name | autoweek.cz

Pro dosažení klimatické neutrality je nezbytná otevřenost technologiím

Pro dosažení klimatické neutrality je nezbytná otevřenost technologiím

22.11.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Elektromobilita samotná k dosažení eliminace emisí CO2 a neutrální mobility nestačí. Je proto nepochopitelné, že EU vystupuje proti syntetickým palivům. Uvedla to presidentka Svazu německého automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová v rozhovoru s Auto-Medienportal.

Jak hodnotíte rok 2022 a jaká jsou vaše očekávání pro rok 2023?

„Při pohledu zpět je jasné, že rok 2022 bolestivým způsobem ukázal, že Berlín a Brusel si v důležitých oblastech neudělaly svůj domácí úkol. Aby byly dosaženy ambiciózní cíle, musí se zvážit a vytvořit vhodné rámcové podmínky. To zahrnuje zajištění cesty ke klimatické neutralitě pomocí odpovídající energetické strategie a globálních dohod o obchodu a surovinách. Příliš často jsou tyto trhy distribuovány bez nás a to se nám vymstí. Z hlediska digitalizace nejsme tak daleko, jak bychom měli. To je důvod, proč často nejsme schopni dostat naše inovace na cesty a nevyužít potenciál pro snížení CO2. V zásadě je potřeba moderní, aktivní průmyslová politika: náš daňový systém není konkurenceschopný a naše schvalovací postupy jsou příliš dlouhé. Pokud Evropa nebude tyto úkoly důsledně řešit, hrozí, že kontinent vyjde ze současných krizí jako velký poražený.“

 

Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu postupuje pomalu. Co se musí stát, aby se expanze urychlila?

„S plánem nabíjecí infrastruktury máme nyní několik dobrých výchozích bodů. Rychlá implementace je nyní zásadní. A větší roli musí hrát oblast užitkových vozidel. Rozvoj nabíjecí infrastruktury je bohužel stále příliš pomalý, potřebuje masivní akceleraci. Počet nabíjecích míst, požadovaný do roku 2030, může být realizován pouze pokud se rychlost expanze zdvojnásobí. Jde o společný úkol, který vyžaduje i nasazení obcí, zaměstnavatelů i živnostníků. Velmi důležitý je také energetický průmysl. Jen tak lze zajistit, aby kapacity sítě potřebné pro nabíjení byly skutečně k dispozici.

 

Kromě toho potřebujeme také zákonné požadavky na obousměrné nabíjení a jednoduchý a transparentní systém, který zákazníkovi umožní přístup ke každé dobíjecí stanici v celé Evropě. Nabíjení musí být stejně snadné a intuitivní jako tankování. Pokud nemáme odpověď na jednoduché otázky lidí, pak spotřebitele k této cestě nepřivedeme, a tím ztrácíme potřebnou důvěru ke změně.“

 

Je moudré, že se průmysl spoléhá pouze na elektrická vozidla s akumulátory a ignoruje staré burzovní pořekadlo nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku?

„Automobilový průmysl se soustředí na cestu, kterou mu vytyčil Brusel. EU stále více opouští cestu technologicky otevřené společnosti. Vždy jsme to kritizovali. Kromě elektromobility spoléháme na různá řešení, ať už jde o vodík pro těžká užitková vozidla nebo syntetická paliva pro stávající vozový park. Otevřenost technologiím je zásadní pro dosažení klimatické neutrality – klíčem je rozmanitost.

 

Nyní se jednoznačně zaměřujeme na rozvoj elektromobility. Chceme, aby se to povedlo. Abychom dosáhli stanovené cíle, očekáváme, že i Brusel přejde z hlediska rámcových podmínek do ofenzívy a bude provádět aktivní průmyslovou politiku. To platí i pro nezbytné rozběhnutí budování dobíjecí infrastruktury. Jen jeden příklad: město Hamburk má dvakrát více veřejných nabíjecích stanic než celé Řecko. Potřeba dohánět je tedy obrovská. Prioritou musí být rovněž rozvoj a zabezpečení doprovodné strategie v oblasti surovin a přiměřené dodávky obnovitelných energií. Kromě toho je třeba pokračovat v úsilí o budování továren na akumulátory a polovodiče v Evropě. Jiné regiony, jako Asie a USA, jsou z hlediska průmyslové politiky vyspělejší a stále víc přitahují společnosti vhodnými iniciativami. Evropa nyní potřebuje okamžitý lokalizační program a ještě více podpory konkurenceschopnosti! V konečném důsledku jde o to, zda jako lokalita dokážeme zůstat globálně konkurenceschopní!“

 

Spalovací motor tu s námi bude ještě dlouho. Nedávalo by smysl více využívat alternativní zdroje energie, jako jsou vodík a syntetická paliva?

„Úkol CO2 neutrality v sektoru dopravy se samozřejmě nevyřeší pouze elektromobilitou. I kdybychom do roku 2030 měli 15 milionů elektrických vozidel, v Německu budou na silnicích stále zhruba dvě třetiny vozidel se spalovacími motory. V EU je 280 milionů vozidel se spalovacími motory a na celém světě jich je 1,5 miliardy. Klimaticky neutrální doprava bez přemýšlení o stávajících vozových parcích a jejich dekarbonizaci není možná. Pokračujeme proto v podpoře syntetických paliv. S těmito palivy může stávající vozový park k dosažení našeho cíle přispět. Je pro mě nepochopitelné, že Brusel je v této oblasti tak váhavý, opakovaně se postavil proti syntetickým palivům a zároveň dosud nepředložil vlastní řešení stávající situace.

 

Stěžejní jsou diferencovaná řešení pro různé regiony. Spalovací modely se po roce 2035 budou určitě vyrábět celosvětově. Musí být proto v našem zájmu zůstat v této oblasti i nadále lídry a celosvětově stanovovat standardy. Brusel nesmí jít cestou dalšího omezování mobility prostřednictvím stále tvrdších a již neproveditelných předpisů. Posledním příkladem toho je návrh Komise na Euro 7 - tato nová norma prostě nemůže být pro osobní automobily zavedena do července 2025 a také je stěží technologicky realizovatelná pro těžká nákladní vozidla od července 2027. Nepřiměřená dodatečná zátěž, která výrazně překračuje srovnatelnou mezinárodní legislativu týkající se emisí a výrazně prodraží produkty pro spotřebitele. Místo neustálých nových požadavků a předpisů musí být poskytnuto mnohem víc prostoru pro inovace, flexibilitu, různé technologie – to je ta lepší cesta.“

 

V Německu se v současnosti propagace elektromobility omezuje. Lze vůbec za těchto podmínek dosáhnout cíle mít v provozu 15 milionů elektromobilů do roku 2030?

„Myslíme si, že tento cíl je špatný, zejména v situaci, kdy je řada spotřebitelů při rozhodování o koupi automobilu s ohledem na vysokou inflaci obzvlášť obezřetná. Náběh elektromobility utrpí kvůli škrtům v nevhodnou dobu. Politici musí zvážit, jak mohou dosáhnout cíl, který si sami stanovili: 15 milionů elektromobilů do roku 2030 je dosažitelných pouze pokud budou rámcové podmínky správné, bude dostatek obnovitelné energie pro nabíjení, bude přijatelná cena elektřiny a bude dostatečný počet dobíjecích stanic. Automobilový průmysl odhodlaně pohání transformaci kupředu. Pro úspěch změny je však zapotřebí maximální úsilí všech zainteresovaných stran.“

 

Přechod na elektromobilitu vyloučí mnoho lidí z automobilismu kvůli vysokým cenám elektromobilů. Jak by na to měl průmysl reagovat?

„Není přírodním zákonem, že tyto modely musejí zůstat dlouhodobě drahé, právě naopak: hromadná výroba přináší úspory z rozsahu a modely zlevní. Musíme však mít dostatek surovin, akumulátorů a polovodičů a jejich výroba musí být také umístěna v Evropě. Cílem pro průmysl zůstává vyrábět cenově dostupné vozy pro všechny skupiny zákazníků.“

 

Co může automobilový průmysl udělat proti nové konkurenci, zejména z Číny?

„Evropa se musí vypořádat se skutečností, že existuje globální konkurence v oblasti průmyslové politiky. Obchodní dohody, partnerství v oblasti surovin a energií a posilování odolnosti jsou na denním pořádku abychom si udrželi konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu. Navíc vysoká cena elektrické energie nás činí nekonkurenceschopnými. Proto je třeba co nejdříve snížit například daň z elektřiny na evropské minimum. Téměř 70 % pracovních míst v německém automobilovém průmyslu závisí na exportu. Pokud naše lokalita ztratí na atraktivitě, bude to mít dramatické důsledky pro trh práce – a pro nás všechny.“

 

Kromě osobních automobilů bude elektrifikován i vozový park nákladních vozů. Pokud se infrastruktura pro osobní automobily buduje spíše pomalu, jak by se měla budovat infrastruktura pro nákladní vozidla?

„Dobrou zprávou je, že na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru jsme viděli mnoho inovativních konceptů. Naše společnosti jsou vysoce inovativní a přinášejí tyto inovace na silnice - pokud mohou. Slabým místem je stále neexistující infrastruktura nabíjení pro užitková vozidla. V tom je Německo ale i celá Evropa daleko od toho, kde bychom měli být. To se nyní musí změnit. I zde je klíčové vybudovat dostatečné kapacity sítě. Musí být k dispozici dostatek nabíjecích míst především pro kamiony při jejich parkování a odpočinku řidičů. Zatím máme jen několik nabíjecích stanic. Nefunguje tu spojení s předepsanými časy odpočinku. S odpovídající infrastrukturní ofenzívou je třeba od začátku uvažovat i o infrastruktuře pro vodík. Palivový článek má potenciál zejména pro těžké užitková vozidla jezdící na dlouhé vzdálenosti. Ve skutečnosti se také zde ukazuje, že cíle jsou ambiciózní, ale rámcové podmínky nejsou ani zdaleka připravovány. Transformace je velmi složitý úkol, který EU a její členské státy zjevně ještě nepochopily ve všech jeho dimenzích.“