name | autoweek.cz

Skutečně pomáhají smíšené signály EU výrobcům automobilů?

Skutečně pomáhají smíšené signály EU výrobcům automobilů?

26.03.2024 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu Euractivu o novinkách v dopravě který připravil Donagh Cagney.

Nová evropská sada zelených pravidel pro silniční dopravu se začíná formovat. Některé nové zákony jednoznačně tlačí evropské automobilky k výrobě vozidel s nulovými emisemi. Jiné návrhy jsou ale mnohem méně jasné.

 

Vezměte si nová pravidla pro hmotnosti a rozměry. Parlamentem navrhovaná revize umožní nákladním autům se spalovacími motory a hmotností vyšší než 40 tun překračovat hranice země až do roku 2035. Nebo revize pravidel pro výfukové emise. Parlament odmítl smysluplně zvýšit standardy pro osobní automobily. A kdo by mohl zapomenout na odlehčené zákazu spalovacích motorů na poslední chvíli?

 

Na druhou stranu EU vyslala svým výrobcům automobilů poměrně silný signál, že budoucnost silniční dopravy je bez uhlíku. Bez ohledu na debatu o e-palivech nyní právní předpisy EU vyžadují, aby osobní automobily a lehká užitková vozidla prodávané od roku 2035 měly nulové emise. Významný evropský systém omezení emisí CO2 a obchodování s emisemi bude od roku 2027 pokrývat silniční dopravu. Aktualizované normy Euro 7 se budou vztahovat na emise z brzd a pneumatik – hlavní emise očekávané od elektrických vozidel.

 

Klíčová otázka nyní zní: Opravdu tyto smíšené signály pomáhají evropským výrobcům automobilů?

 

Budoucnost silniční dopravy se zdá být téměř jistě elektrická. Noví mezinárodní konkurenti v Číně a USA tento přechod již dávno přijali. Evropští výrobci, oddaní svým vysoce vyvinutým spalovacím motorům, byli mnohem neochotnější. V důsledku toho nyní neexistuje žádná záruka, že se současné vedoucí postavení Evropy ve výrobě automobilů přenese do elektrické éry. V konečném důsledku budou evropské automobilky prosperovat pouze tehdy, pokud dokážou vyrábět ta nejlepší vozidla.

 

Sektor se již potýkal s protichůdnými potřebami. Potřeba výrobců bránit minulé silné stránky podkopala jejich ochotu plně se soustředit na výzvy zítřka. Zdá se, že tyto protichůdné obchodní zájmy se nyní promítají do politiky EU – nepochybně v důsledku lobbingu průmyslu.

 

Ale možná by evropským výrobcům automobilů prospěl jasný a jednoznačný signál, že od nynějška bude dokonalost v hluboké dekarbonizaci hlavním motorem komerčního úspěchu.

 

Krátce

Šéfka německých odborů zpochybňuje cenu uhlíku v EU u benzinu a plynu

Zavedení celoevropské ceny uhlíku pro vytápění a silniční paliva v roce 2027 by mělo být přehodnoceno, řekla v Berlíně prezidentka německé odborové konfederace DGB Yasmin Fahimi.

 

Evropské aerolinky vyzývají EU, aby prosazovala více ekologických paliv

Několik předních evropských leteckých společností naléhalo na orgány EU aby následovaly Spojené státy v prosazování zvýšené produkce „zelených“ paliv.

 

Energetický průmysl vyžaduje dlouhodobé plány a flexibilitu tarifů pro financování expanze sítě

Evropská asociace energetického průmyslu Eurelectric usiluje o dlouhodobější plánování a reformu tarifních pravidel pro financování předpokládané investice do elektroenergetických sítí na kontinentu do roku 2030 ve výši 584 miliard eur.

 

Lobbyistické skupiny vyzývají k obratu Zeleného údělu EU vstřícnému k podnikání

Evropské obchodní skupiny představily seznamy svých přání pro příští legislativní cyklus a vyzvaly EU aby zefektivnila politiku, vypořádala se s dvojím podáváním zpráv a spojila zelenou dohodu bloku se solidním plánem průmyslové politiky.

 

Na bruselské konferenci byl zdůrazněn potenciál olověných baterií z Bulharska

Bulharsko, produkující olovo, má potenciál být hlavním dodavatelem baterií a využít ekonomické příležitosti zeleného přechodu, ale současné politiky EU upřednostňují lithium-iontové akumulátory, slyšeli účastníci na konferenci v Bruselu.

 

Dnešní vydání podporuje CEN a CENELEC

Navigace v přechodu: Standardy na cestě infrastruktury pro alternativní paliva

Evropská normalizace je stále důležitější pro usnadnění přechodu k zavádění alternativních paliv, zejména s ohledem na nedávné významné regulační změny v Evropské unii. Připojte se 18. dubna a prodiskutujte výzvy, příležitosti a roli standardů při podpoře tohoto přechodu.

Navigating the Transition: Standards Powering the Journey of Alternative Fuel Infrastructure