name | autoweek.cz

Rostoucí kritika zákazu spalovacích motorů

Rostoucí kritika zákazu spalovacích motorů

18.07.2021 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Evropská komise chce od roku 2035 zakázat prodej aut se spalovacími motory. Stále více společností a sdružení však konec této technologie pohonu kritizuje a považuje jej za chybu. Balíček ještě musí schválit Evropský parlament a Evropská rada.
„Balíček „Fit pro 55“, kterým má být komplexně přepracována politika EU v oblasti klimatu, sleduje správné cíle, ale v důležitých oblastech jde špatnou cestou. Ambiciózní cíle pro snížení emisí CO2 z vozidel neberou v úvahu skutečnost, že navrhované nástroje nevytvářejí důležité předpoklady pro úspěšnou transformaci,“ říká prezidentka VDA Hildegard Müllerová.
 
„Balíček na ochranu klimatu „Fit for 55“ Evropské komise ve skutečnosti povede k zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory od roku 2035. To je špatná cesta. Ti, kteří se jednostranně zavazují k elektromobilitě, promarňují skvělou příležitost, jak velmi rychle a udržitelně přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu na základě klimaticky neutrálních vozidel se spalovacími motory,“ říká prezident Sdružení německého automobilového průmyslu ZDK Jürgen Karpinski.
 
Jen v Německu je v současné době 46,5 milionu automobilů s motory na benzin nebo naftu, což odpovídá zhruba 94 % všech automobilů. V 27 členských státech Evropské unie je to dokonce 99,5 % z 249 milionů automobilů. „Motoristé potřebují spolehlivou perspektivu, že v dohledné budoucnosti bude k dispozici náhrada za fosilní paliva. Vyzýváme politiky aby podporovali alternativní paliva i elektromobilitu. Protože v budoucnu budou existovat také lidé, pro které elektrické vozidlo z různých důvodů nepřichází v úvahu.“
 
„Pouze za použití kombinace technologií lze dlouhodobě zajistit individuální mobilitu. Pouze s elektromobilitou nebylo možné dosáhnout cílů v oblasti klimatu kvůli převážně nedostatečné infrastruktuře nabíjení v celé Evropě. Potřebujeme technologickou otevřenost, abychom posílili Německo jako místo podnikání, a tím i evropský ekonomický prostor. Vozidla s klimaticky neutrálními spalovacími motory musí mít také z pohledu zákazníka budoucnost,“ je přesvědčen prezident ZDK Karpinski.
 
Kritika přichází také od firem. Ačkoli skupina Mahle výslovně vítá přístup Evropské komise k definování cesty ke klimatické neutralitě, návrhy Komise nevidí nezbytnou rovnováhu v triádě ochrany životního prostředí, technologií a zaměstnanosti. „Evropská komise se definitivně loučí s přístupem k technologické otevřenosti. Předpis technologie je v rozporu s myšlenkou volného trhu a konkurence, za kterou Mahle stojí, ohrožuje přidanou hodnotu a nakonec i pracovní místa v Německu a Evropě,“ říká finanční ředitel a předseda představenstva skupiny Mahle Michael Frick.
 
Cíl neutrality CO2 na základě výpočtu použitého Evropskou komisí povede k prudkému nárůstu podílu elektricky poháněných vozidel mezi novými registracemi. Za pouhých 14 let se zvýší z méně než 10 na 100 %. Taková rychlost transformace je v průmyslové historii bezprecedentní. Mahle považuje návrhy Evropské komise za zásah do globální konkurenceschopnosti a obává se značných dopadů na evropské a zejména německé výrobní závody.