name | autoweek.cz

Reorganizace vedení PSA

Reorganizace vedení PSA

24.11.2011 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Koncern PSA Peugeot Citroen přikročil k reorganizaci řízení značek Citroen a Peugeot. Cílem je posílení synergií a zvýšit ziskovost především v Evropě. Reorganizace se dotkne i organizační struktury obou značek v České republice.

Nová organizace má poskytnout oběma značkám větší autonomii, ale současně propojit jejich nevýrobní činnosti, což by mělo přinést mnohá zjednodušení a tím dosažení úspor. Nová organizace vedení značek má především posílit rozvoj jejich strategie a identity na světové úrovni a zjednodušit a zefektivnit obchodní operace v Evropě. Mělo by se to týkat i propojení obchodních aktivit týkajících se ojetých vozů a fleetového obchodování. Klíčovým se pro dosažení tohoto cíle stane jmenování generálního ředitele obou značek pro každou zemi.

Současně byla ve vedení PSA vytvořena dvě nová ředitelská místa. V rámci reorganizace vedení značek budou od 1. ledna 2012 pověřeni Jean-Philippe Imparato vedením nového obchodního ředitelství pro Evropu a Yves Moulin byl postaven do čela nového ředitelství pro mimoevropské trhy. Oba ředitelé spadají pod Jeana-Marca Galese, člena představenstva PSA Peugeot Citroën, vicepresidenta a generálního ředitele značek. Jejich úkolem bude ve svém teritoriálním rozsahu realizovat obchodní a ekonomické aktivity obou značek a realizovat strategii rozvoje a rozšiřovat modelové řady značek Peugeot a Citroën.

Zajímavé je, že Imparato i Moulin před časem zastávali vedoucí místa ve společnosti Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles v Číně. Jean-Philippe Imparato (45) v letech 2003 až 2006 jako ředitel kvality a Yves Moulin (52) od roku 2007 do 2011 vykonával funkci generálního ředitele. Imparato je od roku 2010 ředitelem pro mimoevropské trhy značky Peugeot, zatímco Moulin je od ledna 2011 ředitelem pro mimoevropské trhy značky Citroën.

Vincent Rambaud a Frédéric Banzet zůstávají ve funkcích generálního ředitele značky Peugeot a generálního ředitele značky Citroën a jsou podřízeni Jean-Marc Galesovi. Jejich postavení bude posíleno převzetím přímé odpovědnosti za řízení produktů dané značky. Struktura distribuce a podpory obchodních sítí značky Peugeot a Citroën se nemění.

S výjimkou Francie, kde budou ředitel Peugeot a ředitel Citroën přímo podřízeni Imparatovi, bude pro každou zemi v Evropě jmenován generální ředitel obou značek. Pod jeho vedením budou ředitelé zastoupení Peugeot a Citroën v dané zemi podporovat a rozvíjet prodeje a obchodní síť své značky.

Generálním ředitelem značek Peugeot a Citroën v České republice byl od 1. ledna 2012 jmenován Wojciech Tomaszkiewicz. Bude přímo podřízen Jeanu-Philippemu Imparatovi. Yann Carnoy zůstává ředitelem společnosti Peugeot Česká republika s.r.o., zatímco ředitelem společnosti Citroën Česká republika s.r.o. byl jmenován Sébastien Vandelle.

Wojciech Tomaszkiewicz (40) ve skupině PSA Peugeot Citroën pracuje od roku 1994. Vykonával různé funkce zejména v oblasti obchodních pozic v rámci značky Citroën. Od ledna 2011 vedl společnost Citroën Maďarsko a od listopadu 2011 řídí také Citroën Česká republika a Citroën Slovensko.

Sébastien Vandelle (39) pracuje u PSA Peugeot Citroën od roku 1996. V letech 2009 až 2011 na obchodním ředitelství Citroënu pro severní Evropu řídil v Paříži na starosti pobočky v Německu, Rakousku a Švýcarsku z hlediska obchodních a finančních cílů a rozvoje politiky značky.