name | autoweek.cz

Orlen Unipetrol v ČR přejde na benzin BA95 E10

Orlen Unipetrol v ČR přejde na benzin BA95 E10

19.11.2023 | Vladimír Rybecký | Tiskové zprávy

Orlen Unipetrol přechází na výrobu automobilového benzin BA95 v kvalitě E10 s až 10 % ethanolu. Lze jej tankovat do většiny automobilů vyrobených po roce 2005 od normy Euro 4.

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol realizuje postupné kroky na své cestě k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději v roce 2050. V rámci svého úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého a plnění emisních cílů vytýčených evropskou legislativou začne od 1. ledna 2024 na českém trhu distribuovat automobilový benzin BA95 s označením E10. Tento benzin výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 % obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.

 

Aktuální úpravou kvality benzínu na úroveň E10 Orlen Unipetrol rovněž harmonizuje dodávky ve středoevropském regionu. Slovensko a Maďarsko zavedly E10 v roce 2019, Rakousko v roce 2023. Česko a Polsko přecházejí na úroveň E10 od roku 2024.

 

Palivo E10 je směs, která je složena z klasického benzinu a až 10 % ethanolu, který však může být zastoupen i v podobě ethyl terc-butyletheru (ETBE). Tento ethanol je získáván z obnovitelných zdrojů, což snižuje emise skleníkových plynů a pomáhá chránit životní prostředí. Benzin E10 lze tankovat téměř do všech automobilů vyrobených po roce 2005, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4.

 

V souvislosti s tímto opatřením dojde od nového roku na čerpacích stanicích u stojanů vydávajících 95oktanový benzín ke změně mezinárodního označení z dosavadního E5 na nové E10. Detailní informace o produktu E10 a jeho kompatibilitě poskytuje stránka www.e10info.eu.

 

„Do roku 2050 chceme být emisně neutrální a do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 25 %. Přechod na výrobu a distribuci benzinu v kvalitě E10 je na této cestě významným krokem a český trh se tímto opatřením posune vpřed směrem k čistší mobilitě. Pro naše rafinérie nejde o významnou technologickou změnu, protože benzin v této kvalitě již řadu let dodáváme do Německa, Maďarska či na Slovensko. V roce 2021 jsme převedli do kvality E10 vysokooktanový benzin, který je v síti Orlen Benzina prodáván pod obchodním označením Verva 100. Základní benzinové palivo, které v síti ORLEN Benzina nese označení Efecta 95, začneme v kvalitě E10 distribuovat od počátku roku 2024,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol.

 

ORLEN Unipetrol touto úpravou plní své strategické cíle, které jsou v souladu se směrnicemi Evropské unie. Směrnice Red III, kterou dne 12. října 2023 schválila Rada Evropské unie, zvyšuje cíl úspory skleníkových plynů, který nyní činí 6 %, až na 14,5 % v roce 2030.