name | autoweek.cz

Překvapivý optimismus na trhu práce

Překvapivý optimismus na trhu práce

07.03.2023 | | Tiskové zprávy

Na přelomu roku se firmy připravovaly na nejhorší a odkládaly nábory nových zaměstnanců. Pro 2. čtvrtletí plánují doplnit stavy. Ukazují to výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce.

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2023. V rámci průzkumu byla účastníkům reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Optimismus českých firem obrovským způsobem stoupl. Zaměstnavatelé v České republice v druhém čtvrtletí roku 2023 očekávají optimistické náborové prostředí s čistým indexem trhu práce 16 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím, kdy byl index mírně záporný, došlo k výraznému posílení o 18 %. Český trh práce se tak vrátil na úroveň optimismu v roce 2022.

 

Po období nejistoty a vyčkávání, které jsme pozorovali na přelomu roku, si nyní firmy myslí, že ve druhém čtvrtletí 2023 začnou opět nabírat. O 9 % na 31 % stoupl počet optimistických firem a stejnou měrou na 15 % kleslo procento pesimistických firem. Vzrostl počet firem, které nebudou dělat žádné změny (z 43 % na 49 %) a klesl počet firem, které zatím neví, jestli budou v dalším čtvrtletí nabírat nebo propouštět (z 11 % na 5 %).

 

„Sledujeme obrovský nárůst počtu firem, které chtějí nabírat zaměstnance, ale současně i firem, které si pro nejbližší měsíce nejsou v tomto ohledu jisté. Ve 4. čtvrtletí loňského roku převládaly obavy z vývoje ekonomiky, energetické krize, problémů v dodavatelských řetězcích a inflace, takže se připravovaly na nejhorší. Nyní se situace zdá být stabilizovaná. Větší část českého trhu práce ukazuje, že má již mnohem jasnější vyhlídky pro blízkou budoucnost a firmy už opět dokáží púlánovat na delší období dopředu. V naší náborové praxi vidíme, že firmy svá zmražená pracovní místa začaly opět obsazovat, protože energetickou krizi, vývoj inflace a dodavatelské řetězce se daří stabilizovat. Pracovní trh ale nadále zůstává vlivem ekonomických a sociálních změn nadále velmi turbulentní,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v osmi z devíti odvětví plánují pro druhé čtvrtletí 2023 nárůst náborových aktivit. Pokles predikuje pouze odvětví Komunikační služby (telekomunikace, média, vydavatelství, zábavní průmysl) s Čistým indexem trhu práce -3 %. Toto odvětví je také jediné, které vykazuje oslabení v meziročním srovnání (o 3 %). V porovnání s předchozím čtvrtletím optimismus posílil také v osmi z devíti odvětví. Oslabil pouze v odvětví Obchod a služby.

 

Nejsilnější náborové aktivity očekávají zaměstnavatelé v odvětví Finance, pojištění nemovitostí s hodnotou indexu 34. To vykazuje také výrazné posílení ve srovnání s minulým čtvrtletím, a to o 46 %. Mezičtvrtletně významně narostly také Energetika a veřejné služby a Zdravotní a sociální péče, farmacie o 44 a 43 %. V meziročním srovnání má nejsilnější výsledky odvětví Ostatní (kam se řadí především veřejný a neziskový sektor) s 23 %. V porovnání s nimi jsou mnohem méně optimistické organizace v rámci odvětví Průmyslu a stavebnictví s indexem 13 a Dopravy, skladování a automotive s indexem jen 5.

 

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají růst trhu práce v průběhu nadcházejícího čtvrtletí, v porovnání s předchozím čtvrtletím se ve všech třech regionech zlepšilo také náborové prostředí. V meziročním srovnání lehce oslabilo v Praze, a to o 2 %. Pro nadcházející čtvrtletí vykazují pozitivní očekávání regiony Praha a Čechy s 19 %, méně Morava s hodnotou indexu 11 %.