name | autoweek.cz

Řím nebyl postaven za den: Letta nenabízí žádná rychlá řešení pro dopravu

Řím nebyl postaven za den: Letta nenabízí žádná rychlá řešení pro dopravu

23.04.2024 | | Doprava

Vítejte u týdenního přehledu informací z dopravy Euractivu, který připravili Donagh Cagney a Olivia Gyapongová.

Minulý týden se v Bruselu diskutovalo o zprávě Enrica Letty o budoucnosti jednotného evropského trhu. Bývalý italský premiér při zkoumání podkladů pro zprávu cestoval po kontinentu, takže asi nebylo překvapující, že doprava získala zvláštní zmínku.

 

Letta poznamenal, že když pendloval po Evropě, železnice jako „základní zelený způsob dopravy“ měla být jeho přirozenou volbou. Ale s odkazem na nedostatek spojení mezi evropskými městy místo toho dospěl k závěru, že „je to nemožné a pravděpodobně se to v blízké budoucnosti nezmění.“

 

Letta se naštěstí nevzdal evropského dopravního sektoru – tvrdí, že jeho strategický rozvoj je „nezbytný pro přechod k zelené ekonomice a klíč k umožnění prosperujícího a sociálně soudržného jednotného trhu.“

 

Sladká hudba pro uši evropského dopravního sektoru. Jak ale jeho vizionářská slova proměnit v každodenní realitu? Pro Lettu je to všechno o integraci: fyzické, právní, administrativní a technické. Fyzicky se evropské dopravní sítě musí navzájem řádně propojit. Přemýšlejte o propojení železnic s přístavy vnitrozemských vodních cest nebo lepších trasách z EU na Ukrajinu a do Moldavska.

 

Z právního hlediska chce Letta stanovit evropské výkonnostní standardy pro vzdušný prostor zemí, aby lety napříč kontinentem mohly využívat efektivnější a udržitelnější trasy. Administrativně si Letta stěžoval na nedostatek harmonizovaných hlášení a celních postupů pro námořní nákladní dopravu. Technicky chce, aby evropský železniční systém sdílel společnou signalizaci, IT a další vybavení – což znamená urychlení implementace evropského systému řízení železničního provozu.

 

Lettovy politické návrhy pro zelenější a hladce integrovanou celoevropskou dopravní síť nejsou ničím novým. Po celá desetiletí zákonodárci a političtí pitomci v Bruselu buď volali po mnoha Lettových návrzích nebo je předkládali. O některých – jako je nařízení o transevropské dopravní síti (Trans-European Transport Network) – se tento týden hlasuje. Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) rozvíjí celoevropskou síť železničních tratí, silnic, vnitrozemských vodních cest, tras námořní dopravy, přístavů, letišť a železničních terminálů. Konečným cílem je odstranit mezery, odstranit úzká místa a technické překážky a rovněž posílit sociální, hospodářskou a územní soudržnost v EU. Současná politika TEN-T je založena na nařízení EU č. 1315 z roku 2013.

 

Přesto, jak praví klišé, Řím nebyl postaven za den. To platí zejména v dopravě, kde se vysoké cenovky, národní zájmy a velká technická složitost spikly, aby zpomalily i ty nejzarytější zastánce hlubší evropské integrace.

 

Ale Lettova zpráva možná jen vdechne nový život unaveným tématům. Pokud Lettův výlet napříč Evropou pomůže dostat toto odvětví na přední místo v agendě příštího Parlamentu a Komise, pak sehraje svou roli v dlouhém, náročném pochodu za vytvoření hladké evropské dopravní sítě.

 

Odborníci diskutují o tom, jak omezit dopad vážných zranění při dopravních nehodách

Odborníci na bezpečnost silničního provozu se sešli na konferenci EU o bezpečnosti silničního provozu 2024 v Dublinu, aby diskutovali o tom, jak nejlépe zmírnit dopady vážných zranění na člověka, a zaměřili se na myšlenky, jako jsou povinné lekce první pomoci, lepší školení řidičů a vylepšení pohavarijní zdravotní péče.

 

Francie odhaluje 55 míst pro čistý průmysl

Francouzská vláda zveřejnila seznam prvních 55 nových lokalit, které připravuje pro umístění zeleného průmyslu.

 

Volby v roce 2024: Malá shoda mezi francouzskými kandidáty ohledně budoucnosti Zeleného údělu

Vedoucí volební kandidáti do EU z hlavních francouzských stran diskutovali v Angers o Zeleném údělu a vyjádřili zásadně odlišné názory na to, jak by Evropa měla dekarbonizovat.

 

NASA v soutěži s Čínou přivést na Zemi kameny z Marsu

NASA uvedla, že hledá způsoby, jak přivézt marťanské kameny nasbírané roverem Perseverance zpět na Zemi dřív a za nižší cenu než bylo plánováno poté, co čelila kritice za masivní překročení rozpočtu.