name | autoweek.cz

Oživení na trhu práce: české firmy plánují víc nabírat

Oživení na trhu práce: české firmy plánují víc nabírat

12.06.2024 | | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2024. České firmy plánují nabírat víc zaměstnanců.

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce se uskutečňuje každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí, ve které průzkum probíhá. V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Zaměstnavatelé v ČR hlásí pro další čtvrtletí nárůst náborového optimismu: 34 % respondentů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců a 23 % snižovat. Čistým indexem trhu práce je tedy 11 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé očekávají posílení Indexu o 5 %. Nicméně ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku se zhoršil o 8 %.

 

Vzhledem k tomu, že podmínky na trhu práce v ČR jsou stále napjaté (navzdory určitému uvolnění v poslední době), čeští zaměstnavatelé očekávají, že v porovnání s minulým čtvrtletím dojde k posílení náborových plánů.

 

„Na trhu práce dochází ke znatelnému oživení. Česká centrální banka pokračuje ve snižování úrokových sazeb z důvodu stabilizace inflace, což podporuje ekonomické oživení a s rostoucí důvěrou spotřebitelů roste také důvěra zaměstnavatelů ve zlepšující se ekonomiku. I díky tomu se otevírá stále více pracovních míst ve srovnání s první polovinou roku, nicméně ještě stále nejsme na úrovni náborové euforie v polovině minulého roku a velké přesuny na trhu práce pokračují. Lidé, kteří čelí ztrátě zaměstnání, mají ale lepší vyhlídky najít poměrně rychle práci novou. Pozitivní výhled pozorujeme v 7 z 9 sektorů ekonomiky, nejvíce pak ve zdravotnictví, komunikacích, obchodu a službách nebo také ve finančním sektoru. Nabírání zaměstnanců převažuje i v průmyslu a logistice. Výjimkou jsou pouze veřejné služby, státní správa a neziskový sektor,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání dle odvětví

Čeští manažeři v 7 z 9 odvětví očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců, zatímco ve zbylých dvou odvětvích očekávají pokles. Ve srovnání s minulým čtvrtletím trh práce posílil v 7 z 9 odvětví a oslabil ve 2 odvětvích. V meziročním srovnání je optimismus nižší ve čtyřech z 9 odvětví, posílil ve třech a ve dvou odvětvích nedošlo k žádné změně.

 

Nejvíc optimismu je v sektoru Zdravotní a sociální péče a farmacie s Indexem 36, což představuje nárůst o 12 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 22 % v meziročním srovnání. Naopak nejslabším odvětvím je Energetika a veřejné služby s Čistým indexem trhu práce -27 %.

 

Aktuálně nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–5000 zaměstnanci s Indexem 26 %, což je ve srovnání s přechozím čtvrtletním nárůst o 4 % a v meziročním srovnání o 15 %. Náborový optimismus převládá u velkých, středních i malých firem a pesimismus jsme zaznamenali pouze u mikropodniků s velikostí pod 10 zaměstnanců, které vykazují Čistý index trhu práce -13 %.