name | autoweek.cz

Plánovaná investice onsemi do výroby polovodičů v ČR

Plánovaná investice onsemi do výroby polovodičů v ČR

19.06.2024 | Vladimír Rybecký | Tiskové zprávy

Společnost onsemi si vybrala Českou republiku pro vybudování výrobního řetězce pokročilých polovodičů na bázi karbidu křemíku. Investice by zajistila výrobu kriticky důležitých a energeticky účinných čipy pro podporu elektrifikace, obnovitelných zdrojů energie a rozvoje umělé inteligence.

Společnost onsemi oznámila svůj strategický cíl uspokojit poptávku po pokročilých výkonových polovodičích schopných optimalizovat převádění energie a energetický management zřízením nejmodernějšího, vertikálně integrovaného závodu na výrobu karbidu křemíku (SiC) v České republice. Závod do regionu přináší pokročilou způsobilost pouzdření čipů a umožňuje onsemi reagovat na rostoucí poptávku po čistých, energeticky účinných řešeních v oblasti polovodičů.

 

Závod by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče, jež jsou nezbytné pro zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie a datových center s umělou inteligencí. Plánovaná víceletá investice onsemi v hodnotě až dvě miliardy dolarů by posílila dodavatelské řetězce pokročilých polovodičů pro zákazníky onsemi v Evropě i po celém světě.

 

„Naše brownfieldová investice by zajistila vybudování středoevropského dodavatelského řetězce, což nám umožní lépe uspokojit rychle rostoucí poptávku našich zákazníků po inovativních technologiích, které zlepšují energetickou účinnost jejich aplikací. Díky úzké spolupráci s českou vládou by rozšíření výroby posílilo naši produkci inteligentních výkonových polovodičů, které jsou nezbytné pro to, aby Evropská unie byla schopna výrazně zredukovat svoje emise uhlíku a snižovat celkový negativní dopad na životní prostředí,“ uvedl , generální ředitel a prezident společnosti onsemi Hassane El-Khoury.

 

Podpora inovací v oblasti výkonových polovodičů

Karbid křemíku je klíčovým polovodičovým materiálem pro vysoko výkonové aplikace spojené s vysokou teplotní zátěží. Jeho výroba je nesmírně obtížná. onsemi je jednou z mála společností na světě, která je schopna vyrábět polovodiče na bázi karbidu křemíku od růstu krystalů až po pokročilá řešení pouzdření. Rozšířením výroby v České republice by společnost byla schopna rychleji zajistit dodávky pro zákazníky, čímž by posílila své vedoucí postavení v oblasti inteligentních energetických řešení. Rovněž by mohla využít nejnovějších výzkumných poznatků pro maximalizaci efektivity výroby.

 

Příslib společnosti onsemi vůči Evropě a České republice

Plán společnosti onsemi rozšířit výrobu karbidu křemíku prostřednictvím víceleté brownfieldové investice v hodnotě až 44 miliard Kč je součástí dříve zveřejněného cíle společnosti v oblasti plánovaných investičních výdajů. Společnost by tím navázala na své současné provozy v ČR, které zahrnují růst krystalů křemíku, výrobu desek na bázi křemíku a karbidu křemíku a výrobu křemíkových čipů. V současnosti je závod schopen vyrobit ročně přes tři miliony desek a víc než miliardu výkonových čipů. Po realizaci investice by celý závod ročně přispíval k HDP ČR víc než 6 miliardami Kč.

 

Společnost onsemi je jednou z prvních, které investovaly do výzkumu, vývoje a výroby polovodičů ve střední Evropě. Společnost by tím přispěla ke strategickému postavení regionu v rámci hodnotového řetězce polovodičů v EU. Oznámení o investičním záměru rovněž odráží sladění společnosti s cíli Evropského aktu o čipech (European Chips Act), kterými jsou zvýšení podílu na trhu a technologický pokrok s cílem posílit odolnost polovodičových dodavatelských řetězců v EU.

 

Společnost onsemi nyní spolupracuje s českou vládou na přípravě investičních pobídek, které by investici podpořil.