name | autoweek.cz

Rozlučte se s novými automobily s motory na benzin a naftu (oficiálně)

Rozlučte se s novými automobily s motory na benzin a naftu (oficiálně)

28.03.2023 | | Doprava

Vítejte na stránkách nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Dnešní vydání přináší ACI Europe, každoroční konference a výstava regionálních letišť.

A tak, jen tak - po všech těch spekulacích, obviňování a skřípění zubů - je hotovo. Nařízení o normách CO2 pro osobní a dodávkové automobily schválila Rada EU, čímž skončila odysea jednoho z nejkontroverznějších dopravních zákonů Zeleného údělu. Proti nařízení nakonec hlasovalo pouze Polsko, Itálie, Rumunsko a Bulharsko se hlasování zdržely. Německo, hlavní protivník (nebo hrdina, záleží na úhlu pohledu), hlasovalo pro, protože získalo záruku ohledně používání e-paliv, o kterou usilovalo (přesněji řečeno požadovalo).

 

Přijetí zákona znamená, že od roku 2035 budou muset nové automobily prodávané v EU vykazovat 100% snížení emisí CO2. Toto rozhodnutí je přínosem pro již tak rostoucí trh s elektromobily, který nyní v podstatě zaručeně v příštím desetiletí překoná své protějšky se spalovacími motory.

 

Benzin a nafta se sice budou prodávat i po roce 2035, aby sloužily staršímu vozovému parku osobních automobilů a užitkových vozů, ale nakonec se jako zdroj paliva pro evropská vozidla vytratí, což je zásadní změna, která změní podobu části naší městské infrastruktury.

 

Šéf EU pro oblast klimatu Frans Timmermans si po formálním přijetí hlasování bezpochyby oddechl, protože vyhlídka na to, že by Evropský parlament a Rada znovu otevřely spis pro nová jednání, již není na stole. „EU učinila důležitý krok směrem k mobilitě s nulovými emisemi,“ uvedl místopředseda Komise na Twitteru. „Směr je jasný: v roce 2035 musí mít nové osobní automobily a dodávky nulové emise. Přináší to velký příspěvek ke klimatické neutralitě do roku 2050 a je to klíčová součást Zeleného údělu EU.“

 

Aby dohoda dostala souhlas, musela Komise nabídnout Německu určité záruky, což bylo pro Brusel poněkud rozpačité. Podle dohody nabídnuté Berlínu Komise předloží návrh na registraci automobilů na e-paliva po roce 2035. Tento návrh bude mít podobu „aktu v přenesené pravomoci“, nelegislativního aktu, který se často používá k řešení vysoce technických otázek. Evropský parlament sice nemůže akty v přenesené pravomoci měnit, může je však přímo zamítnout. Hlavní vyjednavač Parlamentu v této věci, nizozemský zákonodárce Jan Huitema, na to upozornil s tím, že Parlament návrhu Komise jen tak nepožehná. „Všechny případné budoucí návrhy týkající se e-paliv budou důkladně posouzeny, a to jak z hlediska jejich obsahu, tak i právního základu,“ uvedl ve svém prohlášení. Pokud bude akt v přenesené pravomoci zamítnut, Komise se vydá cestou úplné změny nařízení, čímž jej otevře obvyklé kontrole ze strany zákonodárců.

 

Aby se vyhovělo požadavkům Německa a zároveň se zachovala jeho snaha o klimatickou neutralitu, umožní EU po roce 2035 registrovat pouze automobily poháněné výhradně e-palivy. To znamená, že musí být zahrnuta technologie, která zabrání nastartování vozu, pokud je poháněn benzinem nebo naftou. Taková technologie v současné době neexistuje, ale spekuluje se, že by mohla fungovat podobně jako bezpečnostní zařízení proti alkoholu, která mají odradit případné opilé řidiče a která mohou vypnout vozidlo, pokud řidič neprojde dechovou zkouškou. Zda se podnikavému člověku podaří s technologií manipulovat a pohánět svůj vůz levnějšími fosilními palivy se teprve uvidí (ale zdá se, že by se to mohlo stát, nemyslíte?).

 

V reakci na dohodu si někteří zákonodárci nemohli odpustit poznámku na rozloučenou, že Německo zasáhlo na poslední chvíli. „Konečně končí bezohledná blokáda a s ní i budoucnost spalovacího motoru,“ prohlásil poslanec Evropského parlamentu Terry Reintke ze strany Zelených.

 

Nové (předběžně) cíle v oblasti infrastruktury pro zpoplatnění byly schváleny

Jednání o nových cílech v oblasti nabíjecí infrastruktury byla uzavřena dohodou při typickém nočním jednání mezi Evropským parlamentem a členskými státy, což znamená, že v hlavní síti EU bude instalováno více elektrických nabíjecích míst a plnicích míst pro vodík.

 

Podle dohody budou dobíjecí stanice pro elektromobily do roku 2026 umístěny každých 60 km podél hlavních dálnic EU. Nabíjecí stanice pro nákladní automobily a autobusy s vyšším výkonem musí být do roku 2028 rozmístěny nejméně na polovině hlavní sítě EU každých 120 km, zatímco vodíkové čerpací stanice budou do roku 2031 instalovány nejméně každých 200 km.

 

„Nová pravidla pomohou bez dalšího zpoždění zavést infrastrukturu pro alternativní paliva a zajistí, že jízda a nabíjení automobilu nové generace bude stejně jednoduchá a pohodlná jako u automobilu závislého na benzinu,“ uvedl Ismail Ertug, německý zákonodárce ze středolevé skupiny S&D a hlavní vyjednavač Parlamentu.

 

Andreas Carlson, švédský ministr pro infrastrukturu a bydlení a vyjednavač za členské státy EU, uvedl, že dohoda zajistí, že „Evropané již nebudou mít důvod k obavám z hledání dobíjecích a čerpacích stanic pro svůj elektromobil nebo automobil s palivovými články.“

 

Podle nových pravidel bude také snazší dobíjet svůj vůz, protože všechna dobíjecí místa musí nabízet platbu kartou nebo alespoň platbu pomocí QR kódu s využitím bankovní aplikace. Náklady na dobíjení musí být také transparentnější a ceny musí být uváděny způsobem srozumitelným i pro neenergetiky, například za kWh nebo za minutu.

 

Pokud nás však nedávná historie něčemu naučila, pak tomu, že jakákoli předběžná dohoda uzavřená na trialogu není konečná, dokud není formálně odhlasována. Dohoda nyní poputuje ke schválení příslušným institucím.

 

Země EU schválily zákaz prodeje aut na benzin a naftu od roku 2035

Členské státy definitivně schválily nařízení, které po roce 2035 zakáže prodej osobních automobilů a dodávek s emisemi CO2, čímž byl dokončen jeden z nejkontroverznějších prvků Zeleného údělu EU.

 

EU dosáhla dohodu o posílení infrastruktury pro nabíjení

Na základě dohody zákonodárců bude v celé EU posílena infrastruktura pro nabíjení ekologických vozidel, čímž se připraví půda pro zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi.

 

Německý ministr: „Spor o e-paliva prokázal Evropě velkou službu“

„Německo a Evropská komise dosáhly dohodu o budoucnosti spalovacích motorů,“ uvedl německý ministr dopravy a vyjádřil naději, že právní předpisy EU, které mají omezit emise uhlíku z nových automobilů, budou brzy dokončeny.

 

Po poklesu energie z obnovitelných zdrojů je limit pro biopaliva v dopravě pod drobnohledem

„Pokles množství energie z obnovitelných zdrojů využívané v odvětví dopravy, které se snížilo pod 10 % zejména díky změně způsobu výpočtu statistických údajů, ukazuje, že limit stanovený pro odpadní biopaliva je nesmyslný,“ uvedl průmysl.

 

EU uzavřela průlomovou dohodu o snížení emisí v námořní dopravě

Evropský parlament a ministři EU uzavřeli dohodu o stěžejním zákoně bloku o snížení emisí v námořním odvětví, což představuje významný krok vpřed pro plány bloku na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

 

Němečtí liberálové prosazují zvýšení cen benzinu místo zákazu spalování

Německá volnotržní strana FDP navrhla řešit emise ze silniční dopravy zvýšením ceny benzinu a nafty prostřednictvím národního stanovení cen uhlíku a vrácením peněz občanům prostřednictvím přímé platby na hlavu.

 

EasyJet vsadil na vodíková letadla aby skoncoval s emisemi z letů

Nízkonákladová letecká společnost easyJet sází na vodíková letadla, která do roku 2050 dosáhnou nulové emise, a sází na to, že tato nová technologie v příštích desetiletích způsobí revoluci v dopadu létání na životní prostředí.