name | autoweek.cz

Test baterie pro stabilizaci české energetické soustavy

Test baterie pro stabilizaci české energetické soustavy

10.01.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

ČEZ ve spolupráci s ČEPS testuje ve Vestci baterii, která v budoucnu pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu.

Tři dobíječky se střešní fotovoltaikou a baterií umí několik hodin dobíjet elektromobily nezávisle na síti. Projekt ČEPS - Eflex testuje využití volné kapacity baterie pro poskytování podpůrných služeb. Při poklesu frekvence v síti dokáže baterie začít dodávat energii do soustavy v řádu milisekund.

 

Ve Vestci nedaleko Prahy funguje unikátní zařízení. Tři dobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily doplňuje střešní fotovoltaika s baterií. Systém jednak testuje částečný ostrovní provoz dobíječek pro využití v místech, kde je dlouhodobě nízký nebo omezený síťový výkon. Přechod do éry moderní energetiky ale pro baterii určuje nové úkoly. Pod taktovkou provozovatele přenosové sítě ČEPS probíhá série testů ověřujících, jestli obstojí i v poskytování podpůrných služeb. První zjištění napovídají, že získání role virtuální baterie nic nebrání.

 

I prosté denní světlo stačí v těchto dnech několika řadám panelů o výkonu 20 kW umístěných na střeše provozní budovy u trojice dobíjecích stanic aby desítky kWh bezemisní energii poslaly do sklepních baterií. S kapacitou 274 kWh zvládnou při výpadku síťové energie několik hodin zajišťovat provoz trojice DC stojanů o výkonu 50 kW. Fungování systému prověřilo souběžné nabíjení 12 vozů Renault Zoe.

 

Moderní energetika ale potřebuje stále víc úložných kapacit, které dokážou poskytovat chybějící výkon v soustavě, regulovat frekvenci nebo přechovávat přebytečnou energii. Specialisté ČEZ a ČEPS proto teď testují jednu z baterii i pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.

 

Testovanými službami jsou např. automatická regulace frekvence (je určena změnou výkonu elektrárenského bloku podle toho, jak se frekvence v síti vychýlí od normálu 50 Hz), schopnost eliminovat odběrové špičky při nabíjení elektromobilů a fungovat po omezenou dobu v ostrovními provozu.

 

Instalace byla financována z grantu evropského programu CEF, kterým Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

 

Skupina ČEZ se oblasti akumulace energie věnuje komplexně, mj. aktivitami v segmentu veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, v průmyslových podnicích, pro malé i střední firmy i v domácnostech. Jedním z cílů vize Čistá Energie Zítřka je zprovoznit do roku 2030 nové akumulační kapacity o výkonu 300 MW. Od roku 2019 je v provozu 4MW akumulační systém v areálu elektrárny Tušimice, který v první fázi poskytoval službu primární regulace frekvence v rámci BAART - společného projektu ČEPS a ČEZ. V areálech stávajících klasických elektráren, kde ČEZ mj. počítá s výstavbou solárních parků, se posuzují technické ekonomické aspekty bateriových projektů.

 

5 největších akumulačních kapacit ČEZ v České republice

Lokalita

Zahájení provozu

Úložná kapacita

PVE Dlouhé stráně

1996

3700 MWh

PVE Dalešice

1978

2300 MWh

PVE Štěchovice II

1947, modernizace 1996

200 MWh

BAART - Tušimice

2019

2,8 MWh

Vestec

2019

0,275 MWh