name | autoweek.cz

Skutečně na COP28 oslňuje vůdčí světlo z Evropy?

Skutečně na COP28 oslňuje vůdčí světlo z Evropy?

12.12.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Výrazná propast mezi regulačním přístupem Evropy k opatřením v oblasti klimatu a přístupem jiných zemí vyvolává otázky, jaké ponaučení si mohou ostatní prakticky vzít z příkladu EU.

 

Začátkem tohoto roku jsem byl pozván, abych moderoval zasedání na velké dopravní akci v Barceloně o úloze, jakou může hrát veřejná doprava při dosahování klimatických cílů. Mezinárodně zaměřená diskuse zahrnovala kromě dvou evropských řečníků – jednoho z Amsterdamu a druhého zastupujícího francouzskou společnost zabývající se daty mobility - panelisty z Kolumbie, ghanského magistrátu Kumasi a indického státu Paňdžáb. Během akce se rozproudila diskuse o tom, do jaké míry by mělo být dotováno jízdné, aby řidiči nechali auto doma.

 

Pokud jde o ceny jízdenek, francouzský mluvčí tvrdil, že zcela bezplatná veřejná doprava je ve skutečnosti pro většinu měst špatnou volbou, protože má tendenci přitahovat ty, kteří by raději šli pěšky nebo jeli na kole než autem. Přednášející z Amsterdamu také zvážil, zda by veřejné peníze měly být použity k utváření výběru dopravy. Ale pro ty z jiných částí světa byla tato diskuse prakticky irelevantní. Situace, které čelí, je velmi odlišná.

 

Kumasi například postrádá formálně regulovanou síť veřejné dopravy. Místo toho existuje „lidový“ dopravní systém, ve kterém se lidé se soukromými minivany nebo motocykly mohou rozhodnout nabídnout svezení ostatním za smluvní cenu. Někteří si na své vozidlo namalují slovo „taxi“, aby jej bylo snazší rozpoznat. „Nemáme žádný formální registr toho, kdo se na tom podílí. Takže i kdybychom chtěli dotovat řidiče, abychom zlevnili používání jejich služeb, nebyli bychom si jisti, že dáváme prostředky správným lidem,“ řekl zástupce magistrátu Kumasi. Situace je podobná v mnoha latinskoamerických městech s neoficiální sítí taxi, která uspokojuje potřeby obyvatel v oblasti mobility.

 

Příklad Evropy – s její dobře rozvinutou byrokratickou kulturou, poměrně hlubokými finančními rezervami a důrazem na regulaci k dosažení cílů – je skutečně cizí miliardám lidí na světě.

 

Den dopravy EU, který se konal jako doprovodná akce na okraji kongresu COP28 v Dubaji, se snažil ukázat celosvětovému společenství pokrok, jaký Evropa dosahuje při snižování emisí z odvětví dopravy. Kontinent se propagoval jako maják opatření v oblasti klimatu v rámci mobility, přičemž se vedly rozhovory o otázkách, jako jsou zelená paliva pro lodní a leteckou dopravu, propojení vodíkových údolí a role kritických surovin v budoucí dopravě.

 

Pravdou však je, že ti, kteří nemají srovnatelný finanční vliv, pravděpodobně nebudou kopírovat příklad největšího jednotného trhu na světě. Evropa si může dovolit diktovat, že všechna letadla přistávající na jejích letištích musí natankovat její oblíbenou směs udržitelného leteckého paliva. Menší, chudší země to prostě nemohou (aby nebyly šikanovány velkými hráči). Evropa má pravdu, když tlačí na globální společenství, aby přijala smysluplná opatření v oblasti klimatu (dalo by se tvrdit, že Evropa má zvláštní dluh vůči velké části rozvinutého světa po svém dědictví kolonialismu). To však také znamená uznat, že ne všechny národy si mohou dovolit podniknout kroky v oblasti klimatu jako Evropa nebo dokonce poskytnout tomuto tématu stejný politický kapitál.

 

Výzvou pro Evropu je setkat se se zeměmi tam, kde se nacházejí, a přizpůsobit znalosti Evropy globálnímu publiku. A samozřejmě poskytnout finanční prostředky, aby rozvojové země mohly přeskočit dopravní chyby minulosti (jak je ztělesňuje Západ) a jít přímo po čistších variantách. Evropa musí pracovat na tom, aby s sebou vzala globální společenství na svou cestu za klimatem. Pokud EU jako ostrov dosáhne svého cíle nula, nezabrání tomu, aby vody stoupaly nad její hlavu.

 

Povinné lékařské prohlídky pro řidičské průkazy pravděpodobně nepřečkají jednání Rady bez újmy

Dopravní výbor Evropského parlamentu vyvolal minulý týden rozruch, když se dohodl na svém postoji k aktualizaci směrnice o řidičských průkazech a podpořil kontroverzní ustanovení, podle nichž by pro získání nového řidičského průkazu byly povinné lékařské prohlídky. I když abych byl spravedlivý, „dohodl“ je možná silné slovo, protože konečné hlasování rozhodl jediný hlas, což dokazuje propast mezi poslanci na levé a pravé straně výboru.

 

Jedním z nejkontroverznějších aspektů postoje výboru TRAN bylo zahrnutí povinných lékařských prohlídek pro ty, kdo chtějí získat nebo obnovit řidičský průkaz. Přesná povaha těchto lékařských prohlídek, jakož i to, kdo by byl způsobilý je provádět, by závisely na členských státech, ale očekává se, že bude vyžadována minimálně oční prohlídka.

 

Karima Dalliová ze strany Zelených, hlavní zákonodárce v této věci, opatření podpořila jako další bezpečnostní krok, který pomůže předcházet nehodám. Středopravicová skupina EPP to však označila za nepřijatelný zásah a dala jasně najevo, že se na plenárním zasedání pokusí opatření zvrátit.

 

Stejně to všechno může být diskutabilní.

 

V pozici Rady EU, která zastupuje členské státy, jsou také zahrnuty povinné lékařské prohlídky, ale s důležitou doložkou o neúčasti – země mohou požádat o možnost „vlastního hodnocení“, což by pravděpodobně znamenalo, že řidiči vyplní formulář s prohlášením, že jsou způsobilí k řízení vozidla z lékařského a duševního hlediska.

 

Ne všechny země jsou s tím spokojené. Německo označilo povinnou lékařskou prohlídku za rušivou a vlastní hodnocení za zbytečné papírování (ačkoli mě jako člověka, který prošel procesem registrace v německém Bürgerservicezentrum tento postoj proti zbytečnému papírování překvapil). Takže i když bude postoj výboru TRAN k povinným lékařským prohlídkám schválen během hlasování v plénu Parlamentu, očekávejte, že členské státy přistoupí k možnosti odchylky „vlastního hodnocení“.

 

Co nám předchozí neúspěchy říkají o ambicích Evropy v oblasti zelené oceli

„Zatímco Evropa nemá ani finanční bazuku amerického zákona o snižování inflace, ani státní kapitalismus Číny, automobilový průmysl může být vedoucím trhem pro posílení evropských plánů na zelenou ocel,“ tvrdí Julia Poliščanova z Transport & Environment.

 

Dánský odborový svaz se připojil ke švédským kolegům v přetahování s Teslou

Dánský odborový svaz 3F Transport se připojil ke sporu mezi švédským odborovým svazem IF Metall a Teslou Elona Muska kvůli odmítnutí podepsat kolektivní smlouvu.

 

Podle zelených skupin a průmyslu jsou klíčové nerostné suroviny EU vítané, ale nedostačující

Přijatý zákon EU o kritických surovinách má za cíl zkrátit dobu povolování domácích těžebních a recyklačních projektů, ale nevytváří širší podmínky nezbytné pro to, aby společnosti mohly tyto investice provádět, tvrdí průmysl s varováním reagujícím na zelené aktivisty.