name | autoweek.cz

Obnovitelná mobilita v ČR

Obnovitelná mobilita v ČR

03.12.2021 | | Tiskové zprávy

Pro rozvoj čisté mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje. Komora OZE, CZ Biom a CAFT zveřejnily analýzy obnovitelné mobility.
Roční spotřebu dvojnásobného počtu elektromobilů, než kolik jich ve svém nejoptimističtějším scénáři očekává v roce 2030 Ministerstvo průmyslu a obchodu, ročně vyrobí existující obnovitelné zdroje umístěné méně než půl kilometru od hlavních silničních tahů. Takový je hlavní závěr analýzy, kterou zadala a představila Komora OZE.
 
U velké většiny z těchto zdrojů by teoreticky mohly být vybudovány nabíjecí stanice. Masivní výstavbu nabíjecích či plnících stanic však přímo u obnovitelných zdrojů nelze v praxi očekávat, domnívají se zástupci Komory OZE. Jediná cesta pro obnovitelnou, opravdu čistou mobilitu je proto zvýšení podílu čisté elektřiny a plynu v sítích.
 
„Obnovitelné zdroje dokáží s přehledem nahradit veškerou uhelnou elektřinu, kterou v Česku spotřebujeme. Z našich analýz plynou dva závěry: čím víc obnovitelné elektřiny a biometanu bude v přibývat, tím víc stoupne podíl čisté energie v sítích. Provozovatelé dobíjecích a plnících stanic pak budou moci zákazníkům nabídnout čistou elektřinu a plyn, které si pořídí spolu s certifikáty o původu, jež nakoupí od výrobců. Toto je nejjednodušší a nejrychlejší cesta k opravdu čisté mobilitě. A za druhé, vliv obnovitelné mobility na růst poptávky po elektřině bývá dost přeceňován. Kvůli rozvoji elektromobility rozhodně nové jaderné elektrárny stavět nepotřebujeme,” uvedl předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.
 
Příležitost pro fotovoltaiku
Další z představených analýz ukázala, že fotovoltaické elektrárny, stavěné na střechách veřejných čerpacích stanic a na zastřešení parkovacích míst u existujících nákupních a zábavních center, by dokázaly pokrýt roční spotřebu elektřiny pro víc než 280 000 elektromobilů. Výhodou fotovoltaiky stavěné na zastřešení parkovacích míst je, že vyrábí elektřinu přímo v místě její spotřeby.
 
„Vyrobenou energii spotřebuje nákupní centrum nebo nabíjecí stanice u něj. V obou případech dochází ke snížení nároků na přenosy elektřiny v distribuční síti. Stavby fotovoltaik na zastřešeních však dosud stojí bokem zájmu provozovatelů čerpacích stanic i nákupních center,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
 
Analýza korelace prostorového rozmístění instalací OZE a sítě silnic 2. a 1. třídy, provedená v prostředí GIS, kterou zadala a představila Komora OZE, ukázala, že stávající obnovitelné elektrárny umístěné méně než půl kilometru od hlavních silničních tahů vyrobí dost elektřiny pro roční spotřebu 1,6 milionu elektromobilů. Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním akčním plánu očekává v roce 2030 registrovaných 250 000 až 800 000 elektromobilů a celkovou roční spotřebu elektřiny 430 až 1376 GWh.
 
Biometan může nahradit zemní plyn v dopravě
V České republice je více než 500 bioplynových stanic. Z kejdy, senáže, kukuřice nebo nejrůznějších bioodpadů a kalů vyrábějí bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu - biometan, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat fosilní zemní plyn.
 
„Česká republika je zbytečně zdrženlivá ve svých cílech na využití obnovitelných zdrojů. Díky biometanu bychom mohli podstatně snížit emise v dopravě. Bohužel děláme jen to nezbytně nutné, co vyplývá z tabulek, a navíc si to komplikujeme složitou legislativou. Obor obnovitelné energetiky několikrát ukázal, že když se mu dá prostor, dokáže se pěkně rozvíjet,” řekl Adam Moravec z CZ Biom.
 
Současná spotřeba zemního plynu v dopravě odpovídá osmině stávající produkce bioplynu v ČR. Významná část bioplynu je vyráběna z pokročilých vstupních substrátů. Z toho vyplývá, že Česká republika má dostatek paliva na splnění 2% podílu pokročilých paliv v roce 2025. Tuzemský cíl by bylo možné splnit nahrazením pouze 40 % současné spotřeby CNG biometanem. Pro další rozvoj musíme však vytvořit jasnou koncepci a neuchylovat se k řešením, která podle Komory OZE spíš házejí klacky pod nohy, jako například nedávné snížení spotřební daně na naftu.
 
2030: dvakrát víc energie z obnovitelných zdrojů
Komora OZE již dříve uvedla, že obnovitelné zdroje dokáží s přehledem nahradit veškerou uhelnou elektřinu, kterou spotřebujeme. Podle studie Akademie věd mohou větrné elektrárny pokrýt až 28 % roční spotřeby elektřiny. Podle několika nezávislých analýz by solární elektrárny na všech technicky vhodných budovách pokryly až 27 % roční spotřeby elektřiny v České republice.
 
Pro rok 2030 Komora OZE předpovídá, že obnovitelné zdroje energie budou pokrývat nejméně dvakrát víc energie, než dnes. Ve spotřebě elektřiny bude jejich podíl dokonce až trojnásobný. Hlavním motorem této proměny energetiky bude rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější čistou energii.