name | autoweek.cz

Obstojí příslib CO2 neutrálních syntetických paliv?

Obstojí příslib CO2 neutrálních syntetických paliv?

05.09.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Když německý ministr dopravy Volker Wissing na začátku letošního roku na poslední chvíli zasáhl do zastavení postupného vyřazování spalovacích motorů pro automobily, argumentoval tím, že by neměl být vyloučen potenciál syntetických paliv jako alternativy elektromobility pro klimaticky neutrální silniční dopravu.

 

Jeho strana, volnotržní FDP, je přesvědčena, že stát by neměl být tím, kdo rozhoduje o tom, jakou technologii použít, měl by raději nechat všechny možnosti otevřené a nechat trh, aby rozhodl. „I po roce 2035 musí být umožněno registrovat vozidla, která jezdí na klimaticky neutrální syntetická paliva. Více otevřenosti, méně zbytečných zákazů,“ napsal Wissing v únoru na Twitter (dnes X).

 

Wissing na poslední chvíli fakticky zablokoval přijetí norem EU pro emise CO2 u osobních a lehkých užitkových automobilů dokud nedostal písemný závazek Evropské komise, že povolí novou kategorii automobilů se spalovacím motorem poháněným syntetickými palivy. Komise, což bylo tehdy považováno za vítězství FDP, přislíbila, že předloží novou kategorii automobilů „pouze s e-palivy“ jako prováděcí nařízení k normě Euro 6, která upravuje normy znečištění automobilů, a později navrhne, jak ji lze začlenit do zákona o normách CO2 pro osobní automobily a dodávky (prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci).

 

Představení této nové kategorie ovšem trvá déle, než se očekávalo, a to především kvůli internímu sporu v samotné Komisi. DG GROW, útvar vedený komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem, který je sám skeptikem vůči postupnému vyřazování spalovacích motorů, chce, aby e-paliva, používaná v nové kategorii automobilů, ušetřila 70 % CO2 ve srovnání s fosilními palivy. To podle DG GROW vychází z definice „obnovitelných paliv nebiologického původu“ (RFNBO) - širší kategorie zahrnující jak kapalná e-paliva, tak plynný vodík - která je ustavena ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie RED.

 

DG CLIMA, tedy odbor, který dříve vedl Frans Timmermans a v současnosti se nachází v určitém politickém vakuu, však bere dohodu za své. A tam se výraz „CO2 neutrální“ dostal do slavné klauzule č. 11. „Po konzultaci se zúčastněnými stranami Komise předloží návrh na registraci vozidel, která budou po roce 2035 poháněna výhradně palivy s neutrálními emisemi CO2 v souladu s právem Unie, mimo oblast působnosti norem pro vozový park a v souladu s cílem Unie v oblasti neutrality z hlediska klimatu,“ uvádí se v doložce.

 

Jak se tam dostala? V podstatě jde o překlad formulace z německé koaliční smlouvy. Strana Zelených si uvědomila, že nemá jinou možnost, než Wissingovu požadavku vyhovět, a tak jej doslovně přeložila do bodů odůvodnění nového nařízení. „CO2 neutrální“ však není totéž co 70% snížení emisí CO2.

 

Připusťme, že ani elektromobily nejsou striktně uhlíkově neutrální. Elektromobily jsou CO2 neutrální pouze po stránce emisí z výfuku (které nemají) a zatím žádný zákon nevyžaduje, aby jezdily výhradně na uhlíkově neutrální elektřinu. Proto bychom podle Wissinga neměli hnidopišit. „Nemá smysl říkat: Nechci 70 %, tak beru nulové snížení emisí CO2. To není logické,“ řekl Wissing novinářům na dotaz ohledně sporu.

 

Wissing rovněž uvedl, že se zasazuje o praktické řešení, a to nemůže být stoprocentní snížení emisí. Převzal tak argument zastánců e-paliv, kteří tvrdí, že zavázat syntetická paliva ke stoprocentní CO2 neutralitě, zatímco u elektřiny, používané v elektromobilech, to neplatí, je nespravedlivé a zatím nerealizovatelné.

 

Lze argumentovat, že v určitém okamžiku by to, co je zapsáno v zákoně, mělo mít také smysl. A v bodě odůvodnění je napsáno „CO2 neutrální“. Na tom se shodli němečtí koaliční partneři, země EU a nakonec i zákonodárci EU. A co je rozhodující, alternativou není nulové snížení emisí CO2. Je to vzít ministra (a bod odůvodnění) za slovo a nadále povolovat automobily se spalovacími motory pouze v případě, že budou jezdit na „CO2 neutrální“ e-paliva. Pokud průmysl nebude schopen dostát jejich výrobě, budoucnost by musela být plně elektrická - protože slib, že syntetická paliva budou existovat „klimaticky neutrálně“, neplatí.

 

Polsko se obrátilo na soud, aby zachránilo auta na benzin a naftu

Polská právní výzva proti evropskou unií nařízenému přechodu k prodeji automobilů s nulovými emisemi v roce 2035 je možná jen předvolební trik, ale odráží skutečnou obavu mnoha lidí, že náklady na elektromobilitu z ní dělají dopravní prostředek jen pro bohaté.

 

Polsko se netají tím, že se mu nelíbí nesčetné množství ekologických zákonů Bruselu. Obzvláště sporný byl v Polsku balíček Fit for 55, jehož cílem je snížit emise v EU o 55 % do roku 2030, což vedlo k tomu, že země požádala o soudní příkaz proti řadě dokumentů. Patří sem i legislativa, která nařizuje 100% snížení emisí CO2 u všech osobních automobilů a dodávek prodávaných po roce 2035 - zákon, o němž bylo Polsko na začátku tohoto roku přehlasováno (Polsko bylo ve skutečnosti jedinou zemí, která hlasovala proti této legislativě, přičemž Itálie, Rumunsko a Bulharsko se hlasování zdržely).

 

Budou tedy výrobci automobilů se zatajeným dechem očekávat výsledek této právní výzvy a přemýšlet, zda jim soud prodlouží dny prodeje vozů na benzin a naftu? Pravděpodobně ne. Podobná právní námitka Polska proti trhu s emisemi byla zamítnuta. Většina předpovídá, že se to bude opakovat.

 

Zajímavá je však formulace, kterou použila ministryně životního prostředí Anna Moskwa při zdůvodňování této výzvy. „Chce EU autoritativně rozhodovat o tom, jakými vozidly budou Poláci jezdit, a zvyšovat ceny energií v Polsku? Polská vláda si nenechá diktovat od Bruselu,“ napsala na X (dříve Twitter).

 

Nejde o to, že by Poláci milovali řev spalovacích motorů víc než jejich evropští sousedi. Jde spíš o narážku na to, že nedotknutelná bruselská elita odstraňuje cenově dostupnější varianty vozidel, čímž nutí Poláky utrácet víc, aby se dostali z bodu A do bodu B. A když se podíváme na současný cenový rozdíl mezi automobily se spalovacími motory a elektromobily, není těžké pochopit proč. Pro ty s nižší kupní silou bude mnohem obtížnější přijmout elektrickou revoluci.

 

Zelení aktivisté samozřejmě poukazují na to, že změna výrobních priorit zvýší nabídku elektromobilů a sníží jejich cenu. Díky silnému trhu s ojetými vozidly bude také levnější pořídit si elektromobil ještě před datem, kdy bude v roce 2035 ukončena jeho výroba. Prozatím však převládá dojem, že bohatí eurokraté nutí motoristy, kteří si to nemohou dovolit, platit víc. A to bude i nadále ve velké části Evropy představovat problém.

 

Francie ke zděšení leteckých společností zvažuje zvýšení daní z letů

Francouzský ministr dopravy Clément Beaune se postaral o rozruch, když navrhl, aby EU zavedla minimální cenu letů ve snaze snížit emise z letecké dopravy. „Letenky za 10 eur, když jsme uprostřed ekologické transformace, to už není možné. To neodráží cenu pro planetu,“ řekl časopisu L'Obs.

 

Dodatečné daně, uvalené na letecké společnosti, by se podle Beauneho umožnily investovat do posílení udržitelnosti, což v podstatě znamená vložení finančních prostředků do francouzské železniční sítě. Beaune doufá, že s rostoucími cenami letů by cestující zvažovali ekologičtější alternativy.

 

Zatímco zastánci železnice tento krok jistě považují za důležitý prostředek ke zvýšení ekologického cestování, letecké společnosti již formulovaly své námitky. Podle zdrojů z leteckého průmyslu nemůže být skutečným řešením přerozdělování peněz z letecké dopravy do vlaků, ale spíš liberalizace železniční dopravy v celé Evropě. Přijetí volnějšího tržního modelu, jako tomu bylo v případě liberalizace letectví, by prý vedlo ke zvýšení konkurence, snížení cen a zlepšení služeb. Zastánci poukazují na vynikající nabídku vlaků ve Španělsku, která je podle nich důsledkem vítězství neviditelné ruky trhu nad (polo)státním modelem v mnoha zemích EU. Kritici zase poukazují na Velkou Británii, kde privatizace nedokázala zastavit zdražování jízdenek a vedla k pochybným službám.

 

Zda se ministru Beauneovi podaří přesvědčit své evropské protějšky o svém kontroverzním plánu, se teprve uvidí. Do té doby očekávejte ve francouzském rozpočtu na rok 2024 vyšší zdanění letenek.

 

Syntetická paliva nebudou do roku 2035 neutrální z hlediska emisí CO2, říká německý ministr dopravy

Registrace nových automobilů se spalovacími motory na e-paliva by měla být povolena po roce 2035, i když tato paliva nebudou stoprocentně klimaticky neutrální, uvedl na konferenci o e-palivech německý ministr dopravy Volker Wissing (FDP/Renew Europe).

 

Vyčerpaní piloti leteckých společností EU zažívají během letu mikrospánky

Nedostatečné možnosti odpočinku nutí unavené piloty v EU létat déle, než by měli, přičemž tři čtvrtiny pilotů zažívají v kokpitu během letu mikrospánky.

 

Zúčastněné strany se rozcházejí v názoru na spravedlnost a praktičnost pařížského zákazu elektrických koloběžek

V době, kdy vstupuje v platnost pařížský zákaz samoobslužných koloběžek, označuje radnice tento krok za revoluční uprostřed městské džungle, zatímco zúčastněné strany zůstávají rozděleny v názorech na klady a zápory.