name | autoweek.cz

Statistika poruch AvD

Statistika poruch AvD

23.02.2023 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Největší potíže motoristům způsobuje elektrický systém.

Položka „Elektrika, nabíjecí proud, zapalování“ představovala v loňském roce 43,8 % všech případů, k nimž byli povoláni servisní asistenti Automobilového klubu Německa AvD. Ve srovnání s předchozím rokem šlo o mírný pokles.

 

Následovaly položka „Řízení, podvozek, brzdy“ s podílem 19,7 % a kategorie „Motor a výfukový systém“ s 15,7 %. Tyto dvě položky vyvolaly víc zásahů než v minulosti. AvD to nechce zdůvodňovat jen zvyšujícím se stářím vozů, ale vyjadřuje podezření, že kvalita dílů mohla z cenových důvodů poněkud utrpět.

 

Problémy s elektrickým systémem naopak v posledních třech letech rostly mnohem méně (+ 0,56 %). V poruchových statistikách AvD je většinou způsobují potíže startovací baterie a vysokonapěťové úložiště integrované v pohonu, např. ve vozidlech s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem.

 

Co se týče řízení, podvozku a brzd často za poruchu mohou pneumatiky. Jejich poškození nezpůsobují jen cizí předměty na vozovce, jako jsou šrouby nebo hřebíky, ale také jízda s trvale příliš nízkým tlakem. Navíc se objevují defekty na ráfcích nebo kolech v důsledku hrubého přejetí obrubníku. Poškozené pneumatiky a kola zvyšují opotřebení podvozku a pouzder řízení. Důsledkem je předčasné stárnutí a selhání ložisek. Naprostou výjimkou mezi příčinami poruch jsou zlomeniny ocelových a litinových dílů, jako jsou tyče řízení nebo pružiny. Větší potíže způsobuje vzduchové pérování, jehož měchy se v průběhu let stávají pórovitými a udržují stále menší tlak vzduchu. Přestože kompresor, patřící k systému, zpočátku odolává, systém se může při další jízdě s plnou zátěží zhroutit.

 

V posledních třech letech také znatelně přibylo závad na motoru a výfukovém systému. Ne vždy selhává technika, ale v mnoha případech je porucha způsobena nesprávným zacházením s vozidlem. Patří sem například zanedbání pravidelné kontroly hladiny oleje a včasné výměny ozubeného řemene. Časté krátké jízdy mohou mít vliv i na motor a výfukový systém. Problémy mohou nastat zejména u vozů s filtrem pevných částic, protože filtr se nedostává do rozsahu teplot potřebného pro regeneraci a ucpává se. Výfukové plyny nemohou odcházet a motor se „dusí“ vlastními spalinami. V některých případech byla přivolána silniční asistenční služba AvD i proto, že řidič špatně natankoval. Pomoci pak může pouze odtahovka a nejbližší dílna.

 

Po vyhodnocení provozu autoklub zjistil, že v mnoha případech by pár jednoduchých pravidelných kontrol předešlo poruchám. Patří sem například kontrola dostatku oleje v motoru a tlaku vzduchu v pneumatikách.

 

V případě, že se na palubní desce rozsvítí kontrolka nebo palubní počítač auta hlásí chybu, je třeba to rozhodně brát vážně. AvD v takových případech doporučuje okamžitě zastavit a vyhledat závadu v knize jízd a zjistit, na jakou závadu výstražná kontrolka upozorňuje. Najdete tam také informace, zda a jaká opatření jsou nutná a zda je možné bez váhání pokračovat v jízdě.