name | autoweek.cz

Politici versus potřeby spotřebitelů

Politici versus potřeby spotřebitelů

02.07.2024 | | Doprava

Vítejte u zprávy Euractivu o dopravě v Evropě od Bárbary Machado. Nabíjení elektromobilů: současná politická scéna versus aktuální potřeby spotřebitelů.

Tento týden bude ve znamení některých důležitých událostí ve světě elektrických vozidel. Prozatímní cla EU na dovážená čínská elektrická vozidla by měla začít platit 4. července, zatímco lidovecká EPP, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, v níž dominují němečtí konzervativci, rozhodne o tom, jak uskutečnit navrhovanou revizi zákazu prodeje aut se spalovacími motory. Tyto politické kroky na vysoké úrovni budou vysílat smíšené signály pro průmysl, ale do jaké míry ovlivní současné potřeby spotřebitelů?

 

Podle nedávné studie Evropské komise Alternative Fuels Observatory, referenčního portálu pro alternativní paliva, by 57 % evropských řidičů, kteří neřídí elektromobil (BEV), zvažovalo jeho koupi. Nepřekvapuje, že dotazovaní řidiči označili za jednu z hlavních nevýhod používání BEV omezené možnosti dobíjení, a to veřejného i soukromého. A pro ty, kteří již s BEV jezdí, by veřejné dobíjení mělo zahrnovat „plně funkční dobíjecí stanici při příjezdu, krátkou nebo žádnou čekací dobu na přístup k dobíjecímu bodu a jasné a transparentní informace o ceně.“

 

Přes všechno, co víme o přáních spotřebitelů týkajících se nabíjení se zdá, že stále existuje určitá neshoda ohledně počtu potřebných nabíjecích míst. Pro Evropskou komisi je potřeba 3,5 milionu nabíjecích míst do roku 2030. Naproti tomu Evropská asociace výrobců automobilů ACEA zjistila, že realističtější číslo je 8,8 milionu nabíjecích míst.

 

Je ale celkový počet nabíjecích bodů skutečně to, na čem skutečně záleží?

 

„Cíle samy o sobě jsou neúčinným politickým opatřením,“ sdělila Euractivu společnost Chargepoint, která nabíjí elektromobily. Pro tu jsou důležitější cíle navrhované v nařízení o infrastruktuře alternativních paliv AFIR. Ty zahrnují kapacitu dobíjecích bodů, odrážejí velikost vozového parku BEV členských států a „vedou ke konzistentnějšímu a komplexnějšímu rozvoji dobíjecí infrastruktury po celé Evropě.“ AFIR například požaduje, aby každý elektromobil registrovaný v zemi EU měl k dispozici u veřejně přístupných nabíjecích stanic kapacitu alespoň 1,3 kW. To je však považováno za naprosté minimum ze strany sdružení pro nabíjení elektromobilů Charge Up Europe, které očekává, že kapacita veřejného nabíjení překročí cíle AFIR.

 

Může to vypadat jako drobnosti, ale záleží na nich. Vzhledem k tomu, co nám spotřebitelé řekli o svých potřebách, by správná nabíjecí síť mohla účinně urychlit nebo přerušit přechod Evropy k elektromobilitě.

 

Krátce

 

Automobilový průmysl varuje vedoucí představitele EU před zrušením zákazu spalovacích motorů z roku 2035

Výrobci automobilů, energetické společnosti a ekologické nevládní organizace vydaly před schůzkou vedoucích představitelů EU naléhavé varování před zrušením de facto zákazu prodeje nových automobilů na benzin a naftu v rámci EU od roku 2035.

 

Sdílení úsilí: Země EU se v hlavních klimatických zákonech rozcházejí

Objevují se výzvy, aby jeden z hlavních klimatických zákonů Evropské unie - rámec pro sdílení úsilí - prošel revizí právě v době, kdy se ho Evropská komise chystá uzákonit.

 

Program jednání Maďarské rady pro životní prostředí, energetiku a dopravu

Euractiv se seznámil s podrobnými plány maďarského předsednictví EU pro zasedání Rady pro životní prostředí, energetiku a dopravu v druhé polovině roku 2024, které nastiňují, že Budapešť plánuje prosadit jednotlivé stávající legislativní návrhy, dohodnout se na pozici COP29 a představit své plány pro geotermální energii.

 

Američtí prokurátoři se setkávají s Boeingem a oběťmi havárie, protože se rýsuje rozhodnutí o obvinění z trestného činu

Američtí prokurátoři se setkávají s Boeingem a příbuznými obětí tragické nehody, protože se pro ministerstvo spravedlnosti blíží termín 7. července, kdy má rozhodnout, zda výrobce letadla obviní z trestného činu.

 

Ilustrační foto: PR Newswire/Chargepoint