autoweek.cz

Stanovisko ACEA k návrhu EK

Stanovisko ACEA k návrhu EK

14.02.2023 | Vladimír Rybecký | Tiskové zprávy

Stanovisko Evropské asociace výrobců automobilů ACEA: normy CO2 pro nákladní automobily a autobusy: je třeba sladit ambice všech zúčastněných stran.

V reakci na návrh Evropské komise o nových normách CO2 pro nákladní automobily a autobusy vyzývá Evropská asociace výrobců automobilů ACEA k tomu, aby zvýšené cíle v oblasti emisí CO2 byly doprovázeny výrazným zlepšením zavádění infrastruktury a posílením pobídek a rámce pro stanovení cen uhlíku.

 

Nákladní automobily

   „Jsme připraveni plnit požadavky. Dosáhnout -45 % již do roku 2030 je však velmi ambiciózní. Vyžadovalo by to stejně ambiciózní opatření ze strany tvůrců politik, aby bylo zajištěno, že ostatní účastníci hodnotového řetězce v dopravě a logistice dosáhnou stejného cíle ve stejnou dobu,“ prohlásil Martin Lundstedt, předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla a generální ředitel společnosti Volvo Group.

 

Snížení emisí CO2 o 45 % do roku 2030 znamená, že by na silnicích muselo jezdit více než 400 000 nákladních vozidel s nulovými emisemi a ročně by muselo být registrováno nejméně 100 000 nových nákladních vozidel s nulovými emisemi. To by vyžadovalo, aby během pouhých sedmi let bylo v provozu více než 50 000 veřejně přístupných nabíječek vhodných pro nákladní automobily, z nichž přibližně 35 000 by mělo být vysoce výkonných nabíječek (megawattový nabíjecí systém). Kromě toho by bylo zapotřebí přibližně 700 vodíkových plnicích stanic.

 

„Vzhledem k tomu, že dobíjecí stanice přizpůsobené specifickým potřebám nákladních vozidel dnes téměř zcela chybí, je před námi obrovský úkol. Obáváme se, že pouze výrobci vozidel budou čelit vysokým sankcím, pokud ostatní zúčastněné strany nesplní svou roli při umožnění tohoto cíle - zejména vzhledem k nízké úrovni ambicí, které členské státy vykazují v souvislosti s nařízením o infrastruktuře pro alternativní paliva AFIR,“ uvedla generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.

 

Na tomto trhu B2B musí být dopravcům rovněž umožněno provozovat vozidla s nulovými emisemi výhodněji než konvenční nákladní vozidla na naftu. „Pokud se tak rychle nestane, provozovatelé nebudou kupovat naše vozidla, a v důsledku toho jednoduše nebudeme schopni splnit cíle v oblasti emisí CO2. Technologie vozidel - ať už jde o nákladní vozidla s akumulátory, elektrické palivové články nebo vodíkový pohon - pouze jednou částí řešení. Abychom s touto transformací našeho průmyslu uspěli, potřebujeme naléhavě soudržnou a propojenou politiku,“ prohlásil Lundstedt.

 

Autobusy

Stanovení 100% cíle pro městské autobusy bude znamenat obrovský tlak na všechny provozovatele veřejné dopravy, aby odpovídajícím způsobem upravili své investiční plány a zajistili potřebnou nabíjecí/čerpací infrastrukturu ve vozovnách. Hrozí také rušivý efekt „předzásobení“, kdy by provozovatelé veřejné dopravy mohli spěchat, aby získali poslední autobusy s konvenčním pohonem.

 

Nedostatečná koordinace s Euro VII

ACEA je znepokojena nedostatečnou koordinací mezi dnešními návrhy týkajícími se emisí CO2 a návrhem Euro VII pro těžká nákladní vozidla, který byl zveřejněn teprve před několika měsíci a jehož cílem je řešit emise z výfuků vozidel se spalovacími motory. Euro VII by nemělo odvádět pozornost od přechodu ke klimatické neutralitě a mělo by být v souladu s investicemi potřebnými pro normy CO2, upozorňuje ACEA.

 

„Zatímco jiné světové regiony stimulují svou cestu k mobilitě s nulovými emisemi, Evropa se snaží regulovat svou cestu - a ani to se neděje harmonizovaným způsobem,“ prohlásil Lundstedt.

 

ACEA nyní bude návrh podrobněji analyzovat a je připravena spolupracovat se všemi stranami na uskutečnění přechodu na bezemisní silniční dopravu.