel. Tyto údaje názorně ukazují k jak významnému navýšení počtu i podílu vyřazení především starých osobních automobilů letos došlo.

 

Aby uvedené údaje nevyznívaly zase příliš optimisticky, tak je pochopitelně nutné zohlednit první registrace dovážených ojetých automobilů, kterých jenom letos bylo za osm měsíců registrováno 114 798 kusů a v minulém roce za stejnou dobu 118 593, což se pochopitelně projevuje v pokračujícím stárnutí českého vozového parku. Samotné stárnutí nad aktuální hranici 15,73 roku zřejmě letos nebude pokračovat tak razantně, jako v předcházejících letech, ale stejně dovoz ojetin stále degraduje úroveň průměrného stáří českých osobních automobilů.

 

Letošní poměr 0,95 registrací nových k vyřazeným osobním vozům snad už konečně začíná signalizovat, že by mohl u našeho vozového parku nastat alespoň mírný obrat k lepšímu, resp. mohlo dojít ke zpomalení jeho stárnutí. Přesto by si zrušení pro technickou nezpůsobilost s následnou fyzickou likvidací určitě zasloužilo množství vraků, které jsou sice stále „na číslech“, ale už je určitě nikdo nikdy nezprovozní. Stejně tak by mělo skončit fyzickou likvidací také nemálo ještě jezdících vozidel, která jsou opravdu provozně i ekologicky nebezpečná nejen pro jejich majitele, ale také vůči dalším účastníkům silničního provozu. V těchto případech je ale řada především na Stanicích technické kontroly a na dopravní policii, jejichž kontrolní benevolence umožňuje nebezpečná vozidla stále provozovat.