name | autoweek.cz

Snižování emisí z automobilů: snáz se řekne než udělá

Snižování emisí z automobilů: snáz se řekne než udělá

25.01.2024 | | Aktuality

Skutečné emise z běžných automobilů se za 12 let nesnížily. Emise CO2 tak, jak se měří, ne vždy odrážejí skutečnost. Elektromobily se zdají být hlavním motorem změn, ale jejich prodej neroste dostatečně rychle. Uvádí to zpráva externích auditorů EU.

Cíle EU v oblasti snižování emisí CO2 u nových osobních automobilů nebudou dosažitelné, dokud k tomu budou chybět důležité předpoklady. Uvádí to zpráva Evropského účetního dvora ECA, což je externí auditor EU. Navzdory vysokým ambicím a přísným požadavkům většina osobních automobilů na silnicích EU stále vypouští stejné množství CO2 jako před 12 lety. Elektromobily mohou EU pomoci přiblížit se vozovému parku s nulovými emisemi. Auditoři EU však varují, že úsilí v tomto směru musí být posunuto o stupeň výš.

 

Od roku 2010 je v Nařízení o emisích CO₂ z automobilů stanoven cíl pro celý vozový park EU pokud jde o průměrné emise CO₂ z nově registrovaných automobilů. Kromě toho musí každý výrobce - který je povinen v osvědčeních o shodě uvádět emise CO₂ - platit poplatek za překročení emisí pokud nesplní konkrétní emisní cíl. Ambice se postupem času zvyšují, přičemž se blíží cíl nulových emisí z nových aut od roku 2035.

 

„Zelená revoluce v EU se může uskutečnit pouze tehdy, pokud bude mnohem méně znečišťujících vozidel, ale tento úkol je obrovský. Ke skutečnému a hmatatelnému snížení emisí CO2 u automobilů nedojde, dokud budou převažovat spalovací motory, ale zároveň je elektrifikace vozového parku EU velký počin,“ řekl Pietro Russo, člen ECA, který vedl audit.

 

V roce 2010 výrobci automobilů využívali mezery v testovacích požadavcích, aby v laboratoři dosáhli snížení emisí. Rozdíl oproti skutečným emisím, tj. při reálné jízdě na silnici, byl obrovský. V důsledku toho a po skandálu Dieselgate se v září 2017 stal povinným nový laboratorní testovací cyklus NECD, který lépe odráží skutečné jízdní podmínky. Tím se rozdíl mezi laboratorními a skutečnými emisemi účinně zmenšil ale neodstranil.

 

Auditoři upozorňují, že reálné emise z konvenčních automobilů, které stále tvoří téměř tři čtvrtiny registrací nových vozidel, se nesnížily. Za posledních deset let zůstaly emise u vozů s motory na naftu na stejné úrovni, zatímco u vozů na benzin se nepatrně snížily (-4,6 %). Technický pokrok v oblasti účinnosti motorů převažuje nad nárůstem hmotnosti vozidel (v průměru asi +10 %) a použitím motorů s vyššími výkony (v průměru +25 %).

 

Totéž platí pro hybridní automobily, jejichž emise CO₂ v reálném provozu bývají mnohem vyšší než emise zaznamenané v laboratoři. Ve snaze lépe odrážet skutečnou situaci bude upraveno poměrné používání elektrických a spalovacích motorů, ale až od roku 2025. Do té doby budou plug-in hybridy i nadále považovány za vozidla s nízkými emisemi, což je pro výrobce automobilů výhodné. A také do té doby budou výrobci automobilů nadále uplatňovat některá ustanovení zavedená v nařízení o CO2, která jim jen pro rok 2020 umožnila ušetřit téměř 13 miliard eur na poplatcích za překročení emisí.

 

Pro auditory EU se na snížení průměrných emisí CO₂ na silnicích, jehož jsme byli svědky v posledních letech, podílely pouze elektromobily, jejichž počet vyskočil z 1 % z nově registrovaných automobilů v roce 2018 na téměř 14 % v roce 2022. Cesta vpřed je však trnitá, protože EU čelí značným obtížím při urychlování zavádění elektromobilů.

 

Jak zdůraznila nedávná zpráva ECA, první překážkou, kterou je třeba překonat, je přístup k surovinám pro výrobu dostatečného množství akumulátorů. Již dřív auditoři EU také vyjádřili obavy z nedostatečné nabíjecí infrastruktury: 70 % všech nabíječek pro elektromobily v EU je soustředěno pouze ve třech zemích (Nizozemsko, Francie a Německo). A konečně je rozhodující cenová dostupnost: vzhledem k vyšším počátečním nákladům na elektromobily mohou spotřebitelé preferovat ponechání si svých starých znečišťujících vozidel po delší dobu.

 

Přestože se EU v posledních 30 letech podařilo snížit emise skleníkových plynů v mnoha oblastech, emise CO2 z odvětví dopravy stále rostou. V roce 2021 se na celkových emisích skleníkových plynů v EU podílely 23 %, přičemž více než polovinu z tohoto množství pochází od osobních automobilů. Výrobci mohou snížit emise CO2 výrobou automobilů s nižší spotřebou paliva (např. nafty nebo benzinu), výrobou vozidel s nulovými emisemi (např. elektromobilů) nebo kombinací obou technologií (v podobě plug-in hybridů).

 

Nařízení o normách pro emise CO₂ z nových osobních automobilů jsou klíčovým právním předpisem EU pro snižování těchto emisí z nových automobilů. Bylo přijato v roce 2009 a v roce 2019 se v něm uskutečnily významné změny. Pro účely nařízení jsou emise CO₂ z jednotlivých automobilů založeny na měřeních prováděných za standardizovaných podmínek v laboratoři, na rozdíl od emisí měřených na silnici.