name | autoweek.cz

Nové automobily a dodávky od roku 2035 bez emisí

Nové automobily a dodávky od roku 2035 bez emisí

14.02.2023 | | Tiskové zprávy

Poslanci Evropského parlamentu přijali ambiciózní normy emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky. Silniční doprava má více přispívat k dosažení klimatické neutrality EU. Přinášíme neupravený text tiskové zprávy Evropského parlamentu.

Parlament dal zelenou novým cílům pro snižování emisí CO2 u osobních automobilů a dodávek v rámci klimatického balíčku Fit for 55. Poslanci schválili dohodu s Radou o revidovaných výkonnostních normách emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky. Tyto normy odpovídají zvýšeným ambicím EU v oblasti klimatu. Znění bylo přijato 340 hlasy pro, 279 bylo proti a 21 se zdrželo hlasování.

 

Nová pravidla jsou prvním krokem k nulovým emisím CO2 u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel do roku 2035 – cílem pro celý vozový park EU je snížit emise CO2 produkované novými automobily a dodávkami o 100 % oproti roku 2021. Průběžné cíle snižování emisí do roku 2030 jsou stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky.

 

Nařízení počítá i s dalšími důležitými opatřeními:

- Komise do roku 2025 předloží metodiku pro posuzování a vykazování údajů o emisích CO2 během celého životního cyklu automobilů a dodávek prodávaných na trhu EU, a případně tuto metodiku doplní legislativními návrhy.

 

- Do prosince 2026 bude Komise sledovat rozdíly mezi mezními hodnotami emisí a údaji o spotřebě paliva a energie v reálném provozu, podá zprávu o metodice pro úpravu specifických emisí CO2 konkrétních výrobců a navrhne vhodná následná opatření.

 

- Výrobcům, kteří v daném kalendářním roce vyrobí pouze malé množství, tj. 1000 až 10 000 nových automobilů nebo 1000 až 22 000 nových dodávek, může být udělena výjimka až do konce roku 2035 (na ty, kteří registrují méně než 1000 nových vozidel ročně, se pravidla i nadále nevztahují).

 

- Změny se dotknou také stávajícího pobídkového mechanismu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Ten odměňuje výrobce, kteří prodávají více vozidel s emisemi nepřesahujícími 50 g CO2/km (například elektrická vozidla a vysoce výkonné plug-in hybridy) tím, že u nich uplatňuje méně přísné cíle pro snížení emisí CO2. Mechanismus bude přizpůsoben tak, aby odpovídal očekávaným trendům prodeje. Od roku 2025 do roku 2029 je tak referenční hodnota pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi stanovena na 25 % pro prodej nových automobilů a 17 % pro nové dodávky a od roku 2030 bude tato pobídka zrušena.

 

- Počínaje koncem roku 2025 zveřejní Komise každé dva roky zprávu, v níž zhodnotí pokrok na cestě k mobilitě s nulovými emisemi.

 

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Jan Huitema (Renew, NL) uvedl: „Toto nařízení podporuje výrobu vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Jeho součástí je ambiciózní revize cílů na rok 2030 a cíl nulových emisí v roce 2035, což je zásadní pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tyto cíle vytvářejí pro automobilový průmysl jasné podmínky a motivují výrobce automobilů k inovacím a investicím. Nákup a provoz vozidel s nulovými emisemi bude pro spotřebitele levnější a trh s ojetými vozidly se rozvine rychleji. Jezdit udržitelně si tak bude moci dovolit každý.“

 

Další postup

Po závěrečném hlasování v plénu musí nyní znění formálně schválit i Rada. Krátce poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU.

 

Souvislosti

Dne 14. července 2021 předložila Komise v rámci balíčku „Fit for 55“ legislativní návrh na revizi výkonnostních norem pro emise CO2 u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Návrh má přispět k cílům EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050, přinést výhody pro občany a podporovat inovace v oblasti technologií s nulovými emisemi.