name | autoweek.cz

Šíří se nespokojenost se zákonem EU o spalovacích motorech

Šíří se nespokojenost se zákonem EU o spalovacích motorech

14.03.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Pokud snaha Německa zmařit na poslední chvíli zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory v EU naznačovala kouř, pak italský útok z plných plic přerostl v požár. Se zprávami, že stále více menších členských států odstupuje od své dohody a podporuje Německo, se z toho nyní stal požár v plném rozsahu. Poslední zemí, která dohodu vypověděla, je Rakousko. Tato německy mluvící země podporuje výzvu svých sousedů k poskytnutí záruk ohledně používání syntetických paliv jako prostředku k dekarbonizaci spalovacích motorů.

 

„I já se vyslovím proti zákazu spalovacích motorů [pokud o tom budou vedoucí představitelé EU hlasovat],“ uvedl rakouský kancléř Karl Nehammer. „Jaká vize budoucnosti zakazuje spalovací motor a pak se soustředí pouze na jediný pohonný mechanismus,“ zeptal se Nehammer řečnicky - drobný detail, který možná jeho vláda při listopadovém hlasování pro zákon přehlédla.

 

To nyní znamená, že blokační menšina čtyř zemí, potřebná k odmítnutí zákona EU, byla značně překročena, přičemž Německo, Itálie, Polsko, Bulharsko, Česko a Rakousko se přihlásily k tomu, že chtějí ústupky. Možná se objeví ještě další, protože se proslýchá, že se k nim přidají Slovensko, Rumunsko a Maďarsko, které je v EU trnem v oku.

 

A tak to, co se kdysi zdálo nemyslitelné, že zákon, který byl pečlivě schvalován téměř dva roky, padne na poslední překážce, se stává reálnou možností. Pokud se odpor proti normám CO2 pro osobní a užitkové automobily rozhořel v plamen, kdo jsou tedy hasiči, kteří mají za úkol požár uhasit?

 

Je to na členských státech, které chtějí, aby byl spis přijat, a na Evropské komisi, která má zájem na tom, aby byly přijaty její klimatické zákony Green Deal. Exekutiva EU může nasadit hasičskou deku v podobě záruky, že nezávazná doložka v bodě odůvodnění, která požaduje, aby Komise předložila návrhy, jak lze využít e-paliva k dekarbonizaci spalovacích motorů, bude dodržena. To by teoreticky mělo stačit k tomu, aby Německo (které je v této situaci faktickým vládcem) hlasovalo pro dohodu.

 

Existují však překážky. Veřejné oznámení, že Evropská komise prozkoumá možnost využití syntetických paliv, vypadá velmi podobně jako kapitulace exekutivy EU před silným členským státem. Vzbuzuje to nepěkný dojem, že uznávané „právo iniciativy“ Komise může být drženo v šachu.

 

Je také možné, že to, co se nyní požaduje, se posunulo. Požáry se ze své podstaty nekontrolovatelně šíří - zatímco kdysi mohla stačit záruka syntetických paliv, jiné země mohou chtít pro rok 2035 cíl snížení emisí CO2 o 90 %, nikoliv o 100 %, jak je tomu nyní.

 

Kromě snah Komise připadne úkol stát v čele koalice členských států podporujících zákon pravděpodobně Francii. Francie stála v čele Rady EU, když bylo dosaženo dohody mezi zeměmi EU, která zahrnovala zákaz prodeje vozidel emitujících CO2 v roce 2035. Jednalo se o působivý diplomatický výkon, který nyní Německo odbourává. Francouzské úřady nechtějí, aby tento dokument ztroskotal. Ministr hospodářství Bruno Le Maire pro France Info uvedl, že země je „připravena jít do sporu s Německem, aby zákon zachránila.“

 

Scéna pro francouzsko-německý střet je tedy připravena. Kam to povede dál, se můžeme jen dohadovat. Pro všechny zúčastněné se však situace vyhrocuje. Evropská komise a německé ministerstvo pro digitalizaci a dopravu jsou nicméně přesvědčeny, že po telefonátu ministra dopravy Volkera Wissinga (FDP/Renew Europe) a šéfa EU pro klima Franse Timmermanse lze dosáhnout dohodu o zákazu spalovacích motorů v EU.

 

Komise v létě navrhne Evropskou deklaraci o cyklistice

Cyklistika zaujímá při tvorbě politiky EU zvláštní postavení. Mnoho politiků, ať už z Evropské komise nebo Evropského parlamentu, vyjadřuje hlubokou a trvalou náklonnost k cestování na kole. Mluví o tom, jak je to osvobozující, ekologické a zdravé - a tím to obvykle končí.

 

Cyklistická infrastruktura je v kompetenci místních samospráv. Podle pravidel EU o subsidiaritě nemůže EU diktovat pravidla městům. V souvislosti s klimatickou krizí však exekutiva EU zaujala aktivnější přístup k podpoře lidí, aby v městských oblastech upřednostňovali dvě kola před čtyřmi.

 

Šéf Zelené dohody EU Frans Timmermans oznámil, že Evropská komise v létě předloží „Evropskou deklaraci o cyklistice“, k jejímuž podpisu budou vyzvány Parlament a Rada. Deklarace pomůže zajistit, aby finanční prostředky EU směřovaly do cyklistické dopravy a aby byla cyklistická doprava lépe začleněna do politiky EU. „Kdykoli mohou naše evropské iniciativy zahrnovat rozměr cyklistiky, deklarace zajistí, že se tak skutečně stane,“ řekl Timmermans na summitu Cycling Industries Europe.

 

K podpoře cyklistické infrastruktury v celém bloku budou využity nástroje EU, jako jsou Sociální klimatický fond a mise EU 100 klimaticky neutrálních měst.

 

Timmermans rovněž uvedl, že lepší cyklistická infrastruktura by mohla umožnit návštěvu sousedních měst na kole: „Díky elektrokolům můžeme pomocí cyklistických dálnic propojit města s okolními regiony. Viděl jsem, jak se to děje ve Vlámsku, vidím to i v jiných zemích. Není to jen pro vnitřní města, není to jen pro obyvatele měst.“

 

Deklarace se bude týkat i parkování jízdních kol, přičemž bude obsahovat ustanovení na podporu dobíjecích stanic pro elektrokola v rámci veřejných budov. Z průmyslového hlediska deklarace podpoří výrobu elektrokol v Evropě tím, že ji zařadí mezi „důležitá odvětví, která je třeba podporovat. Výrobci kol by měli být plnohodnotnými partnery v našich plánech evropské průmyslové mobility.“

 

Dopravní plánování upřednostňuje potřeby mužů na úkor žen

Nová studie zjistila, že většina dopravních plánů v Evropě vychází z potřeb mužů zaměstnaných na plný úvazek, což zvyšuje riziko sexuálního obtěžování žen ve veřejné dopravě. Podle zprávy, kterou vypracovala organizace Fondazione Giacomo Brodolini pro skupinu Levice v Evropském parlamentu, jsou potřeby žen, které obvykle zastávají větší pečovatelskou roli v rodině, považovány za druhořadé oproti potřebám mužů.

 

„Vzorce mobility žen jsou složitější než vzorce mobility mužů. Často vyžadují jiné dopravní prostředky, protože ženy jsou v rodině primárně zodpovědné za péči. Obvyklé techniky a nástroje, vyvinuté v dopravním plánování a postavené na pojmu práce, jsou obecně úzce chápány jako placené zaměstnání a často zaměňují péči o volný čas nebo osobní zájmy,“ uvádí zpráva.

 

Mezi infrastrukturní faktory, které přispívají k násilí na základě pohlaví, patří nedostatečné školení personálu o tom, jak řešit případy sexuálního obtěžování, absence osvětlení na cestách spojujících jednotlivé druhy dopravy a nedostatek bezpečnostního personálu.

 

Předchozí studie Evropského parlamentu zjistila, že během dvou let bylo ve Francii ve veřejné dopravě sexuálně obtěžováno 220 000 žen. Takové incidenty vyvolávají pocit, že veřejná doprava není bezpečná, což vede ženy k tomu, že dávají přednost soukromým dopravním prostředkům, jako jsou automobily, před hromadnou dopravou. To podle zprávy přispívá k většímu přetížení dopravy a obecně k vyšší úrovni emisí.

 

Zvýšenému riziku obtěžování ve veřejné dopravě jsou prý vystaveny i další zranitelné skupiny, jako například osoby LGBTQ+. Proto se tito cestující zdráhají cestovat například v noci. Studie doporučuje vládám, aby zvážily vedení veřejných informačních kampaní proti takovému násilí a aby i jednoduchá opatření, jako je zajištění příjezdu vozidel ve stanovený čas, pomohla obtěžování zabránit.

 

„Je naléhavě nutné, aby všechny evropské instituce důkladněji sledovaly genderové otázky v dopravní politice,“ uvedla Silvia Sansonettiová, jedna z autorek studie, která vystoupila na akci v Evropském parlamentu. Zpráva dochází k závěru, že zákonodárci by měli při plánování infrastruktury veřejné dopravy zapojit odborníky na gender, protože větší zohlednění genderových faktorů zlepšuje zkušenosti uživatelů s veřejnými službami.

 

Německá FDP obviněna z vydírání ve sporu o spalovací motory v EU

Podle předsedy vlivného výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí představuje rozhodnutí Německa na poslední chvíli odvolat svou podporu zákonu, který by od roku 2035 zakázal prodej nových spalovacích motorů, nebezpečný precedens pro evropskou politiku.

 

ODHALENO: Řecko a EU se ztratily v diskusích o dohodách o bezpečnosti vlaků

EU a Řecko se již více než dvacet let snaží zavést moderní bezpečnostní systémy a zlepšit přeshraniční interoperabilitu řeckých železnic pro spojení se zbytkem Evropy. Řada zpoždění, šedých smluv a nulová odpovědnost však odhalila nedostatečné plánování investic Řecka i laxní monitorovací mechanismy EU. Vlaková tragédie, která stála život 57 lidí, otevřela Pandořinu skříňku. Podle dokumentu, který má Euractiv, Evropská komise po léta vyvíjela tlak na řecké úřady a upozorňovala na dva projekty klíčové pro řešení řecké železniční bezpečnosti, ale ty nebyly nikdy realizovány.

 

EU potřebuje obchodní argumenty pro odstraňování uhlíku

„Pokud Evropa dosáhne svůj cíl pro rok 2030 v oblasti biometanu, nevědomky tím vytvoří podmínky pro levné snížení emisí uhlíku odpovídající celému členskému státu,“ píše James Cogan, politický poradce společnosti Ethanol Europe.