name | autoweek.cz

Německo aktualizovalo svou vodíkovou strategii

Německo aktualizovalo svou vodíkovou strategii

29.08.2023 | | Trendy

Nově bude Německo podporovat i nízkouhlíkový vodík.

Národní vodíková strategie Německa byla zveřejněna v červnu 2020. O víc než tři roky později německá vláda zveřejnila aktualizovanou verzi vodíkové strategie. Minimálně polovinu vodíku plánuje importovat. Aktivně se diskutují vodíkovody z Norska a Dánska. Nově se německá vláda rozhodla podpořit omezený objem nízkoemisního vodíku včetně modrého, vyráběného z fosilních paliv. Nebude se tak soustřeďovat výhradně na zelený vodík.

 

Aktualizovaná vodíková strategie předpokládá v roce 2030 dosažení poptávky po vodíku ve výši 95–130 TWh, což je pouze mírné navýšení ve srovnání s verzí z roku 2020. Současná poptávka po vodíku v Německu dosahuje 55 TWh. Tento vodík se vyrábí z dováženého zemního plynu a spotřebovává se především v rafinériích a chemickém průmyslu.

 

Cílem Německa je dosáhnout co nejvyšší domácí výroby bezemisního vodíku. Verze vodíkové strategie z roku 2020 očekávala instalaci elektrolyzérů s výkonem 5 GW. Aktualizovaná verze cíl zdvojnásobila na 10 GW do 2030. Tyto elektrolyzéry by pak měly vyrobit až 25 TWh zeleného vodíku. Zbylý vodík by podle strategie měl být importován. Jde o 50–70 % poptávky. Vzhledem k tomu, o jak velký podíl spotřeby by se jednalo, pracuje momentálně německá vláda na separátní importní strategii pro vodík.