name | autoweek.cz

Seismický posun: podpora pro spalovací motory se vytrácí

Seismický posun: podpora pro spalovací motory se vytrácí

05.07.2022 | | Doprava

Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv se souhrnem nejnovějších zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla. Ministři životního prostředí ze všech 27 členských států EU schválili ukončení prodeje vozidel se spalovacími motory v Evropě do roku 2035.
Minulý týden se pánové a dámy sešli v Evropském kongresovém centru v Lucemburku aby zvážili důkazy proti spalovacím motorům. Posuzovali klady a zápory jejich zákazu, jeho ekonomický dopad, šance na ztrátu zaměstnání a co vše by jejich rozhodnutí znamenalo do budoucna. A kolem druhé hodiny ráno, po několikahodinových debatách, byl vynesen rozsudek smrti: je nyní téměř jisté, že od roku 2035 v Evropě nebude možné koupit nové auto na benzin nebo naftu (no, pokud si nekupujete Ferrari, které si zajistilo odklad o pět let).
 
Jedná se o seismické rozhodnutí, které se odrazí na celém kontinentu a změní budoucnost osobní mobility.
 
O pouhých několik hodin před tím se zdálo nepravděpodobné, že by Rada EU dosáhla jakékoli dohody o normách CO2 pro osobní automobily a dodávky. Přinejmenším se očekával odklad, protože země jako Itálie a Portugalsko se snažily posunout 100% omezení na rok 2040.
 
A přesto francouzské předsednictví Rady EU, pro které bylo uzavření souborů Fit for 55 před koncem jeho rotačního šestiměsíčního působení prioritou, našlo funkční kompromis. Navzdory předchozím námitkám, vyjádřeným spoustou členských států, získal pozměněný text dostatečnou podporu, aby se dospělo k dohodě.
 
Vzhledem k podpoře zákazu od roku 2035 ze strany Evropského parlamentu je nyní prakticky jisté, že automobily se spalovacími motory přestanou být dominantními vozidly evropských ulic.
 
Změna samozřejmě přijde pozvolna. Průměrná životnost nového vozu je přibližně 15 let, což znamená, že i po vstupu zákazu v platnost bude značná část Evropanů nadále své vozidlo tankovat a nikoli nabíjet. Od těch, kteří jsou u moci, je to ale jasný signál výrobcům automobilů, že nad spalovacím motorem jako přední automobilovou technologií slunce zapadá.
 
Diskuse v Lucembursku však přinesly v příběhu na poslední chvíli bodnutí - potenciální úlevu pro odsouzené. Ustanovení o přezkumu, které do textu vložilo Německo - což je požadavek podle koaliční dohody německé vlády - zavazuje Evropskou komisi k vypracování zprávy zkoumající proveditelnost použití „CO2 neutrálních paliv“ a plug-in hybridní technologie ke splnění požadavku nulových emisí do roku 2035.
 
Co bude tato zpráva znamenat v praxi se teprve uvidí (zejména vzhledem k tomu, že šéf EU pro klima Frans Timmermans otevřeně prohlašuje, že syntetická paliva při dekarbonizaci osobních automobilů nebudou hrát žádnou roli).
 
Ale pro palivový průmysl je tato klauzule důkazem toho, že dveře před kapalnými palivy pohánějícími vozidla se plně nezavřely - alespoň jako součást plug-in hybridů.
 
Preambule, vložená do textu, navíc žádá Komisi, aby udělila výjimku pro vozidla, která „nespadají do oblasti působnosti standardů vozového parku“, aby mohla být poháněna výhradně CO2 neutrálními palivy, o čemž se všeobecně předpokládá, že se vztahuje na vozidla jako jsou sanitky a hasičské vozy.
 
Těžkým nákladním vozidlům bude samozřejmě také trvat déle, než plně přijmou nové hnací ústrojí, ale i pro většinu z nich jsou dny sečteny. Po letech spekulací a nejistot, hádek a protiargumentů byly kostky vrženy. Konec osobních aut a dodávek poháněných spalovacím motorem je nyní na dohled.
 
Přezkum webových stránek zprostředkovatelů autopůjčoven zjistil rozšířené porušování pravidel
Celoevropské prověřování webových stránek zprostředkovávajících pronájem aut zjistilo, že více než polovina z nich nesplňuje pravidla EU na ochranu spotřebitele. Zveřejněné výsledky ukazují, že pouze 45 % ze 78 kontrolovaných webových stránek dodržuje standardy EU. Kontrola se uskutečnila před prázdninovou sezónou, oblíbeným časem pro půjčovny aut.
 
Zkoumané webové stránky zprostředkovatelů zahrnují i kontakty pro rezervace hotelů a linky leteckých společností, které stále častěji nabízejí možnosti pronájmu auta.
 
„Spotřebitelům je třeba poskytovat zcela transparentní informace o podmínkách pronájmu a úloze makléřů. Spotřebitelé například potřebují vědět, kterou společnost by měli kontaktovat pokud je jejich let odložen. Potřebují také obdržet jasné a úplné informace o plné ceně pronájmu a pojištění – aby se vyhnuli nepříjemným překvapením při vyzvednutí vozu,“  řekl komisař EU pro spravedlnost Didier Reynders.
 
Orgány provádějící přezkum zjistily, že mnoho webových stránek poskytovalo neúplné informace o povinných poplatcích. Téměř třetina webových stránek neuvedla, na koho se mají spotřebitelé v případě reklamace obrátit, a více než čtvrtina jasně neuvedla, co je součástí balíčku autopojištění.
 
Vnitrostátní orgány nyní budou kontaktovat webové stránky, aby problém napravily a případně podnikly donucovací opatření.
 
Německý soud udělil SUV vyšší pokutu za nebezpečnou jízdu
Jedním z podivných rozporů naší moderní doby je, že lepší porozumění příspěvku silniční dopravy ke změně klimatu nepředznamenalo přechod na menší a účinnější automobily – ve skutečnosti je opak pravdou. Prodej SUV dnes ve velké části EU prudce stoupá. Čím více se obáváme globálního oteplování, tím více přijímáme touhu řídit gigantická vozidla spalující více fosilních paliv.
 
Možná to pramení z přesvědčení, že jsme klima tak nenapravitelně zpustošili, že bychom si měli užít dřív než přijde apokalypsa - jako otevírání šampaňského na palubách Titaniku. Nebo je to možná motivováno panikou, že do toho vstoupí zelení zákonodárci a zastaví prodej, jako když si alkoholik objedná dvojitou těsně před zavřením baru.
 
Ať už je psychologie jakákoli, případ z německého soudu ukazuje, že kromě rozšiřování uhlíkové stopy mohou mít řidiči SUV i nevýhody. Okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem rozhodl, že pokud se dopustí dopravního přestupku, měla by SUV čelit vyšším pokutám než jiná auta. Zdůvodnění soudu je, že zvýšená hmotnost a velikost SUV zvyšuje možnost vážného zranění v případě sražení chodce, což potvrzují odborné studie. V daném případě, kdy řidič projel křižovatku na červenou, byla pokuta zvýšena ze standardních 200 eur na 350 eur, přičemž soud označil porušení za „závažnější než obvykle.“
 
Regiony s výrobci automobilů v EU volají po režimu podpory „spravedlivého přechodu“.
Vzhledem k tomu, že zákaz výroby nových vozů se spalovacími motory od roku 2035 byl téměř vytesán do kamene, regiony s výrobci automobilů v EU se spojily, aby požadovaly podpůrný mechanismus pro usnadnění přechodu, podobný tomu, který byl zaveden pro uhelné regiony. Česká republika je jedinou zemí produkující automobily, která se do této iniciativy nezapojila…
 
Evropská komise nedokázala uklidnit obavy poslanců EP z údajných podvodů s biopalivy
Evropská komise odmítla žádost poslanců evropského parlamentu o předání informací týkajících se dovozu použitého kuchyňského oleje (UCO) s tím, že požadované dokumenty nevlastní. Připustila však, že riziko „nepravdivých tvrzení“, týkající se dovozu UCO budí „zvláštní znepokojení“.
 
Aliance EU se snaží připravit letecký sektor na zavedení čistých letadel
Nová aliance Alliance for Zero-Emission Aviation, financovaná Evropskou komisí, má za cíl připravit unii na zavedení letadel s nulovými emisemi modernizací evropské letecké infrastruktury tak, aby vyhovovala potřebám proudových letadel na elektrický a vodíkový pohon. Aliance pro letectví s nulovými emisemi identifikuje překážky uvedení čistých letadel do komerčního provozu a vypracuje podrobná doporučení k jejich odstranění. Bude také podporovat investice do čistých leteckých technologií s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy v leteckém průmyslu. „S příchodem letadel s nulovými emisemi Evropa píše další kapitolu v letectví,“ řekla viceprezidentka Evropské komise Margrethe Vestagerová.