name | autoweek.cz

Nové předpisy umožní zavádění plně automatizovaných vozidel v EU

Nové předpisy umožní zavádění plně automatizovaných vozidel v EU

12.07.2022 | | Tiskové zprávy

Od 6. července začalo platit nové nařízení Evropské komise o obecné bezpečnosti vozidel. Kromě zavádění řady povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče současně stanoví právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel v EU.
Vzhledem k tomu, že vstup nařízení o obecné bezpečnosti v platnost zmocňuje Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro automatizovaná a propojená vozidla, předloží Komise v létě soubor technických pravidel pro schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky tomu bude možné zvýšit důvěru veřejnosti v dané technologie, stimulovat inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.
 
Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Prostřednictvím nových předpisů chceme zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na základě takového právního rámce, který klade prioritní důraz na bezpečnost lidí.“
 
Eurokomisař Thierry Breton, odpovědný za vnitřní trh doplnil: „Díky novým bezpečnostním předpisům chce Unie zajistit aby automobilový průmysl disponoval předvídatelným, bezpečným právním rámcem, který mu umožní zavádění inovativních technologických řešení a udržet svou konkurenceschopnost na světové scéně.“
 
Technické předpisy pro automatizovaná vozidla
Na základě nařízení o obecné bezpečnosti hodlá Komise letos v létě přijmout technické předpisy pro automatizovaná a propojená vozidla, zejména se zaměřením na automatizovaná vozidla nahrazující řidiče na dálnicích (automatizace úrovně 3) a vozidla zcela bez řidiče používaná například jako městská kyvadlová doprava nebo automatizovaná taxislužba (automatizace úrovně 4).  Díky tomu se právní předpisy EU sladí s novými pravidly na úrovni OSN pro automatizaci úrovně 3 a zavedou se nové technické právní předpisy EU pro plně automatizovaná vozidla bez řidiče (tj. jako první mezinárodní předpisy svého druhu).
 
Technickými předpisy stanovenými ve formě aktu v přenesené pravomoci a prováděcího aktu se zavede komplexní posouzení bezpečnosti a vyspělosti plně automatizovaných vozidel před jejich uvedením na trh EU. V rámci posouzení se uplatní zkušební postupy, požadavky na kybernetickou bezpečnost, pravidla pro zaznamenávání údajů, jakož i sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a požadavků na hlášení incidentů ze strany výrobců vozidel bez řidiče.
 
Souvislosti
Souběžně s návrhem Komise na revidované nařízení o obecné bezpečnosti byla rovněž zveřejněna strategie EU pro automatizovanou mobilitu, která nastiňuje komplexní soubor opatření EU pro zavádění propojených a automatizovaných systémů mobility. V této souvislosti bylo třeba učinit kroky, které by zajistily zavedení klíčových technologií a infrastruktury a přijetí vhodného regulačního rámce EU pro vnitřní trh. Kromě toho se tím má zajistit, aby automatizovaná mobilita přinášela výhody evropským občanům.