name | autoweek.cz

S Euro 7/VII není spokojen nikdo

S Euro 7/VII není spokojen nikdo

12.11.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

EU zpřísňuje normy pro znečištění silničních vozidel před přechodem na elektrickou energii. Navržené standardy Euro 7/VII vyvolaly tvrdou kritiku z obou stran – od automobilového průmyslu, protože jsou nerealistické, i od nevládních organizací, vytýkající jim přílišnou mírnost.

Po mnoha odkladech byl zveřejněn návrh Evropské komise na snížení znečištění ovzduší v silniční dopravě, který zpřísňuje normy emisí výfukových plynů pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Nové nařízení Euro 7 má vstoupit v platnost od července 2025 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, Euro VII pro nákladní automobily a autobusy od července 2027. Státy EU a Evropský parlament musí projekt ještě schválit.

 

Komise uvedla, že zvažovala potřebu snížit znečištění ze spalovacích motorů a dodatečné náklady, které by takové opatření znamenalo pro automobilový průmysl, jenž v současné době investuje velké prostředky do přechodu na vozidla s nulovými emisemi. Nedávno schválené právní předpisy EU znamenají, že od roku 2035 se budou moci prodávat pouze vozidla s nulovými emisemi z výfuku, což de facto nutí výrobce automobilů, aby zcela přešli na elektrický pohon.

 

Podle Komise lze nové normy splnit pomocí již dostupných technologií, čímž se výrobci automobilů vyhnou nutnosti vyvíjet nové spalovací motory. Komise se obávala zvýšení pořizovacích nákladů na nová vozidla v době prudce rostoucí inflace. Podle Komise si nové normy vyžádají nárůst ceny nového osobního nebo dodávkového automobilu jen o 0,6 %, u nákladních vozidel a autobusů o 3,1 %.

 

Šéf EU pro klima Frans Timmermans prohlásil, že nová pravidla budou pracovat ruku v ruce s normami pro emise CO2, aby zajistila čistší ovzduší ve městech. Tím jen znovu prokázal, že neví o čem mluví, protože „sodovkový plyn“, tedy CO2, nemá na kvalitu ovzduší ve městech žádný vliv.

 

Zatímco se zpochybňuje potřeba revize norem pro znečištění ovzduší vozidly vzhledem k blížícímu se přechodu na zcela bezemisní pohon, komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že „nová norma zajistí, aby automobily se spalovacími motory, uváděné na trh EU do roku 2035, byly co nejčistší po co nejdelší dobu, ať už se používají kdekoli, protože v roce 2050 bude na silnicích EU jezdit 20 % vozidel se spalovacími motory a na zahraničních trzích, například v Asii a Latinské Americe, bude toto číslo pravděpodobně mnohem vyšší.“

 

Normy poprvé vytvářejí podmínky k omezení emisí z brzd a pneumatik. Zatímco rekuperační brzdění pomáhá snižovat emise pevných částic z brzd, vyšší hmotnost elektromobilů znamená, že se u nich částice z pneumatik uvolňují ve větší míře než u obdobně velkých vozidel se spalovacím motorem. Zatímco norma pro sledování emisí z brzd je k dispozici, v současné době neexistuje žádná dohodnutá metodika pro měření vylučování mikroplastů z pneumatik.

 

Legislativa se zabývá také akumulátory elektromobilů, které musí splňovat nové normy odolnosti.

 

Nové technické normy

Podle návrhu budou pro osobní a lehké užitkové automobily platit nejnižší hodnoty emisí výfukových plynů podle normy Euro 6. Tyto normy ale budou lépe zohledňovat skutečné podmínky jízdy ve městech, jako je časté zastavování a rozjíždění. Nákladní automobily se však budou potýkat s přísnějšími limity, protože se očekává, že budou déle využívat spalovací motory.

 

Konkrétně vznětové vozy by v budoucnu měly mít povoleno vypouštět 60 namísto 80 mg NOX/km, u zážehových motorů se tento limit nezmění. V budoucnu by se určité hodnoty neměly překračovat ani při teplotě do 45 °C, tedy o 7 °C víc než dosud. Osobní a dodávkové automobily budou muset splňovat pravidla Euro 7 po dvakrát delší dobu, než tomu bylo v případě Euro 6, přičemž lhůta pro splnění požadavků se prodlouží na 10 let a 200 000 km. Aby se neopakoval skandál Dieselgate, při němž byla použita technická opatření k oklamání emisních testů, musí vozidla podle normy Euro 7 používat senzory pro měření emisí po celou dobu životnosti vozidla. Tyto informace budou k dispozici řidičům, kteří budou upozorněni na to, že jejich vozidlo porušuje emisní normy.

 

Digitální řešení mohou rovněž umožnit tzv. geo-fencing, což by teoreticky umožnilo vozům s hybridním pohonem přepnout na plně elektrický pohon při vjezdu do nízkoemisních zón.

 

Reakce průmyslu

Evropská asociace výrobců automobilů ACEA uvedla, že se současnými pravidly Euro 6/VI má EU nejpřísnější normy pro emise znečišťujících látek na světě. Emise výfukových plynů jsou díky nejmodernější technice vozidel na sotva měřitelné úrovni. Návrh Euro7/VII riskuje zpomalení přechodu na dopravu s nulovými emisemi.

 

„Přínos návrhu Komise pro životní prostředí je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně zvyšuje náklady na vozidla. Zaměřuje se na extrémní jízdní podmínky, které nemají v reálném životě téměř žádný význam,“ uvedl v prohlášení prezident ACEA a generální ředitel BMW Oliver Zipse.

 

Návrh Euro VII je zvláště tvrdý pro nákladní vozidla. Zcela zanedbává vynucený přechod k vozidlům s nulovými emisemi. „Aby výrobci nákladních vozidel splnili normu Euro VII, budou muset přesunout značné technické a finanční zdroje z elektromobilů zpět ke spalovacímu motoru. To vážně ovlivní náš přechod na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré pro klima, není dobré pro zdraví lidí a není dobré pro průmysl,“ uvedl Martin Lundstedt, generální ředitel Volvo Group a předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla.

 

„Legislativa Euro 7/VII pravděpodobně nebude připravena dřív než v polovině roku 2024, zejména s ohledem na dlouhý seznam dodatečných testů. Navrhovaná data implementace - červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro nákladní vozidla - jsou vzhledem k obrovskému počtu modelů a variant, které je třeba do té doby vyvinout, zkonstruovat, otestovat a typově schválit, zcela nereálná. Euro 7/VII proto hrozí, že bude velmi složité a nákladné,“ varuje ACEA.

 

Množství částic z opotřebení brzd a otěr pneumatik převyšuje emise částic z výfuku. Na tyto emise, a to ze všech vozidel, včetně elektrických, by se podle ACEA měla norma Euro 7/VII zaměřit.

 

Svaz německého automobilového průmyslu VDA namítl, že termíny obsažené v nařízení nelze dodržet. „Dnes zveřejněný návrh Evropské komise se nesnaží o vyváženost a proveditelnost, ale o nerealistické extrémní cíle. U osobních a lehkých užitkových vozidel je snížení mezních hodnot sice nominálně nižší, ale načasování není proveditelné,“ uvedla presidentka VDA Hildegard Müllerová.

 

„Zejména pro nákladní vozidla je tento návrh téměř desetkrát přísnější, než byl v rámci Euro 6. Takto zdražujeme logistiku a všechny dodavatelské řetězce, které spoléhají na silniční dopravu,“ řekl mluvčí dopravní politiky skupiny CDU/CSU v Evropském parlamentu Jens Gieseke.

 

Kritika ze strany zelených organizací

„Je naprosto nepochopitelné, proč Komise pomáhá nechávat auta zbytečně špinavá s tak laxními limitními hodnotami,“ kritizoval dopravní expert Greenpeace Tobias Austrup.

 

„Komise si zahrává se zdravím milionů Evropanů,“ řekl Bas Eickhout, který bude o návrhu jednat za evropské Zelené.

 

Nevládní organizace pro čistou mobilitu Transport & Environment (T&E) tvrdí, že Komise podlehla nátlaku automobilek. „Návrhy pro automobily jsou tak slabé, že je mohl vypracovat sám automobilový průmysl. Přestože se automobilky těší rekordním ziskům, prodaly Komisi lež, že ambiciózní norma Euro 7 je cenově nedostupná,“ uvedla manažerka T&E pro emise vozidel a kvalitu ovzduší Anna Krajinska. 

 

„Je to skandál, který bude zničující pro kvalitu ovzduší v celé Evropě, zejména ve východní a jižní Evropě s vysokým počtem starších vozů. Průmyslová lobby se zuřivě postavila proti Euro 7 pomocí špinavých triků k ovlivnění rozhodovacích orgánů. Nyní Komise jejich požadavkům ustoupila. Zisky automobilek jsou upřednostňovány před zdravím milionů Evropanů,“ pokračovala Anna Krajinska.