name | autoweek.cz

Trh s recyklací akumulátorů v hodnotě miliard eur

Trh s recyklací akumulátorů v hodnotě miliard eur

22.11.2021 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Do roku 2040 by měly být v osobních a užitkových vozidlech v Evropě instalovány lithio-ionové akumulátory s celkovou kapacitou 800 až 1300 GWh. Aby se snížila uhlíková stopa budoucích akumulátorů, musí se po demontáži z vozidel recyklovat. Tím se otevírá miliardový trh.
Počet registrací vozidel s elektrickým pohonem napájeným akumulátory v Evropě strmě roste. V provozu při využití „zelené“ elektřiny elektromobily chrání klima, jenže výroba trakčních akumulátorů způsobuje velkou zátěž emisí CO2. Navíc se některé suroviny pro výrobu akumulátorů získávají za velmi stresujících podmínek pro lidi i životní prostředí.
 
Akumulátory se proto budou muset v co největší míře recyklovat. Fraunhoferův Institut pro výzkum systémů a inovací ISI z pověření Německého svazu strojírenství VDMA zkoumal ekonomický potenciál, který to nabízí.
 
Odborníci z Fraunhoferu předpokládají, že do roku 2030 se budou v Evropě ročně instalovat lithio-ionové akumulátory s kapacitou 400 až 900 GWh, naprostá většina z nich do osobních a užitkových vozů. V roce 2040 už by to mělo být 800 až 1300 GWh ročně.
 
Současně s tím poroste množství akumulátorů, které budou po použití ve vozidlech a případném sekundárním použití ve stacionárních zdrojích určeny k recyklaci - z 230 000 tun v roce 2030 na asi 1,5 milionu tun o deset let později. Z toho 100 000 až 200 000 tun surovin v roce 2030 a 300 000 až 1,5 milionu tun v roce 2040 by mělo proudit zpět do výroby nových akumulátorů.
 
V Evropě jsou zatím k dispozici nebo se plánují kapacity pro recyklaci pouze 33 000 tun ročně. Aby bylo možné zpracovat všechny staré akumulátory, musely by kapacity v příštích letech růst o více než 30 % ročně! Do roku 2040 budou zapotřebí celkové investice do recyklačních závodů v odhadované výši 6,6 miliardy eur.
 
Odborníci Fraunhoferova institutu odhadují, že v roce 2040 bude evropský trh s recyklacemi akumulátorů představovat kolem jedné miliardy eur ročně. Podle prognóz by to mohlo poskytnout 3800 pracovních míst. Hodnota kovů, získaných ze starých akumulátorů, bude pravděpodobně vyšší. Fraunhofer-ISI považuje za reálný objem 5,5 miliardy eur ročně v roce 2040.
 
Je přitom zřejmé, že tyto prognózy jsou zatíženy velkými nejistotami. Uvedených 5,5 miliardy eur vychází ze základního scénáře, který odborníci vypočítali. V minimálním scénáři se tato částka pohybuje jen kolem miliardy, v maximálním však až na 10 miliardách eur. Tento výrazně větší rozptyl cen u různých kovů než je obvyklé vyvolává velkou nejistotu pro případné investory.