name | autoweek.cz

Trh práce: optimismus nadále převládá

Trh práce: optimismus nadále převládá

12.03.2024 | | Tiskové zprávy

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2024. Trh práce bude i ve 2. čtvrtletí brzdit, ale optimismus nadále převládá.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro druhé čtvrtletí roku 2024 mírný náborový optimismus s Čistým indexem trhu práce ve výši 6 %, což je rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat (30 %) a procentem těch, kteří plánují snižování počtu zaměstnanců (24 %). Přestože ve srovnání s předchozím čtvrtletím Index zůstává stabilní (posílil o 1 %), meziročně výrazně oslabil o 10 %.

 

„Trh práce bude ve 2. čtvrtletí 2024 nadále mírně růst podobným tempem jako na začátku roku. Mírně vzrostl počet zaměstnavatelů, kteří budou nabírat, ale zároveň vzrostl i počet těch, kteří budou snižovat počty zaměstnanců. Výsledná bilance je pozitivní, ale pohybujeme se na výrazně nižší úrovni optimismu ve srovnání s posledními dvěma lety. Český trh práce má poměrně velkou setrvačnost a negativní ekonomické změny se propisují do propouštění velmi pomalu, protože firmy si v důsledku náročnosti náborů drží stávající zaměstnance i v období nedostatku zakázek. Nejoptimističtější obory jsou zdravotnictví, finance, reality, energetika, IT a komunikační služby. Výrazný pokles oznamuje veřejný a neziskový sektor,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika Jaroslava Rezlerová.

 

České organizace v 7 z 9 odvětví očekávají ve druhém čtvrtletí roku 2024 nárůst počtu zaměstnanců, zatímco zaměstnavatelé ve zbylých dvou odvětvích očekávají stagnaci (Obchod a služby) nebo pokles (Veřejný a neziskový sektor -11 %). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborový optimismus oslabil v 5 z 9 odvětví a posílil ve čtyřech. Meziročně trh práce posílil pouze v odvětví Komunikační služby, a to o 17 %. Navyšovat počty zaměstnanců plánuje nejvíc sektor Zdravotní a sociální péče, farmacie s Indexem 24, což je o 16 % víc než v předchozím čtvrtletí, avšak o 8 % méně v meziročním srovnání.

 

Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–4999 zaměstnanci s Indexem 22, který od 1. čtvrtletí 2024 vzrostl o 20 % a od druhého čtvrtletí roku 2023 o 18 %. Tyto organizace hlásí největší nárůst náborových plánů ve srovnání s minulým čtvrtletím (společně s mikro firmami s 0–9 zaměstnanci) a stejným obdobím loňského roku. Největší propad v porovnání s předchozím čtvrtletím naopak hlásí střední firmy (250–999 zaměstnanců), a to o 17 %, meziročně extra velké organizace (nad 5000 zaměstnanců) o plných 27 %.

 

Nejoptimističtějším regionem jsou Čechy s hodnotou indexu 11, následované Prahou s 9 %. Morava očekává mírný pokles s -2 %. Od 1. čtvrtletí 2024 náborové aktivity posílily pouze v Čechách (o 7 %), zatímco na Moravě oslabily o 5 % a v Praze se nezměnily. V meziročním srovnání trh práce značně oslabil ve všech 3 regionech.