name | autoweek.cz

Od šrotu k surovině

Od šrotu k surovině

12.05.2023 | | Tiskové zprávy

Státem podporovaný projekt Car2Car vyvíjí technologie pro zlepšení recyklace vozidel s ukončenou životností. Konsorcium vědy a průmyslu pod vedením BMW Group hledá inovativní metody demontáže a inteligentního třídění.

BMW Group stojí v čele nového projektu financovaného státem, který zkoumá oběhové hospodářství ve výrobě automobilů. Spojuje síly se zástupci recyklačního průmyslu, zpracovateli surovin a vědeckého světa, aby společně pracovali na způsobech, jak zlepšit kvalitu druhotných surovin získaných recyklací z vozidel s ukončenou životností. Projekt Car2Car, který získal podporu ve výši 6,4 milionu eur od německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, se zaměřuje na materiály, jako jsou hliník, ocel, sklo, měď a plasty. Inovativní metody demontáže a automatizovaného třídění by měly v budoucnu umožnit, aby se mnohem větší množství surovin získaných z vozů s ukončenou životností než dosud dalo opět využít při výrobě nových automobilů.

 

BMW Group si stanovila cíl zvýšit podíl druhotných surovin v nových modelech svých značek ze současných 30 na 50 %. Aby tohoto cíle mohla dosáhnout, zohledňuje recyklovatelnost použitých materiálů již při navrhování nových modelů. Klíčový význam má také přehodnocení způsobu, jakým jsou materiály z vozidel na konci jejich životnosti získávány zpět. Suroviny získané recyklací lze v rámci oběhového hospodářství využít pouze tehdy, pokud zároveň splňují vysoké standardy kvality, které BMW Group od materiálů pro své prémiové vozy očekává.

 

BMW Group pro účely projektu poskytuje 500 vozů na konci jejich životního cyklu - od Mini až po Rolls-Royce se spalovacími motory, plug-in hybridními systémy i elektrickým pohonem.

 

Umělá inteligence jako nástroj pro efektivní oběhové hospodářství

Konsorcium Car2Car řeší optimální rovnováhu mezi procesem demontáže a technologiemi po šrotování z kvalitativního, ekonomického a ekologického hlediska. Cílem je zachovat co největší část hodnoty původně investované do výroby automobilu. Cílem projektu Car2Car je předložit smysluplná doporučení pro inovativní rámec, který umožní efektivní oběhové hospodářství.

 

Ke stále větší automatizaci a urychlení recyklačních procesů lze využívat digitální technologie a umělou inteligenci. Například proces demontáže lze částečně nebo dokonce vysoce automatizovat pomocí robotických technologií. Integrace systémů pro optickou detekci s využitím umělé inteligence a třídění znovu použitelných materiálů v procesu po drcení přináší výrazné zlepšení kvality a čistoty hliníku, oceli, skla, mědi a plastových materiálů.

 

Cílem je proto vyvinout senzorickou technologii umožňující s využitím umělé inteligence a dalších spektroskopických metod detekci materiálů a identifikovat tak různé slitiny oceli a hliníku. Tímto způsobem bude možné získat suroviny s mnohem vyšším stupněm čistoty.

 

BMW Group se aktivně zapojuje do oběhového hospodářství

BMW Group stojí také v čele konsorciálního projektu s názvem Future Sustainable Car Materials (FSCM). Pod jejím vedením spolupracují výzkumné ústavy a společnosti na inovativních procesních cestách a materiálových koncepcích pro udržitelné využívání druhotných materiálů a pro snižování uhlíkové stopy surovin, jako je ocel a hliník. Druhotný hliník je ukázkovým příkladem toho, jak důsledné využívání recyklovaného materiálu může snížit emise skleníkových plynů.

 

BMW Group rovněž provádí důležitou přípravu, pokud jde o skutečnou recyklaci vozidel po skončení jejich životnosti. Jako jediná automobilka provozuje vlastní recyklační centrum, které funguje od roku 1994. V recyklačním a demontážním centru v Unterschleissheimu u Mnichova se zpracovává až 10 000 vozů ročně. Poznatky a řešení, které v tomto procesu vznikají, jsou kromě interního využití zpřístupňovány také všem účastníkům recyklačního průmyslu.