name | autoweek.cz

Nový ročník testu elektromobilů EcoBest Challenge

Nový ročník testu elektromobilů EcoBest Challenge

13.03.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

EcoBest Challenge Electrified by VinFast a podporovaná společností Quattroruote je prvním evropským nezávislým testem běžných elektromobilů v reálném provozu, který odhaluje skutečné ekologické vlastnosti elektromobilů.

Výsledky EcoBest Challenge vycházejí z konzistentní metodiky testování shodné pro všech 14 testovaných vozů. Tato metodika je inspirována praktickými potřebami a jízdním chováním většiny evropských motoristů, které vycházejí ze zvyklostí při každodenním dojíždění do práce. EcoBest Challenge je jediným takovým testem s transparentním, neutrálním a vyváženým přístupem.

 

EcoBest Challenge není klasickým srovnávacím testem, testem rekordního dojezdu nebo naopak rychlostním testem, který by ověřil, jak jsou elektromobily agilní. EcoBest Challenge uvádí výsledky a nekomentuje rozdíly mezi jednotlivými modely v testu. Výsledky testu jsou určeny spotřebitelům jako podklad pro jejich rozhodování na základě jejich skutečných potřeb mobility. 

 

Výsledky předchozích ročníků EcoBest Challenge najdete zde a zde.

 

Jak probíhal test EcoBest Challenge electrified by VinFast

Test probíhal ve Vairanu, kde nedaleko Milána sídlí testovací areál ASC magazínu Quattroruote. Motorističtí novináři z organizace AutoBest řídili 14 elektromobilů dostupných v Evropě - všechny s homologovaným dojezdem podle WLTP více než 300 km a cenovkou pod 65 000 eur před zdaněním. AutoBest měl v úmyslu mít v testu 15 vozů, ale jen několik dní před startem zástupce společnosti Tesla oznámil, že nemůže poskytnout slíbený Model Y.

 

Test začal a skončil v areálu Vairano ASC, kde se vozy také dobíjely. Všechny testované vozy byly běžné sériové modely s jednou osobou na palubě, s aktivním klimatizačním systémem a infotainmentem a s tlakem v pneumatikách doporučeným výrobcem vozu. Všechny vozy jezdily v režimu Normal a s využitím režimu brzdění v městském prostředí, pokud byl k dispozici.

 

Při smíšené jízdě absolvovala všechna vozidla sérii tří okruhů o různé délce s podílem jízdy na dálnici 50 %, po běžné silnici 20 % a v městském prostředím 30 %. Všichni řidiči měnili vozy každých 30 km aby se ve výsledcích zamezilo individuálnímu vlivu stylu jízdy. Všechna vozidla jela v koloně za vedoucím, přičemž byla stanovena průměrná rychlost a po celou dobu se dodržovaly rychlostní limity. Po dosažení indikace 0 % v akumulátoru a/nebo 0 km dojezdu, která se objevila na sdruženém přístroji, vozy pokračovaly v jízdě v areálu Vairano ASC až do úplného zastavení.

 

AutoBest využíval logistickou a technickou podporu italské publikace Quattroruote, podporu společnosti Oppo pro mobilní zařízení a e-gap, který nabídl mobilní nabíjení po vybití akumulátorů na konci testu. Aplikaci pro měření dat vozů poskytla společnost PKC - Power checK Control, vyvinutá byla italskou společností Power Cruise Control.

 

Technické pozadí, klíčové údaje, zjištění a interpretace

V rámci EcoBest Challenge používá AutoBest dva vlastní ukazatele. EcoC 1 představuje poměr mezi skutečným dojezdem a dojezdem podle WLTP. Většina testovaných modelů nedosáhla homologovaný údaj WLTP, všechny vozy však dosáhly více než 71 % minimální hodnoty WLTP.

 

EcoC 2 udává energetickou účinnost elektromobilů a odhaluje, kolik kilometrů skutečného dojezdu může konkrétní vůz zajistit z energie 1 kWh. EcoC 2 je nejdůležitějším vyjádřením energetické účinnosti elektromobilu. S lepšími výsledky pro EcoC 1, ale horšími pro EcoC 2, toto vydání testu dokazuje, že většina testovaných elektromobilů je méně účinná při využívání energie uložené v akumulátorech. V porovnání s předchozím rekordem EcoC 2, který činil 8,07 km/kWh, je nejlepší letošní výsledek 6,65 km/kWh, přičemž pouze pět vozů překročilo hranici 6 km/kWh a dvěma vozům se nepodařilo dosáhnout ani 5 km/kWh. Nejnižší hodnota EcoC 2 při testu byla pouze 4,49 km/ kWh, což je mnohem méně než u všech testovaných vozů v loňském roce.

 

„Ve srovnání s předchozím ročníkem jsme letos zjistili nižší průměrný index EcoC 2 u všech testovaných vozů. Nejúspornější vůz zvládl pouze 6,65 km/kWh oproti pozoruhodnému loňskému rekordu více než 8,2 km/kWh. Na základě tohoto zdůrazňujeme, že je naléhavě nutné, aby se všichni výrobci zaměřili na to, jak je energie využívána pro pohon vozu. V nové éře elektromobility musíme v příštích letech dosáhnout 10 km/kWh na akumulátor. Je nezbytným úkolem celého odvětví co nejlépe využívat energii. Letošní ročník EcoBest Challenge ukázal, že jsme učinili krok zpět od tohoto poslání,“ prohlásil Dan Vardie, zakladatel a předseda AutoBest a EcoBest Challenge.

 

AutoBest používá index EcoC 3 jako poměr mezi skutečnou energií nabitou do akumulátoru a oficiální čistou kapacitou, což je vyjádřením účinnosti procesu nabíjení. Pro lepší pohled na reálný život, zavádíme také nový index EcoC 4, který měří skutečnou účinnost vozu a bere v úvahu energii naplněnou do akumulátoru a nikoli čistou kapacitu akumulátoru jako EcoC 2.

 

Poprvé na světě byla v testu EcoBest Challenge použita aplikace speciálně navržená pro měření klíčových údajů prostřednictvím přímého připojení k mobilnímu terminálu Oppo ve voze. Díky tomu AutoBest má k dispozici širokou škálu dat a grafů z testovacích relací a procesu nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem. K dispozici jsou také teploty akumulátorů v různých fázích testu a nabíjení.

 

Hodnocení EcoBest Challenge

Jak ukázal předchozí test EcoBest Challenge, akumulátor v elektromobilu má kapacitu i po dosažení nulové hodnoty ukazatele na přístrojové desce. Tentokrát 12 ze 14 vozů prokázalo strategickou rezervu pro ujetí vzdálenosti mezi 3 a 23 km. Jen dva vozy „umřely“ ihned poté, co ukazatel stavu akumulátor ukázal nulu. V porovnání s loňským rokem tento test ukazuje zjevný pokles rezervy kapacity v akumulátoru, která zůstává motoristům k dispozici v kritické situaci. AutoBest doporučuje nikdy nevstupovat do situace, kdy je třeba tuto rezervu využít.

 

Dalším zajímavým výsledkem soutěže EcoBest Challenge je energie potřebná k plnému nabití vozů se zcela vybitými akumulátory. Všechna vozidla potřebovala více energie, než byla kapacita akumulátorů, a to v rozmezí 3,2 % až 16,5 %. Tato čísla jsou mnohem lepší než v loňském roce a ukazují schopnost průmyslu snížit ztráty během procesu nabíjení.

 

Vysvětlení dodatečné spotřeby při dobíjení má několik příčin. Přibližně 5 % energie se ztrácí při transformaci ze střídavého proudu ze sítě na stejnosměrný proud v akumulátoru. Část energie napájí všechny systémy automobilu používané k nabíjení, především měnič, ale také software, zásuvku a vše, co s tímto procesem souvisí. Energie se spotřebovává i na chlazení akumulátoru během procesu -tato energie se zvyšuje při rychlém nabíjení, zejména v horkých klimatických podmínkách. Určité ztráty může generovat také stav akumulátoru a typ nabíječky.

 

V rámci neustálého zlepšování přidal AutoBest index EcoC 4, další parametr pro hodnocení skutečné účinnosti elektromobilů. Měří, kolik kilometrů ujede vůz na jednu kWh, přičemž se nebere v úvahu nominální čistá kapacita akumulátoru, ale celkové množství energie dodané nabíječkou k jejímu naplnění. U vozů, které se v testu objevily, hovoříme o hodnotách v rozmezí od něco málo přes 3 % do 16 % více. Na základě vysvětlení, která jsme uvedli, řidič platí za energii a tyto dodatečné kWh unikají palubnímu počítači jeho vozu.

 

Hodnocení procesu nabíjení

Jako další premiéru tohoto ročníku jsme s velkou přesností změřili procesy rychlého nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem, a to pomocí 22kW střídavých stanic a 350kW stejnosměrných stanic, které dodávaly všem testovaným vozům maximální kapacitu pro dobíjení. Měřili jsme také dobu potřebnou k procesu nabíjení.

 

Dvě důležité poznámky: u nabíjení střídavým proudem jsme nabíjeli akumulátor od 0 do 100 %, zatímco u stejnosměrného jsme nabíjeli od 20 do 80 %, což je nejběžnější doporučený cyklus pro takové nabíjení. Časové údaje pro nabíjení na 100 km jsou průměrem celého procesu nabíjení a je třeba je tak chápat. Rychlost nabíjení totiž není při rychlonabíjení stejnosměrným proudem lineární (na rozdíl od nabíjení střídavým proudem). AutoBest má k dispozici všechny grafy nabíjení.

 

Závěr

Cílem testu EcoBest Challenge není sestavit pořadí testovaných vozů, ale nabídnout referenci, která může vést k realističtější volbě pro evropského spotřebitele. AutoBest se domnívá, že neexistuje vůz, který by byl schopen uspokojit všechny možné potřeby spotřebitelů. Každý by měl učinit osobní volbu na základě svých individuálních potřeb v oblasti mobility.

 

Akce EcoBest Challenge 2021 byla uspořádána ve spolupráci s VinFast, novým vietnamským výrobcem elektromobilů, který v první polovině příštího roku uvede na evropské trhy dva nové elektromobily. „Využívám této příležitosti, abych poděkoval za velkou podporu společnosti VinFast při organizaci našeho testu elektromobilů. Přestože VinFast neměl v testu žádný vůz, je jeho zapojení součástí jeho závazku k elektromobilitě a dává evropskému spotřebiteli spravedlivou šanci z tohoto procesu těžit,“ dodal Dan Vardie.

 

Pozn.: Škoda pro modelovou řadu Enyaq iV v Itálii začala nedlouho před testem uvádět snížené hodnoty dojezdu podle nové homologace WLTP 383-407 km. Tato hodnota je uvedena v tabulce a příznivě ovlivnila hodnotu EcoC 1. V jiných zemích EU, včetně České republiky, se uvádí 534 km.