autoweek.cz

Studenti vymysleli elektromobil zachycující uhlík

Studenti vymysleli elektromobil zachycující uhlík

19.09.2022 | Vladimír Rybecký | Trendy

Elektricky poháněné kupé z Nizozemska je jedinečné: zachycuje oxid uhličitý z ovzduší.

Univerzitní tým TU/ecomotive představil ZEM, auto, které čistí vzduch za jízdy. Dvoumístný vůz ZEM používá akumulátor Cleantron a většina jeho částí byla vyrobena 3D tiskem z recyklovaných plastů. Cílem jeho tvůrců je minimalizovat emise oxidu uhličitého během celé životnosti vozu - od výroby až po recyklaci.

 

„Naším konečným cílem je vytvořit udržitelnější budoucnost,“ řekl Jens Lahaije, finanční manažer TU/ecomotive, studentského týmu Eindhovenské technologické univerzity, který vůz vytvořil. Studenti předvádějí své vozidlo na propagační cestě po USA univerzitám a společnostem od východního pobřeží po Silicon Valley.

 

Elektricky poháněná vozidla s akumulátory neprodukují během provozu prakticky žádné CO2 ve srovnání s vozidly se spalovacími motory, ale výroba článků akumulátorů může způsobit tolik znečištění, že může elektromobilům trvat desítky tisíc kilometrů, aby dosáhly „uhlíkové parity“ se srovnatelnými modely na fosilní paliva. Cílem TU/ecomotive týmu bylo snížit emise CO2 během všech životních fází vozidla. Pro předvedení nízkých emisí ZEM se analyzuje životní cyklus (LCA) vozidla. V těchto výpočtech LCA byly brány v úvahu všechny tři životní fáze.

 

Nosná struktura a panely karoserie jsou vytvořeny aditivní výrobou s co nejmenšími emisemi CO2. 3D tiskem lze vytisknout přesný tvar a nevznikne téměř žádný odpad. K cíli CO2-neutrality ještě víc přispívá tisk těchto dílů oběhovými plasty, které lze rozdrtit a znovu použít pro jiné projekty.

 

Jednou z nejinovativnějších technologií, implementovaných v ZEM, je technologie přímého zachycení vzduchu DAC. Když auto jede, vzduch se pohybuje přes dva filtry, kde se CO2 zachytí a uloží. Podle týmu z Eindhovenu filtry dokáží zachytit až 2 kg CO2 během 30 000 km jízdy. Představují si budoucnost, kdy bude možné filtry vyprázdnit u nabíjecích stanic.

 

Další připravovanou technologií, která je implementována do ZEM, je obousměrné nabíjení umožňující autům dodávat energii domům, když se v době, kdy se nevyrábí žádná obnovitelná energie. ZEM tedy můžete být externí baterií domu, která v případě potřeby poskytuje zelenou energii. Technologie obousměrného nabíjení byla spárována se solárními panely, které jsou implementovány na střeše vozu.

 

Kompatibilita materiálů, snadná separace a použití aditivní technologie mimo jiné určují vysokou míru recyklovatelnost vozidla. Tím, že se většina dílů navrhuje tak, aby byly opakovaně použitelné nebo recyklovatelné, zajišťuje se snížení emisí CO2 po skončení životnosti vozidla. Vzhledem k tomu, že všechny tyto materiály a díly lze použít pro jiné účely a do životního cyklu se musí dostat jen velmi málo nových materiálů, jde o nejudržitelnější řešení.

 

V roce 2030 by Evropa měla snížit své emise CO2 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. TU/ecomotive dává příklad toho, jak to lze udělat i v rámci automobilového průmyslu a ukazuje možnosti, jak lze dosáhnout cíle udržitelnosti.