name | autoweek.cz

Spor o obnovitelné zdroje energie pro ekologické letecké palivo

Spor o obnovitelné zdroje energie pro ekologické letecké palivo

23.05.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv  Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Spor o obnovitelné zdroje energie oddaluje hlasování o zákonu o ekologickém leteckém palivu.

Poté, co Německo v únoru na poslední chvíli zablokovalo vyřazení spalovacích motorů, komentátoři spekulovali, zda tento krok bude mít trvalé následky. Vytvoří se tím precedens, který poskytne šablonu pro další oportunistické členské státy, aby si vymohly pozdní ústupky a narušily tak standardní legislativní proces EU?

 

Minulý týden jsme možná dostali odpověď. Velký členský stát, tentokrát Francie, opět stáhl svou podporu pro důležitý dokument, přestože jednání již byla uzavřena. Paříž na poslední chvíli požaduje další záruky ohledně nízkouhlíkového vodíku získávaného z jaderné energie. Abychom byli spravedliví, francouzské narušení přišlo v dřívější fázi než u jejich teutonského protějšku, kdy diplomaté oznámili svou neochotu podpořit revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie REDIII během schůzky velvyslanců EU v rámci Coreperu (Německo vyjádřilo své obavy jen několik dní před závěrečným hlasováním o podpisu zákona).

 

Za změnou názoru francouzské vlády údajně stály vnitřní boje ve francouzské vládě ohledně pravidel upravujících vodík získaný z jaderných elektráren. Jakmile Francie naznačila svůj záměr, přidaly se k ní další země, především z východu EU, což zmařilo přijetí zákona. Švédsko, které předsedalo Radě, raději než by riskovalo, že hlasování neprojde, vyřadilo tento bod z programu jednání.

 

V důsledku nedostatečné podpory zákona o obnovitelných zdrojích energie bylo odloženo i hlasování o zeleném světle nařízení EU o udržitelném palivu pro proudové motory, neboť členské státy, jako například Německo, daly jasně najevo, že podpora tohoto dokumentu je podmíněna tím, že projde nařízení REDIII.

 

Jak REDIII, tak ReFuelEU Aviation jsou klíčovými prvky balíčku EU Fit for 55, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů. V současné době není jasné kdy se nové hlasování uskuteční, protože diplomaté se snaží najít kompromis aby legislativa nepadla na poslední překážce. Pokud se nepodaří nalézt podporu, bude to znamenat, že jeden nebo oba dokumenty budou muset být znovu projednány, čemuž se bude chtít mnoho členských států a poslanců vyhnout.

 

Průmysl na šokující zprávu o odložení hlasování reagoval negativně a tvrdil, že stabilita, potřebná pro zvýšení výroby udržitelného leteckého paliva SAF, bude poškozena legislativním otálením. O tom, zda by e-paliva vyráběná pomocí jaderné energie měla být považována za ekologické letecké palivo, se vedou dlouhodobé spory. Jednání o nařízení EU týkající se paliva ReFuel v prosinci 2022 v podstatě zkrachovala kvůli rozdílným názorům na tento bod. Podle dohody dosažené 25. dubna však budou syntetická nízkouhlíková letecká paliva vyráběná s využitím jaderné energie přípustná i jako SAF. Podrobnosti o jejich výrobě jsou z velké části upřesněny v rámci REDIII, což je další důvod, proč členské státy vnímají dokumenty jako balíček.

 

Kdy bude tato patová situace vyřešena, lze jen těžko předvídat. Očekávejte jednání a další uzavírání dohod, protože Francie stanoví, co by bylo třeba udělat, aby získala jejich podporu.

 

V konečném důsledku tato sága vyvolá další otázky ohledně účinnosti trialogů - jednání za zavřenými dveřmi mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí s cílem dosáhnout kompromisu ohledně legislativních souborů. Pokud budou tato jednání pravidelně na poslední chvíli jednostranně rušena, jakou pak mají dohody cenu? Německo ve své horlivosti chránit automobily se spalovacími motory tím, že požaduje ústupky EU v oblasti e-paliv, dost možná nenávratně změnilo plán tvorby politiky EU.

 

Podle studie se ceny pohonných hmot kvůli novému trhu s uhlíkem v EU zvýší

Nový trh s uhlíkem pro budovy a silniční dopravu (označovaný jako ETS2), který minulý měsíc schválil Evropský parlament a členské státy, výrazně zvýší cenu jízdy s benzinem nebo naftou. Vyplývá to ze scénáře, který vypracoval Kielský institut pro světovou ekonomiku a který byl zveřejněn toto pondělí.

 

Studie očekává ceny ve výši přibližně 300 eur (7100 Kč) za tunu CO2, což odpovídá příplatku 70 centů (16,6 Kč) za litr benzinu a 80 centů (18,9 Kč) za litr nafty. To odpovídá výsledkům jiných studií, zdůrazňují autoři. Vychází však z předpokladu, že v těchto odvětvích není prováděna žádná jiná klimatická politika.

 

V reakci na podobné předpovědi o cenách uhlíku na novém trhu s uhlíkem ve výši přibližně 300 eur řekl v dubnu hlavní vyjednavač parlamentu Peter Liese (EPP) pro Euractiv, že tento předpoklad by byl falešný a že Evropská komise očekává mnohem nižší ceny. Wilfried Rickels, hlavní autor nové studie, potvrdil, že jejich scénář vychází z ceny uhlíku jako jediného nástroje ke snížení emisí, zatímco „EU předpokládá četná podpůrná opatření, zejména financovaná z klimatického sociálního fondu. To snižuje cenu obchodování v systému ETS2, ale nikoli náklady na snižování emisí CO2. Tato podpůrná opatření zastírají skutečné náklady na snižování emisí. Na trhu se naopak náklady na snižování emisí stávají transparentními.“

 

Instituce EU se shodly na cíli omezit ceny na novém trhu s uhlíkem na 45 eur (1065 Kč), ale tento cíl je obsažen pouze v nezávazné části zákona, v bodech odůvodnění. „Pokud by se jim to podařilo uskutečnit, musela by EU uvolnit na nový trh 415 milionů dodatečných emisních povolenek, což by znamenalo, že emise v sektoru budov a dopravy by byly o 40 % vyšší než cíl,“ ukazuje nová studie. Aby EU splnila svůj celkový cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 %, musely by se tyto emise snížit i jinde. „Avšak s klesajícími emisemi ve všech odvětvích [...] bude stále obtížnější kompenzovat nižší snížení emisí v jednom odvětví vyšším snížením emisí v jiném,“ poznamenávají autoři studie.

 

Nůž na Euro 7

Díky laskavosti EU jsou dny automobilů na benzin a naftu v celém bloku sečteny. Zákonodárci jim začátkem tohoto roku fakticky podepsali rozsudek smrti, když schválili legislativu zakazující prodej nových osobních automobilů a dodávek na fosilní paliva od roku 2035.

 

Samozřejmě, že auta poháněná ropou nezmizí z našich silnic hned, jakmile přijde rok 2035. Na rozdíl od některých zkreslených výkladů zákona není v EU zakázán prodej znečišťujících vozidel, ale pouze prodej nových vozidel na benzin a naftu (můžete klidně spát s vědomím, že se u vašich dveří neobjeví vhodný byrokrat EU, aby vám násilím zabavil vaši Toyotu Corollu).

 

Do zákazu prodeje však zbývá více než deset let. Co do té doby dělat, aby byla auta čistší? Euro 7. Normy Euro 7 upravují přípustnou úroveň znečištění z vozidel. Nezaměřují se na emise uhlíku, ale na emise, jako jsou pevné částice a NOX, které přímo ovlivňují lidské zdraví.

 

Průmysl nepřijal návrh normy Euro 7 dobře a tvrdí, že peníze vynaložené na přestavbu spalovacích motorů uberou z potřebných investic do elektromobilů. Nová studie, kterou podpořilo obchodní sdružení výrobců automobilů ACEA, zjistila, že zákon zvýší výrobní náklady čtyřikrát až desetkrát víc, než odhadovala Evropská komise. Přímé náklady by se podle studie zvýšily přibližně o 2000 eur (47 350 Kč) u osobního automobilu nebo dodávky se spalovacím motorem a přibližně o 12 000 eur (284 000 Kč) u nákladních automobilů a autobusů se vznětovým motorem. Očekává se, že dopad na spotřebitelskou cenu bude větší. Sigrid de Vriesová, generální ředitelka ACEA, návrhu vytkla, že „má extrémně nízký dopad na životní prostředí při extrémně vysokých nákladech.“

 

Proti legislativě se spojila i skupina zemí EU, které se obávají dopadu na pracovní místa a místní průmysl. Koalice osmi zemí v čele s Českou republikou se spojila, aby vyjádřila kritiku proti navrhovaným emisním normám Euro 7 pro automobily.

 

Ne všichni však věří výkladu normy Euro 7 ze strany výrobců automobilů. Adrian Hiel, vedoucí mediálního oddělení sítě místních orgánů Energy Cities (to je nezisková organizace financovaná ze 60 % EU, ze 20 % vládami EU a 20 % členskými městy – za ČR jsou členem Litoměřice), označil obavy ACEA za „klasický FUD (strach, nejistota, pochybnosti) ze strany automobilového průmyslu. Rozdíl v nákladech mezi Euro 7 a Euro 6 je podobný jako přidání kožených sedadel nebo špičkového zvukového systému - neexistuje efektivnější způsob, jak zachránit tisíce životů.“

 

Kritici se zaměřili na výjimku pro letecké společnosti z návrhu zákona EU o cestování

Letecké společnosti nebudou muset sdílet své údaje s prodejci letenek podle preferované varianty politiky Evropské komise pro její připravovaný zákon o cestování, což vyvolalo kritiku spotřebitelských organizací.

 

Směrnice o zdanění energie: Klíčový evropský zákon o ochraně klimatu uvízl ve slepé uličce

Jednání o revizi 20 let staré směrnice o zdanění energie se kvůli odporu zemí EU v záležitosti, která vyžaduje jednomyslnost 27 členských států, pohybují hlemýždím tempem.

 

Nová pravidla EU pro obnovitelné zdroje energie by mohla být krokem zpět pro německé odvětví biopaliv

„Nový cíl pro snížení emisí skleníkových plynů u paliv v dopravě podle aktualizované směrnice o obnovitelných zdrojích energie by, pokud bude striktně uplatňován, mohl snížit množství biopaliv na bázi plodin používaných v německé silniční dopravě,“ tvrdí výrobci biopaliv.