name | autoweek.cz

PETROLsummit 09

PETROLsummit 09

31.10.2009 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Přehled aktuálních témat odborného programu PETROLsummit 09.

Trendy v prodeji pohonných hmot a změny v nabídce paliv u čerpacích stanic v ČR

Vlivem hospodářské krize dochází k poklesu spotřeby pohonných hmot. Během letošního pololetí se snížily prodeje benzinu o 3 %, prodeje motorové nafty pak o 4 %. Krize se na spotřebě pohonných hmot projevila už ke konci loňského roku, kdy za loňský rok poprvé minimálně od roku 2000 klesla spotřeba nafty. V posledních dvou či třech měsících se poptávka po naftě podle čerpadlářů začíná zlepšovat a krize na trhu s pohonnými hmotami tak už dosáhla svého dna.

Výtoče nafty u čerpacích stanic v důsledku nárůstu kamionové dopravy už několik let rostou a pokračující přechod vozového parku ke vznětovým motorům. Od roku 2000 se spotřeba nafty zvýšila o 67 %. Spotřeba nafty se zvýšila zvláště po vstupu Česka do Evropské unie v květnu 2005.

Spotřeba automobilového benzinu oproti naftě dlouhodobě stagnuje. Tento vývoj souvisí s upřednostňováním nafty coby pohonu nového automobilu na úkor benzinu. Dieselové vozy totiž mají nižší spotřebu pohonné hmoty a navíc jsou ceny nafty zhruba o dvě koruny nižší než ceny benzinu. Zatímco v roce 2000 jezdilo až každé desáté osobní vozidlo na naftu, v loňském roce na naftu jezdila téměř třetina osobních automobilů.

Z hlediska sortimentu pohonných hmot se však na čerpacích stanicích stále častěji objevují prémiové benziny a nafty. Tyto nadstandardní pohonné hmoty nabízí u svých stojanů všechny hlavní sítě čerpacích stanic. Prémiová paliva si postupně nacházejí své zákazníky a spotřeba těchto paliv tak roste.

Dlouhodobě naopak klesá spotřeba benzinů Speciál 91 a Normal 91. Zatímco v roce 2005 zaujímaly prodeje těchto benzinů 8 % z celkových prodejů benzinů, v prvním pololetí letošního roku dosáhly podílu pouze 1,5 % na prodejích benzinů. Prodeje prémiových benzinů (oktanové číslo 98 a vyšší) naopak dosahují 2,5 % na prodejích benzinů.

Vlivem změny struktury spotřeby pohonných hmot začíná řada čerpacích stanic opouštět od nabídky benzinu Speciál 91, který tankují majitelé starší vozů, zvláště na venkově. Nejpočetnější síť čerpacích stanic, Benzina plánuje ukončit prodej Speciálu příští rok. Uvolněné výdejní místo Speciálu 91 nahrazují často aditivované, nadstandardní pohonné hmoty, anebo také alternativní paliva jako například biolihové palivo E85, obsahující 85 % biolihu a 15 % benzinu. Spotřebě paliva E85 pomůže od října platná novela zákona o spotřebních daních, která zvýhodňuje vysokoprocentní směsi biopaliv s fosilními palivy a čistá biopaliva (bionafta) a biopaliva druhé generace.

 

Kvalita pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR

Česká obchodní inspekce se rozhodla snížit počet odebíraných pohonných hmot o více jak polovinu, což má zásadní dopad na kvalitu paliv u tuzemských pump. Hodnota PETROLindexu, který udává míru jistoty natankování nezávadné pohonné hmoty, proto klesla. Vyplývá to ze zveřejněných údajů ČOI.

Kontrola ČOI není reprezentativní

Česká obchodní inspekce (ČOI) během srpna u tuzemských čerpacích stanic zjistila rekordně nízký podíl nekvalitních pohonných hmot. Pokles závadnosti pohonných hmot v uplynulých dvou měsících však nelze považovat za reprezentativní. Z pohledu vývoje PETROLindexu kvality paliv, který o kvalitě pohonných hmot vypovídá komplexně, se dokonce jistota nákupu kvalitních pohonných hmot zhoršila. Ještě v prvním čtvrtletí dosahoval PETROLindex hodnoty kolem 25, v červenci a srpnu se však propadl až na hodnotu 15.

Během srpna inspekce u čerpacích stanic zjistila rekordně nízký podíl nekvalitních pohonných hmot. Celková chybovost za srpen činí 1,2 %. Z odebraných vzorků benzinu nezjistili inspektoři už druhý měsíc za sebou žádnou odchylku. Motorová nafta byla v srpnu v porovnání s předchozími několika desítkami měsíců rekordně kvalitní. Zatímco v roce 2008 kontrola odhalila odchylku od normy v 8,9 % odebraných vzorků nafty, v srpnu inspekce zjistila závady pouze u 2,9 % odebraných vzorků nafty. Z počtu vzorků 35 motorových naft zjistily rozbory pochybení u jediného vzorku.

Rekordně nízký výskyt odchylek v jakosti paliv však nelze interpretovat tak, že se kvalita pohonných hmot na čerpacích stanicích zlepšuje. Inspekce totiž začala od začátku prázdnin odebírat rekordně nízký počet vzorků paliv. Během prvního pololetí ČOI odebrala měsíčně průměrně 223 vzorků pohonných hmot, během července a srpna však odebrala měsíčně průměrně jen 83 vzorků. V Česku je přitom 3578 čerpacích stanic, u nichž má ČOI ze zákona kontrolovat jakost pohonných hmot. V následujících měsících by se počty inspekcí odebíraných vzorků zvýšit neměly.

Obchodní inspekce není spokojená s cenou rozborů pohonných hmot, které provádí Ústav paliv a maziv. Navíc nebyla smlouva o rozborech paliv uzavřena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Inspekce proto plánuje vypsat ještě letos na rozbory paliv novou soutěž, a odběry vzorků proto od poloviny roku omezuje na zákonem stanovené minimální roční množství.

Pečeť kvality je stabilní

Mnohem spolehlivější verdikt o kvalitě prodávaných paliv lze říci o zhruba třetině čerpacích stanic v Česku. Takový počet čerpaček je opatřeno nálepkou Pečeť kvality a jedná se o pumpy jak značkových, tak i nezávislých prodejců. PETROLindex jistoty kvality paliv pro čerpací stanice s Pečetí kvality dosahuje mnohem vyšších hodnot a v srpnu dosáhl hodnoty 72,1. „V průběhu července a srpna jsme v rámci programu Pečeť kvality odebrali celkem 1144 vzorků benzinu a nafty. Odchylku od normy jsme objevili jen u 1,6 % odebraných vzorků,“ uvádí k výsledkům rozborů kvality paliv v programu Pečeť kvality Vladimír Třebický z Ústavu paliv a maziv. Míra chybovosti je tak mírně vyšší než chybovost, kterou zjistila obchodní inspekce. Počet zkontrolovaných vzorků, které analyzuje Ústav paliv a maziv, je však sedmkrát větší a výsledky zjištění v jednotlivých měsících jsou mnohem stabilnější.

S větší mírou natankování nezávadných pohonných hmot lze počítat také u čerpacích stanic firem sdružených v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). U těchto čerpacích stanic neodhalila ČOI v celkovém počtu 66 vzorků během července a srpna žádný závadný vzorek pohonné hmoty.

PETROLindex

PETROLindex je nezávislý a komplexní nástroj usnadňující veřejnosti orientovat se v monitoringu kvality pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic. Při jeho výpočtu se bere v potaz jak podíl nezávadných vzorků, tak i jejich počet a vzorek monitorovaných čerpacích stanic. Jedno číslo indexu tak vyjadřuje hned tři údaje z výsledků monitoringu pohonných hmot. Údaj pouze o podílu zjištěných závadných vzorků totiž vůbec nezohledňuje počet odebraných vzorků.

PETROLindex pravidelně vypočítává na základě dat z ČOI a Ústavu paliv a maziv společnost PETROLmedia a následně jeho hodnoty zveřejňuje na stránkách PETROL.cz. PETROLindex se sestavuje zvlášť pro čerpací stanice monitorované ČOI a zvlášť pro čerpací stanice s Pečetí kvality. Sestavovaný index je bezrozměrnou veličinou a nabývá hodnot od 0 do 100 – čím vyšší číslo, tím vyšší jistota natankování kvalitního paliva.

 

Omezování působení šedé a černé ekonomiky na trhu pohonných hmot

Podvody na trhu s pohonnými hmotami nadále pokračují, i přes snahu státních orgánů je maximálně omezit. Odborníci odhadují, že pohonné hmoty připravují ročně stát na daních o čtyři až šest miliard korun. Letos v červnu sice kriminalisté odhalili síť obchodníků, kteří mají na svědomí rozsáhlé daňové podvody s benzinem a naftou a stát připravili minimálně o 800 milionů korun. Podle odborníků je však odhalení pouze špičkou ledovce.

Podvodníci mohou přitom obírat nejen stát, ale i motoristy. Stát přichází o peníze tak, že obchodníci například vypočítají DPH před zahrnutím spotřební daně. Dochází pak ke krácení daní. K jinému typu podvodu dochází tak, že cisterny přepravující pohonné hmoty například z Německa na Slovensko skončí nakonec ve skladech v Česku. Státu pak firma nezaplatí spotřební daně a DPH. V případě, že podvodník přimíchává do pohonných hmot daní nezatížené látky, doplatí na takové machinace i motorista. V naftě se v takových případech může objevit topný olej a v benzinu zase aceton, technický benzin nebo toluen, což následně ovlivňuje výkon motoru a může dojít i k jeho poškození. Ke škodám dochází také na životním prostředí.

Jak daňovým podvodům na trhu s pohonnými hmotami zabránit, je otázka. Jedním z účinných opatření, která by mohla podvodníkům s benzinem a naftou znesnadnit machinace, by mohlo být zavedení povinných garancí k platbě DPH. Stejně tak by mohla začít platit povinnost zabezpečit DPH formou jistiny, zástavbou majetku nebo finanční či bankovní garancí.

Podvody, ke kterým dochází přimícháváním nežádoucích složek do benzinu a nafty, by podle představitelů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) znesnadnilo zveřejňování názvů čerpacích stanic, u kterých byl zjištěn prodej nekvalitních pohonných hmot. Zveřejňovat čerpací stanice prodávající paliva odchylující se od normy však Česká obchodní inspekce (ČOI) odmítá. Brání jí v tom údajně zákon, ačkoliv podle veřejného ochránce práv tomu tak není. Petrolejáři však ČOI doporučují, aby zveřejňovala zvlášť velké „hříšníky“, u nichž se v pohonných hmotách objevují nežádoucí příměsi ve větších množstvích a opakovaně. ČAPPO rovněž doporučuje klasifikovat závadná paliva na základě velikosti odchylky od normy. Malé odchylky některých parametrů totiž nemají vliv na provoz vozidla.

 

Dopady změny sazeb spotřebních daní na trh pohonných hmot

Od ledna nového roku mají vejít v platnost úsporná opatření ministra financí Eduarda Janoty, mezi nimiž je i zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot o korunu. To bude ve svém důsledku vzhledem ke konkurenčnímu prostředí znamenat nárůst cen benzinu a nafty u tuzemských čerpacích stanic. Podle propočtů by cena benzinu a nafty mohla vlivem zvýšení spotřebních daní (o 1 Kč/litr), ale i DPH (o 1 %) vzrůst o 1,10 – 1,40 koruny.

Zvýšení spotřební daně však automaticky nemusí přinést větší příjmy do státní kasy. V současné situaci je totiž cena pohonných hmot v Česku levnější než v některých sousedních státech, zvláště Německu a Slovensku. V případě zdražení by se cenová konkurence Česka zhoršila a hrozí, že hlavně přepravci, ale i osobní vozy začnou tankovat mimo Českou republiku.

„Zvýšení spotřební daně o korunu zatíží tuzemské spotřebitele, ale státní rozpočet naopak přijde o ,příspěvek‘ příhraničních zákazníků, tranzitních kamionových zákazníků a dokonce i o výnos té části domácích zákazníků, která provozuje mezinárodní přepravu. Tato část zákazníků při cestě Evropou natankuje v některé jiné zemi s levnějšími pohonnými hmotami,“ říká šéf Společenství čerpacích stanic v ČR Ivan Indráček. „Navýšení příjmu do státního rozpočtu tak nenastane. Budeme dokonce rádi, když domácí zákazník nahradí zvýšenou daní výpadek zahraničních zákazníků. Jedná se proto o opatření, jež je rozpočtově neutrální,“ upozorňuje.

Stát by mohl podle některých odborníků dokonce na zvýšení spotřební daně prodělat. Podle Martina Vohánky z distribuční společnosti W.A.G. minerální paliva by stát po zvýšení spotřebních daní u benzinu a nafty mohl vybrat o 4,5 miliardy korun méně než nyní. Pumpaři se rovněž obávají, že zvýšení daní a tedy i cen pohonných hmot ve svém důsledku povede ke krachu většiny ze zhruba stovky čerpacích stanic, které u hranic s Německem vydělávají na takzvané tankovací turistice. Proti zvýšení spotřebních daní u nafty jsou i tuzemští dopravci.

Text a grafy: PETROL Media