name | autoweek.cz

Transformaci české ekonomiky brzdí klesající investice a kvalifikace pracovních sil

Transformaci české ekonomiky brzdí klesající investice a kvalifikace pracovních sil

17.04.2024 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Atraktivita České republiky pro investory za čtyři roky výrazně poklesla. Největším rizikem je negativní vývoj poptávky. Klesající investiční výdaje ohrožují naléhavou potřebu transformace průmyslu. Zaměstnanci ztrácí dech, klesá produktivita  práce i chybí kvalifikovaní zaměstnanci.

Výhled na letošní rok je mírně optimistický, ale klesající investiční výdaje, zejména ve zpracovatelském průmyslu, ohrožují konkurenceschopnost ekonomiky. Vyplývá to z aktuálního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Situaci dále zhoršuje tlak na náklady a administrativní zátěž.

 

Ekonomický průzkum německých zahraničních komor (AHK) se provádí každý rok paralelně v 16 zemích regionu střední a východní Evropy. V České republice se letos průzkumu zúčastnilo 140 firem z česko-německé hospodářské sféry.

 

Poklesu poptávky

Podnikatelé v současné době spatřují největší riziko v poklesu poptávky doma i v zahraničí, následovaném nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a rostoucími cenami energií. Jako investiční lokalita si Česká republika vede hůř. Firmy v současné době zaujímají mnohem kritičtější postoj k produktivitě, motivaci k výkonu a ke kvalifikaci zaměstnanců, které nestačí držet rok se zvyšujícími nároky na nové technologie.

 

Pouze 12 % firem (oproti 19 % v roce 2023) hodnotí současnou ekonomickou situaci jako dobrou a 22 % jako špatnou. Výsledkem je saldo -10 %, což je nejhorší hodnota od roku 2013. Je znepokojující, že zpracovatelský průmysl, který je v České republice tak důležitý, zůstává téměř ve všech parametrech mnohem pesimističtější. Pouze 19 % firem očekává, že se ekonomika zlepší, zatímco 41 % firem ve zpracovatelského sektoru očekává její zhoršení. Průmysl se na celkovém hrubém domácím produktu v České republice podílí třetinou.

 

Očekávání ohledně ekonomického vývoje mají ve srovnání s předchozím rokem vzestupný trend. Pokud však jde o rozdělení podle sektorů, výrobní je na konci žebříčku s pouhými 28 % těch, kteří očekávají zlepšení. Prohlubující se propast mezi sektory služeb a zpracovatelským je ještě patrnější v očekávaném vývoji celkového obratu pro rok 2024. V současné době pouze 37 % výrobního sektoru (oproti 51 % v roce 2023) očekává zlepšení, zatímco u poskytovatelů služeb je to 60 %!

 

Alarmující pokles investic

Vývoj investičních výdajů pro rok 2024 je alarmující. Bez dostatečných investic mohou podniky jen stěží zajistit svou konkurenceschopnost v globálním prostředí. Klesající trend trvá už šestým rokem. Vzhledem k obrovským investicím, které musí společnosti vynaložit za dodávky energie, digitalizaci a automatizaci a vývoj nových obchodních modelů, existuje propast mezi rychle rostoucím tlakem na transformaci a zároveň klesajícími investicemi. To platí zejména pro výrobní sektor.

 

Pokles investic letos očekává celých 39 % respondentů včetně zástupců automobilového a strojírenského sektoru, které jsou však pro ekonomický rozvoj České republiky klíčové. „Jedním z důvodů je tlak na náklady, který se zvýšil u společností téměř ve všech oblastech – v dodávkách energií, mzdách, surovinách a dodavatelských řetězcích. Nákladné je také zvyšující se administrativní úsilí v důsledku četných důkazních povinností, které jsou společnostem ukládány,“ říká výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

 

Největší riziko pro ekonomický vývoj v nadcházejících 12 měsících vidí firmy v poklesu poptávky (58 %). Zástupci firem očekávají, že krize domácí i zahraniční poptávky bude pokračovat. Mezi další rizika patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků (48 %), ceny energií (46 %) a náklady na pracovní sílu (44 %). Víc než 60 % firem navíc předpokládá, že geopolitické změny a konflikty budou mít silný nebo znatelný negativní dopad na jejich podnikatelské aktivity v České republice.

 

Ztráta atraktivity ČR pro investory

Podívejme se na faktory, které dělají Českou republiku více či méně atraktivní investiční lokalitou. Země jako vždy boduje členstvím v EU (1. místo), kvalitami v oblasti telekomunikací včetně kvality sítí a služeb (2. místo) a tradičně kvalitou a dostupností lokálních dodavatelů (3. místo). V šedém středu figurují personální faktory, které si výrazně pohoršily: produktivita a motivace zaměstnanců (12. místo) a kvalifikace zaměstnanců (16. místo). Až do roku 2016 byly tyto faktory většinou v top 5.

 

„S ohledem na rostoucí požadavky digitalizující se ekonomiky je tento trend obzvlášť problematický. Česká republika nemá téměř žádné suroviny. Pokud tedy chceme zůstat inovativní a konkurenceschopní, musíme vše vložit do našich lidských zdrojů a investovat do školení, dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,“ říká Milan Šlachta (na titulní fotografii), reprezentant Bosch Group CZ & SK a prezident ČNOPK.

 

Česká republika si podle očekávání vede špatně v oblastech dostupnosti kvalifikovaných pracovníků (poslední 25. místo), transparentnosti veřejných zakázek (24. místo), efektivity veřejné správy (23. místo), ale také v předvídatelnosti hospodářské politiky (23. místo).

 

Na otázku, zda by si znovu vybrali Českou republiku jako investiční lokalitu, odpovědělo ne 17 % společností, což je nejvíc od roku 2011. Jako alternativní investiční lokality jsou zmiňovány Polsko, Bulharsko a Bosna a Hercegovina.

 

Vývoj v Německu

Třetina českého zahraničního obchodu se uskutečňuje s Německem. Vývoj německé ekonomiky má proto pro Českou republiku zásadní význam.

 

Vedoucí oddělení mezinárodní hospodářské politiky a práva zahraničního obchodu v Německé průmyslové a obchodní komoře v Berlíně (DIHK) Melanie Vogelbachová komentuje současnou situaci německé ekonomiky: „Pochmurná zůstává nálada i v německé ekonomice. Firmy jsou stále zatíženy vysokými náklady na energie, byrokracií, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a geopolitickou nejistotou. Naděje na hospodářské oživení však posilují klesající ceny energií a mezispotřeby, klesající míra inflace a mírně rostoucí světová ekonomika. Celkově však situace v současné době zůstává nejistá. Je důležité zlepšit všeobecné podmínky pro podniky v Německu, aby německá ekonomika mohla opět využít své silné stránky. V ekonomicky náročné době je o to důležitější úzká spolupráce s našimi významnými partnery a sousedy, jako je Česká republika.“