name | autoweek.cz

T&E chválí budování nabíjecí infrastruktury

T&E chválí budování nabíjecí infrastruktury

18.04.2024 | | Tiskové zprávy

Většina zemí EU je na dobré cestě ke splnění cílů nabíjecí infrastruktury. Síť nabíjecích míst roste rychleji než počet elektromobilů. Česká republika patří k nejlepším.

Podle analýzy bruselské nevládní environmentální organizace Transport & Environment došlo v EU za poslední tři roky ke ztrojnásobení počtu veřejných nabíječek pro elektromobily. Na konci roku 2023 bylo v EU víc než 630 000 nabíjecích míst. Nabíjecí síť v loňském roce rostla rychleji než vozový park elektromobilů.

 

Podle analýzy vnitrostátních sítí dobíjení a předpokládaného růstu vozového parku elektromobilů většina zemí EU již v roce 2023 splnila svůj cíl EU pro rok 2024 pro infrastrukturu veřejného nabíjení. Podle nařízení EU o infrastruktuře alternativních paliv AFIR má každá země roční cíl založené na poměru celkového nabíjecího výkonu a počtu elektromobilů na silnicích.

 

Ze zemí, které ještě nedosáhly svůj cíl pro rok 2024, ale pravděpodobně jej podle T&E do konce roku doženou jsou Portugalsko, Maďarsko a Litva. Řecko a Irsko budou mít nejvíc práce, ale stále mohou v letošním roce splnit svůj cíl rychlým budováním infrastruktury. Lucembursko, Kypr a Malta také zaostávají, ale mohou snadno dosáhnout cílů s malým množstvím nových nabíječek kvůli malé velikosti jejich vozového parku elektromobilů.

 

Fabian Sperka, manažer pro politiku vozidel ve společnosti T&E, k tomu řekl: „Nabíjení je vnímáno jako jedna z největších překážek, které brání lidem přejít na elektricky poháněná vozidla, ale situace se rychle zlepšuje. Pokud chtějí přesvědčit více řidičů, tak nyní musí vlády jít nad rámec přísných požadavků EU. Je třeba nainstalovat větší kapacitu tam, kde je skutečný provoz, a platby by se měly zjednodušit. Také je potřeba opravit rozbité nabíječky.“

 

T&E vyzývá vlády EU, aby překročily minimální ambice AFIR a vzaly v úvahu následující prvky:

- Předvídat, kde se v budoucnu objeví poptávka po nabíjení pro předejití přetížení sítě

- Do roku 2025 rozmístit rychlonabíjecí uzly podél hlavních silnic každých 60 km -– před termínem do roku 2030 podle AFIR - a rozšířit cíle AFIR na další hlavní vnitrostátní silnice

- Implementovat národní cíle nabíjení na základě vozového parku decentralizovaným způsobem tak, aby možnost nabíjení předbíhala zavádění elektromobilů na regionální nebo provinční úrovni

- Chcete-li opravit nefunkční infrastrukturu, požadujte od provozovatelů nabíjecích míst, aby na veřejných nabíječkách dosahovali minimální dobu provozuschopnosti alespoň 98 % ročně

- Omezte byrokracii pro provozovatele sítí harmonizací povolovacích a správních postupů v celé EU se zaměřením na veřejnou finanční podporu tam, kde dochází k selhání trhu, např. tam, kde je infrastruktura potřebná, ale nedostatečně využívaná a nepřitahuje soukromé investice.