name | autoweek.cz

Proč bychom měli utvářet budoucnost a ne regulovat minulost

Proč bychom měli utvářet budoucnost a ne regulovat minulost

01.02.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Luca de Meo, president ACEA a generální ředitel skupiny Renault, napsal dopis vedoucím představitelům evropských institucí.

Luca de Meo z pozice presidenta Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA v otevřeném dopise vyzývá vedoucí představitele evropských institucí k ambiciózní a strukturované průmyslové politice a k důslednému, ucelenému regulačnímu přístupu, který by pomohl řešit současné problémy automobilového průmyslu EU. Před představením Průmyslového plánu Green Deal Luca de Meo vyzývá vedoucí představitele EU, aby zavedli ambiciózní a strukturovanou průmyslovou politiku v automobilovém průmyslu, která by se vyrovnala politice ostatních světových regionů.

 

S přechodem na bezemisní mobilitu se automobilový průmysl nachází v přelomovém období. Evropští politici určili trajektorii a průmysl je odhodlán ji naplnit. Automobilový průmysl je pro Evropu ekonomickou hnací silou a stojí v čele přechodu na mobilitu s nulovými emisemi. Nedávné trendy však ukazují, že postupně ztrácí půdu pod nohama ve prospěch svých hlavních světových konkurentů. Reakce tvůrců politik na výzvy, kterým toto odvětví čelí, je nesmírně důležitá.

 

Nedávné legislativní návrhy, jako je Euro 7, ukazují, že přístup Evropy spočívá v regulaci cesty k nulovým emisím, zatímco jiné regiony tuto cestu stimulují. Výrobci automobilů naléhavě vyzývají k strukturované průmyslové politice v oblasti automobilového průmyslu, která by se vyrovnala politice ostatních světových regionů a zároveň chránila a podporovala volný obchod po celém světě.

 

„To, co dnes žádáme, je strategický přístup, otevřená vize, čas a především možnost být partnerem a vnést do debaty hlas automobilového průmyslu. To, co nabízíme, je naše odhodlání dosáhnout dané cíle, transparentnost a přístup založený na faktech spolu s každodenní prací milionů lidí,“ končí dopis.

 

Luca de Meo je znepokojen klesající konkurenceschopností průmyslu EU na světové scéně a tuto výzvu zveřejnil v dopise politickým činitelům. „Náš průmysl má již dlouho konkurenční výhodu v celém hodnotovém řetězci vozidel se spalovacími motory. V případě elektricky poháněných vozidel tomu tak již nebude, přinejmenším v krátkodobém horizontu. Naši konkurenti mají v rukou mnoho karet, které my zatím nemáme, a to ve vyšších úrovních dodavatelského řetězce elektromobilů s akumulátory. Navíc jejich podpora ze strany státních a místních orgánů je masivní a v Číně a USA stále roste.“

 

„Skutečně, vidíme, že prostřednictvím zákona o snižování inflace IRA Spojené státy stimulují svůj průmysl v rámci přechodu na ekologickou výrobu, zatímco přístup Evropy spočívá v regulaci tohoto odvětví - často nesynchronizovaným způsobem. Například návrh normy Euro 7, týkající se emisí znečišťujících látek, ukládá průmyslu nerealistická omezení a dokonce by zpomalil snahu o dekarbonizaci. Dodržování normy Euro 7 by přineslo zvýšení nákladů, které by mohlo zákazníky odradit od nákupu těchto nových automobilů. To by mohlo prodloužit stáří vozového parku. To znamená, že starší vozy s vyššími emisemi zůstanou na silnicích déle,“ varuje de Meo.