name | autoweek.cz

Paradox zelené dopravy

Paradox zelené dopravy

22.02.2023 | | Tiskové zprávy

Tisková zpráva Unie pro podporu olejnatých a bílkovinných rostlin UFOP: zelená dopravní politika blokuje cestu k nákladově efektivnímu snižování emisí CO2.

Zemědělci a podniky zabývající se v Německu pěstováním a zpracováním řepky naprosto nechápavě sledují legislativní iniciativu ministryně životního prostředí Steffi Lemkeové, na jejímž základě má být během několika let zabráněno přimíchávání biopaliv. Jde o „paradox zelené dopravy“: biopaliva jsou odmítána jako stávající překlenovací technologie šetrná ke klimatu, zatímco elektromobilita je stále v plenkách a miliony vozidel budou v nadcházejících desetiletích stále závislé na kapalných nízkouhlíkových palivech.

 

„Každý, kdo chce zakázat používání udržitelně certifikovaných biopaliv a spoléhá se pouze na elektromobilitu, jedná nezodpovědně pokud jde o klimatickou politiku,“ říká Stephan Arens, výkonný ředitel Unie pro podporu rostlin na výrobu oleje a bílkovin UFOP.

 

Biopaliva již léta přispívají k ochraně klimatu bez potřeby dalších investic do infrastruktury a plně vysoce zdaněná. Bylo oficiálně potvrzeno, že v roce 2021 v silničním provozu udržitelně certifikovaná biopaliva ušetřila více než 11 milionů tun CO2ekv. Do roku 2030 by se jejich příspěvek mohl zvýšit na celkových 175 milionů tun CO2ekv. Biopaliva tak představují překlenovací technologii, která efektivně doprovází přechod k elektromobilitě a k rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných energií - včetně energie potřebné pro inovativní syntetická paliva (e-paliva).

 

Navzdory masivnímu dotování elektrických vozidel je jejich podíl na trhu, a tím i účinek pro ochranu klimatu, stále extrémně omezený. I při trvalém nárůstu počtu elektrických vozidel budou osobní a nákladní auta se spalovacími motory po celá desetiletí stále potřebovat velké množství pohonných hmot. UFOP proto výslovně varuje před schválením návrhu zákona o biopalivech, protože kdokoli, kdo uzavře most dřív, než bude hotový nový most, nesmí být překvapen, pokud nedosáhne svůj cíl!

 

Obrázek UFOP e.V.