name | autoweek.cz

Škoda Auto předala 11 vozů Enyaq partnerským organizacím

Škoda Auto předala 11 vozů Enyaq partnerským organizacím

16.10.2023 | | Tiskové zprávy

Škoda Auto předala 11 elektromobilů Enyaq iV zástupcům organizací působících zejména ve vzdělávací a sociální sféře. Automobily pomohou zvýšit kvalitu technického vzdělání, zlepšit dostupnost sociální péče a seznámí neziskový sektor s benefity provozu elektromobilů.

Škoda Auto předala zástupcům neziskového sektoru celkem 11 elektricky poháněných vozů Škoda Enyaq iV a Enyaq iV Coupé RS. Hlavním cílem je podpořit udržitelnou mobilitu jednotlivých organizací, zvýšit úroveň poskytovaných služeb a současně přiblížit uživatelům osobní zkušenost s plně elektrickými automobily.

 

Dlouhodobá zápůjčka je v první fázi tříměsíční s možností dalšího prodloužení, náklady spojené s pronájmem vozů hradí automobilka. Pomoc sociálním organizacím a vzdělávacím institucím patří spolu s například podporou zdravotnictví nebo ochranou životního prostředí k pevným pilířům strategie udržitelnosti automobilky Škoda Auto.

 

Elektromobily jsou určeny ke zlepšení mobility institucí věnujících se vzdělávání, sociální péči nebo rozvoji regionů. Mezi obdarované instituce ze sociální oblasti patří pražská Česká federace potravinových bank nebo Asociace poskytovatelů sociální péče sídlící v Táboře. Další vozy budou sloužit u Centrálních polytechnických dílen nebo u Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která se věnuje ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu.

 

Další elektromobily zamíří do školství a vědeckého výzkumu, konkrétně do výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni, tamní Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, technologického centra Techmania a Střední průmyslové školy dopravní Plzeň. V případě technických škol je přínos zápůjčky nejen v podpoře udržitelné mobility zaměstnanců, ale také v důkladném seznámení se s vlastnostmi elektromobilů v každodenním provozu.