name | autoweek.cz

Průměrný věk vozového parku překročil 16 let

Průměrný věk vozového parku překročil 16 let

25.04.2023 | | Tiskové zprávy

Ani růst prodeje nových aut v prvním čtvrtletí nezabránil dalšímu stárnutí vozového parku v ČR, upozorňuje Svaz dovozců automobilů.

 V březnu 2023 bylo zaregistrováno 22 378 nových osobních automobilů a registrace tak poprvé od pandemie covid-19 překonaly registrace z doby před pandemií. Ovšem průměrný věk vozového parku v České republice i nadále povážlivě roste. U vozidel registrovaných v kategoriích M1 a N1 činí 15,9 roku, v samotné kategorii M1 (osobní automobily) je to dokonce 16,0 roku!

 

Česká republika si nadále drží nelichotivou pozici mezi zeměmi Evropské unie. Starší vozový park než u nás mají už jen v Estonsku (16,8 roku) a Řecku (17,0 roku). Přitom průměrný věk v zemích EU je 12 let. Vůbec nejmladší vozový park mají Lucembursku (7,6 roku), Dánsku (8,5 roku) a Rakousku (8,7 roku). Slovensko má 14,3 roku.

 

Český vozový park osobních automobilů za posledních 10 let zestárl o 2,22 roku. Alarmující je fakt, že stárnutí nabírá na rychlosti. Svůj podíl na tom má stáří ojetých vozů dovážených ze zahraničí. Jen v loňském roce tvořily osobní automobily starší 10 let celkem 52,61 % všech dovezených aut a vozy starší 15 let se na dovozu podílely 23,77 %.

 

Stárnoucí vozový park má přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích a tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách. V neposlední řadě také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší, protože průměrný věk 16 let odpovídá emisní normě Euro 4.