name | autoweek.cz

Spolupráce Orlen Unipetrol a Škoda Auto

Spolupráce Orlen Unipetrol a Škoda Auto

11.05.2023 | | Tiskové zprávy

Orlen Unipetrol podepsal memorandum se Škoda Auto a začne s výstavbou vysokorychlostních nabíjecích stanic pro elektromobily.

Skupina Orlen Unipetrol pokračuje v modernizaci a rozvoji své sítě Orlen Benzina, která je s 436 čerpacími stanicemi největším řetězcem v Česku. Jedním ze strategických cílů je i budování infrastruktury pro alternativní pohony v návaznosti na národní i evropské cíle rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu.

 

Orlen Unipetrol plánuje do své sítě čerpacích stanic Orlen Benzina instalovat vysokorychlostní elektrodobíjecí stojany o výkonu 150 kW. Proto podepsal memorandum o spolupráci při jejich výstavbě s koncernem Škoda Auto.

 

„Připravujeme se na budoucnost a rozšiřujeme nabídku produktů na našich čerpacích stanicích. Vedle klasických pohonných hmot nabízíme i alternativní paliva CNG a LPG a budujeme  infrastrukturu pro bateriovou i vodíkovou elektromobilitu v Česku. Již nyní máme největší nabídku elektrodobíjecích bodů a ještě tento rok začneme s výstavbou vysokorychlostních dobíjecích stojanů s výkonem 150 kW. Umístíme je do koridorů tzv. transevropské dopravní sítě, abychom podpořili tranzitní elektrickou mobilitu,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol.

 

„Pokračujeme v systematické podpoře výstavby infrastruktury v České republice. Díky podpisu memoranda počítáme s dalším nárůstem počtu strategicky umístěných dobíjecích hubů tak, aby se delší cesty s elektromobilem po celém území naší země staly ještě komfortnější,“ doplnil Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení automobilky Škoda Auto.

 

„Nejpozději do roku 2050 chceme být emisně neutrální a tyto aktivity jsou konkrétními kroky na cestě k postupnému naplnění tohoto cíle. Současně tím také navazujeme na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu,“ dodal Tomasz Wiatrak.

 

Síť Orlen Benzina nabízí 225 elektrodobíjecích bodů u celkem 55 čerpacích stanic, což ji řadí na první místo mezi řetězci působícími na českém trhu. V letošním roce zahájí výstavbu vysokorychlostních dobíjecích stojanů s výkonem 150 kW. Budou umístěny minimálně v osmi lokalitách, které se nachází v hlavních koridorech tzv. transevropské dopravní sítě, tedy na místech s největším potenciálem pro tranzit elektromobilů. V současné době probíhá mapování těchto významných lokalit.

 

V rámci spolupráce se Škoda Auto je naplánováno propojení veřejných nabíjecích stanic do jednotného systému tak, aby byly přístupné v sítích poskytovatelů dobíjecích řešení.

 

Skupina Orlen Unipetrol postupně realizuje cíle svého strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klade důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 tímto směrem investuje 35 miliard korun. Ve své síti čerpacích stanic Orlen Benzina poskytuje komplexní portfolio paliv a pohonů. Vedle klasických pohonných hmot nabízí u 46 stanic CNG a u 56 stanic LPG. Elektrickou energii lze dobít ve 225 dobíjecích bodech u 55 stanic. Na začátku března otevřela na pražském Barrandově první veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na vodík.