name | autoweek.cz

Odvětví dopravy a obtíže „stále užší unie“

Odvětví dopravy a obtíže „stále užší unie“

09.05.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

V roce 1957 byl v Římské smlouvě jasně vyjádřen záměr nově vzniklého bratrství evropských národů. Nešlo o pouhé ekonomické spojení, jak někteří rádi zpětně tvrdí, které by bylo úzce odstupňováno v účetních knihách. Šlo o širší duchovní unii, o objetí mezi zeměmi, jejichž obyvatelé si po staletí navzájem prolévali krev. Evropské společenství, jak potvrzovala preambule smlouvy, bylo „odhodláno položit základy stále těsnějšího svazku mezi národy Evropy.“ V červnu 1983 byl tento text doplněn o „společný osud“ členů Evropské unie, který se snažil vytvořit evropskou identitu přesahující národní.

 

Je to romantická představa, která v zákonech EU nachází poněkud chladnější vyjádření.

 

Co tedy znamená být Evropanem? V praxi to znamená cestování bez hranic, společnou měnu, žádné roamingové poplatky za mobilní telefony. Všechny ty běžné vymoženosti, které EU ráda připomíná svým občanům. Pokud jde o dopravu, je tato myšlenka vymanění kontinentu z národních vlivů teoreticky vítána, ale na národní úrovni se jí často brání. Dva příklady to jasně ukazují - jeden v leteckém sektoru, druhý v železničním.

 

V oblasti letectví probíhá již desítky let boj o vytvoření „jednotného evropského nebe“. V současné době si národní státy kontrolují přístup na své nebe a řídící letového provozu jsou de facto strážci národního vzdušného prostoru. To znamená, že lety často probíhají po delších okružních trasách, než je nezbytně nutné, protože řídící letového provozu mohou nařídit pilotům, aby se vyhnuli přeletům nad citlivou infrastrukturou, jako jsou vojenské základny.

 

Evropská komise - a letecký průmysl - důrazně prosazuje, aby národní státy předaly kontrolu evropské agentuře, která by řídila letový provoz nad celým blokem. Tím by se podle nich nejen zrychlily lety, ale přímější trasy by snížily uhlíkovou stopu tohoto odvětví přibližně o desetinu.

 

V praxi by to ovšem znamenalo dvě věci, které by politici těžko překousli: vzdát se pravomocí, které v současnosti náleží státu, a pravděpodobně zrušit některá národní střediska řízení letového provozu, aby se centralizovala moc. Členské státy revidovaný návrh jednotného evropského nebe důsledně odmítají, přestože má v EU širokou podporu.

 

Pokud jde o železnici, v roce 2019 byla Agentura Evropské unie pro železnice ERA pověřena úlohou povolovat - v podstatě kontrolovat bezpečnostní normy a normy interoperability - nová železniční vozidla. Dříve to bylo výhradně v kompetenci orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto orgány stále existují, ale stále větší část povolovací činnosti se provádí na úrovni EU.

 

To dává smysl z evropského hlediska, ale způsobuje to potíže na národní úrovni. Pracovní místa, která byla potřebná v době, kdy byla v Itálii, Francii nebo Německu vyšší místní poptávka, se stávají nadbytečnými. Lze předpokládat, že praktický posun směrem k Evropě bude pokračovat. Jakmile jsou Bruselu jednou svěřeny nové pravomoci, málokdy, pokud vůbec, jsou vráceny zpět. A přestože to přirozeně bude v jednotlivých zemích vyvolávat rozruch a na čas i neklid, celá jedna generace Evropanů bude z této stále těsnější unie těžit.

 

Němečtí liberálové mezi „Poslední generací“ a „Pekařským knoflíkem“

Německá strana FDP, která má v rukou národní ministerstvo dopravy, se nachází v obtížné pozici mezi nutností přijmout další opatření v oblasti klimatu a potřebou zavděčit se svým voličům.

 

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing (FDP) se setkal s klimatickými aktivisty ze skupiny „Letzte Generation“ („Poslední generace“), což se setkalo s kritikou. Podle kritiků toto setkání ještě víc podpoří blokády silnic ze strany této skupiny, které již způsobily problémy vozidlům záchranné služby. Setkání trvalo déle, než se očekávalo - dvě hodiny namísto jedné - a aktivisté je po skončení chválili jako „lidské a uctivé“. Překvapivě podle aktivistů Wissing oznámil, že skutečně předloží „mimořádný program na snížení emisí uhlíku v dopravě“, tedy něco, čemu se FDP v rámci koaličně-interních jednání bránila.

 

A má nejvyšší čas.

 

„Dekarbonizace německého dopravního sektoru není na dobré cestě. Mnoho příležitostí, jako je širší využívání rychlostních limitů, mýtné pro osobní a lehká nákladní vozidla, poplatky za dopravní zácpy v městských oblastech atd. nebylo využito, a jiné, jako je zvýšení parkovacích poplatků, se naplňují pomalu,“ uvádí se ve zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD.

 

Parkovací poplatky se však nelíbí Wissingově vlastní straně FDP. Nedávný návrh usnesení vedení této strany požaduje zavedení „Pekařského tlačítka“ ze strany obcí, které by umožnilo krátkodobé parkování zdarma v centrech měst, aby se zvýšila jejich atraktivita. Je nepravděpodobné, že by tento krok byl něčím víc než předvolebním tahem před zemskými volbami ve spolkové zemi Brémy. Ukazuje však, jakému dilematu FDP čelí: přestože by přísnější opatření v oblasti klimatu mohla být odpovědnou volbou, je nepravděpodobné, že by byla populární mezi jejími vlastními voliči.

 

Greenpeace upozorňuje na drahé a nepřehledné jízdenky na veřejnou dopravu v Evropě

Už jste někdy cestovali do jiné země, snažili se koupit jízdenku na veřejnou dopravu a byli jste naprosto zmateni? Zírali jste na obrazovku se soustředěně svraštělým čelem a snažili se vyznat v různých možnostech? A když jste si konečně vybrali, zjistili jste, že jste zaplatili víc, než jste doufali?

 

Milý čtenáři, nejsi sám.

 

Ekologická nevládní organizace Greenpeace nedávno sestavila žebříček různých možností nákupu jízdenek na veřejnou dopravu v Evropě, v němž hodnotila hlavní města i státy. Je důležité zdůraznit, že bodování se týká prodeje jízdenek, nikoli systémů veřejné dopravy jako celku.

 

Maltské hlavní město Valletta získalo mimořádně vysoké skóre, i když nemá víc možností veřejné dopravy než například Paříž (Malta proslulá tím, že nemá žádné vlaky). Veřejná doprava, kterou město má, je však v podstatě bezplatná a snadno použitelná.

 

Dublin se mezi evropskými hlavními městy umístil na posledním místě, což znamená, že jeho jízdenky jsou drahé a koupě nepřehledná. Smutné na tom je, alespoň pro autora tohoto příspěvku, že dublinská infrastruktura pro prodej jízdenek nebyla nikdy lepší - dřívější systém spočíval v tom, že jste řidiči autobusu sdělili konkrétní ulici, na které chcete vystoupit, což znamenalo, že i od cizinců se očekávala detailní znalost uspořádání města. Podle Greenpeace se to však nezlepšilo dostatečně.

 

Špatně dopadly také Londýn, Amsterdam a Paříž, které patří mezi nejdražší a nejkomplikovanější hlavní města v Evropě, zatímco v rámci zemí se na konci seznamu ocitly Bulharsko, Chorvatsko a Řecko. (Pozn. Autoweek.cz: Praha se umístila jako čtvrté nejlepší hlavní město EU za Valettou a Lucemburkem, kde je veřejná doprava zdarma, a Tallinem).

 

Agentura EU usiluje o zvýšení počtu cestujících vlakem zjednodušením železničních předpisů

Agentura Evropské unie pro železnice ERA usiluje o to, aby evropská změť vnitrostátních železničních předpisů byla vhodná pro celoevropské cestování, a ve spolupráci s vnitrostátními orgány se snaží odstranit pravidla, která brání překračování hranic.

 

Udržitelný obchod a nové technologie budou hlavními body programu příštího transatlantického summitu

Evropská unie a USA budou na setkání na vysoké úrovni, které se uskuteční koncem tohoto měsíce, usilovat o sladění svých postojů v oblasti ekologických technologií a nových technologií, jako jsou například elektromobily.

 

Portugalský ministr podal rezignaci v souvislosti s rostoucím skandálem v letecké dopravě

Portugalský ministr infrastruktury podal demisi v souvislosti s rozšiřujícím se skandálem kolem státní letecké společnosti TAP pouhé čtyři měsíce poté, co kvůli stejné záležitosti rezignoval jeho předchůdce, ale premiér prohlásil, že ho ve funkci ponechá.

 

Albánie předložila zákon o biopalivech k veřejné konzultaci

Albánská vláda zahájila konzultační proces k zákonu na podporu výroby a použití obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy prostřednictvím využívání biopaliv pro spalovací motory v rámci procesu sbližování se zákony EU jako součásti cesty země ke členství v EU.