name | autoweek.cz

Podle T&E je třeba omezit auta a přestat stavět silnice

Podle T&E je třeba omezit auta a přestat stavět silnice

18.03.2024 | | Tiskové zprávy

Analýza T&E tvrdí, že EU potřebuje nahradit znečišťující automobily a zastavit výstavbu nových silnic aby splnila klimatický cíl do roku 2040.

Evropská komise navrhla snížit v roce 2040 celkové emise bloku o 90 % ve srovnání s rokem 1990. Z analýzy nevládní organizace Transport & Environment, která má velký vliv na Evropskou komisi, vyplývá, že pokud má EU dosáhnout svůj navrhovaný cíl v oblasti klimatu do roku 2040, jsou nejdůležitějšími opatřeními pro snížení emisí normy EU pro emise CO2 u automobilů a postupné ukončování prodeje osobních automobilů se spalovacími motory v roce 2035.

 

Jak se uvádí v Transport & Environment’s Car Decarbonisation Roadmap EU také bude muset nahradit znečišťující automobily a vyhnout se nárůstu silniční dopravy. T&E analyzuje, jak snížit emise z vozového parku EU o 86 % v roce 2040 ve srovnání s rokem 2015:

- Normy emisí CO2 z automobilového provozu, schválené v roce 2023, sníží v roce 2040 ve srovnání s rokem 2015 emise vozového parku o 57 %

- Zamezení růstu automobilové aktivity zastavením výstavby nových silnic, přechodem na veřejnou dopravu a zvýšením cen pohonných hmot o emisní povolenky ušetří 14 %

- Vyřazením starých spalovacích motorů a jejich nahrazením elektromobily a veřejnou dopravou se ušetří 7 %

- Rychlejší elektrifikace firemních vozových parků ušetří 5 %

- Dovybavení automobilů se spalovacími motory tak, aby se staly elektromobily s akumulátory, ušetří 4 %.

 

Lucien Mathieu, ředitel pro automobily v organizaci T&E, řekl: „Pokračování ve vyřazování spalovacích motorů je nejdůležitější automobilovou politikou pro splnění klimatického cíle EU 2040. Žádné opatření ale samo o sobě stačit nebude. Ke snížení emisí z vozového parku je potřeba vyhnout se dalšímu silničnímu provozu, vyřadit stará auta na benzin a naftu a elektrifikovat firemní vozy.“

 

Jak uvádí zpráva T&E, alternativní paliva, jako jsou syntetická paliva, nejsou ke snížení emisí CO2 ze stávajícího vozového parku potřeba. Provoz aut na syntetický benzin je podle analýzy nejdražší variantou. Syntetická paliva mají také nejvyšší emise během životního cyklu z analyzovaných opatření a při spalování vypouštějí do ovzduší znečišťující látky.

 

Organizace T&E tvrdí, že místo řešení založených na autech se spalovacími motory, která činí mobilitu nedostupnou, by se EU měla zaměřit na poskytování čistých řešení pro všechny, včetně těch, kteří potřebují auto.

 

Read T&E’s Car Decarbonisation Roadmap