name | autoweek.cz

Polská vláda na rozdíl od české hájí národní zájmy

Polská vláda na rozdíl od české hájí národní zájmy

07.09.2023 | | Aktuality

Milan Smutný věnoval svůj nový komentář na medium.seznam.cz tomu, jak se někdejší postkomunistický ekonomický premiant Česko se začíná dívat Polsku na záda.

Nedávno podaná žaloba polské vlády na tři zásadní součásti unijní dekarbonizační politiky narazila v Česku na hradbu mlčení. Přitom v řadě aspektů - zejména v energetice - tato zelená politika dopadá na Česko sociálně-ekonomicky více než na Polsko. Obhajoba legitimních národních zájmů je zřejmě v Praze zapovězený termín. Zato posíláme signály a stojíme na křižovatce nějakých budoucích strategií. Polsko je již realizovalo nebo je rozhodně plní. Z komentáře Milana Smutného vybíráme podstatné myšlenky týkající se automobilového průmyslu.

 

Jak avizovala v červnu, polská vláda podala 17. 7. žalobu na tři důležité části klimatické politiky EU. Evropská komise to potvrdila 28. 8. Reakce české vlády? Nula. Tuzemská média nepovažovala za nutné se ani ve Strakově akademii zeptat na reakci.

 

Podle zprávy portálu Euronews polská vláda podala žalobu na Evropský parlament a Radu Evropské unie, v níž tvrdí, že tři klimatické politiky EU ohrožují energetickou bezpečnost a nechrání blaho občanů. Varšava požádala, aby nejvyšší soud EU – Evropský soudní dvůr se sídlem v Lucemburku – tyto tři politiky zrušil.

 

V první z nich se tvrdí, že zákaz prodeje nových automobilů s emisemi CO2 v EU od roku 2035 nadměrně zatěžuje nejchudší vrstvy společnosti a „vede k vážným negativním důsledkům pro evropský automobilový průmysl, sociálnímu vyloučení, vyloučení chudších osob z dopravy a zvýšení rozdílů mezi občany, pokud jde o životní úroveň“.

 

Druhá námitka tvrdí, že roční cíle pro emise skleníkových plynů stanovené EU pro Polsko ohrožují energetickou bezpečnost země.

 

Poslední žaloba a výzva se týká již oznámené snahy Evropské komise snižovat objem emisních povolenek s cílem nadále zvyšovat jejich cenu a tím i tlak na rušení využívání uhlí a dalších vysoce emisních kapacit. Varšava tvrdí, že by to mohlo vést ke snížení počtu pracovních míst v hornictví, což by vedlo k „větší sociální nerovnosti mezi členskými státy a většímu sociálnímu vyloučení“.

 

Polsko tvrdí, že tyto politiky jsou v rozporu se smlouvami EU, neboť byly přijaty bez jednomyslné podpory Rady, v níž je zastoupeno 27 členských států EU, přestože mají významný dopad na energetickou bezpečnost zemí.

 

Ke zprávě, kterou významná česká média nepochopitelně ignorovala, je nutno dodat, že polská vláda je ve své tvrdé kritice eurounijní dekarbonizační politiky důsledná. V prosinci 2019 jako jediná ze 27 zemí EU Polsko odmítlo odsouhlasit základ unijní dekarbonizační ideologie, tedy politiku Zelené dohody pro Evropu známou jako Green Deal. Varšava se také postavila proti realizaci této politiky v podobě legislativního balíčku Fit for 55, jehož součástí je také zákaz výroby a prodeje aut produkujících emise po roce 2035. Před dvěma lety vláda ve Varšavě vyzvala k revizi a zrušení systému spekulativních emisních povolenek, které mj. zcela zásadně zdražují elektřinu.

 

Současný předseda vlády ČR Petr Fiala se jako někdejší vůdce opozičních občanských demokratů nechal na kongresu ODS slyšet, že „Z Bruselu nikdy nic dobrého nevzešlo“ a ještě na počátku svého premiérování tvrdil, že „Zákaz automobilů se spalovacími motory je nepřijatelný.“ Ovšem za předsednictví Česka Evropské unii i k úžasu tehdejšího místopředsedy Evropské komise a strážce zelené ideologie EU Franse Timmermanse Česko vše podvoleně a dokonce aktivně odsouhlasilo (když politiku Green Deal za Česko v prosinci 2019 odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš). A to je automobilový průmysl v České republice s 10% podílem na tvorbě HDP, se čtvrtinovým podílem na exportu země a s 10% podílem na všech pracovních místech v zemi násilným přechodem na elektromobilitu ohrožen daleko více než tento resort v Polsku.

 

K žalobě polské vlády by se logicky měly přidat další unijní země, které rovněž pociťují tvrdé sociálně-ekonomické dopady dekarbonizační politiky bez jakýchkoli předchozích studí dopadů. Bohužel, zatím tomu tak není a vše se zřejmě zkoncentruje až ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024.

 

Mezitím vláda Polské republiky nejen v zahraniční, ale i domácí politice tvrdě hájí legitimní národní zájmy pro svých 40 milionů občanů. Na rozdíl od zcela pasivních vlád ČR si Poláci v Bruselu dojednali, že mohou používat uhlí, jejich klíčovou surovinu pro pokrytí 70% energetické potřeby státu, až do roku 2049. Důsledně prohlašují, že využívání uhlí zásadně omezí, až dobudují jaderné zdroje. První z šesti velkých reaktorů, z nichž je polovina zasmluvněna s americkým Westinghousem a polovina s jihokorejským státním koncernem KHNP, chtějí Poláci bez jakékoli jaderné zkušenosti po urychlení všech procesů zprovoznit už v roce 2033. Pro srovnání: Češi velmi diskutují, zda zvládnou postavit aspoň jeden nový reaktor v Dukovanech a zprovoznit ho chtějí až v roce 2037.

 

Současně Polsko usilovně buduje nové solární a větrné elektrárny, na nichž ovšem nechce být klíčově závislé. Česko zřejmě drahé emisní povolenky už za tři roku donutí k zastavení produkce energie z uhlí, za které nebude náhrada ani dovozem elektřiny ze zahraničí.

 

Také v budování dopravní infrastruktury si vedou Poláci skvěle: za posledních 10 let vybudovali 2800 km dálnic (Česko jen 142 km), přičemž nyní Polsko každoročně otvírá 280 km nových dálničních úseků (Česko jen 20 km). Dechberoucí je již realizovaný projekt obřího letiště mezi Varšavou a Lodží, které má v roce 2028 odbavovat 40 milionů lidí ročně (Praha letos očekává 13 milionů odbavených cestujících). Letiště má být z každé části Polska dosažitelné s pomocí vysokorychlostní železnice do dvou hodin, a to i od českých hranic. V Česku jsou takové železnice stále ještě nedostižným snem.

 

Strategické budování polské dopravní a energetické infrastruktury se odráží v rostoucí ekonomice země, jejíž HDP se podle analýzy Oxford Economics zvýšilo v letošním prvním čtvrtletí o 11 % proti poslednímu předcovidovému kvartálu roku 2019. To je nejvíce v Evropě. Za stejné období propadlo Česko o 1 % HDP. Kromě toho Polsko mohutně zbrojí a chce mít v EU největší a dobře vyzbrojenou pozemní armádu a na obranu vydat letos 2,5 % a napřesrok více než 4 % HDP. Polsko přijalo na 2 miliony válečných uprchlíků z Ukrajiny, přičemž tvrdě odmítá přerozdělovací kvóty z Bruselu či ideu poplatků za nepřijetí imigrantů.

 

Jednobarevná vláda strany Právo a Spravedlnost je v Bruselu trnem v oku za svou reformu soudnictví. Varšavě v tomto kontextu zřejmě nepomáhá ani tvrdá protiněmecká rétorika, kdy v minulosti šéf strany Jaroslav Kaczyński obvinil vládu v Berlíně, že se se pokouší přeměnit Evropskou unii na „německou čtvrtou říši“.

 

O srovnání s pozici současné české vlády u voličů je zbytečné se rozepisovat. Strategie rozvoje Česka se snad teprve píšou, Polsko je už realizovalo, i když se přitom zadlužilo ve výši 55 % HDP. Česko nemá vybudované z klíčové moderní infrastruktury takřka nic a koncem roku bude český státní dluh činit 47,5 % HDP. Peníze se v Česku prostě projedly. Politika obhajoby národních zájmů a dlouhodobá národohospodářská strategie se nakonec musí odrazit v lepší životní úrovni občanů.

 

Ta česká klesá už 7. čtvrtletí za sebou, stejně jako se veze celá ekonomika dvě čtvrtletí a zřejmě i dále v recesi, přičemž cenová hladina v ČR je proti poslednímu čtvrtletí roku 2019 o 26 % vyšší. Statisíce Čechů míří za kvalitnějšími a levnějšími potravinami a dalšími produkty k našemu severnímu sousedovi. Někdejší přezíravý post Čechů vůči Polákům se obrací. U některých v závist, u jiných v obdiv. Mají to čeští politici do Polska daleko? Mentálně asi ano.

 

Milan Smutný

Celý text:

https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-polska-vlada-na-rozdil-od-ceske-haji-skutecne-narodni-zajmy-20271